Despre învăţământul din Deta, noiembrie 2008

1727 – atestarea primei şcoli din Deta cu predare în limba germană
1914 – se înfiinţează Şcoala civilă din Deta cu predare în limba maghiară
1919 – în cadrul Şcolii civile îşi începe activitatea secţia română
1924 - 6 dec. – inaugurarea Liceului real Deta
1948 – organizarea învăţământului din Deta în trei şcoli distincte cu limbile de predare: română, germană şi maghiară
1958- unificarea celor trei şcoli şi reînfiinţarea Liceului real Deta
1978 – desprinderea învăţământului primar şi gimnazial de cel liceal şi înfiinţarea Şcolii cu clasele I-VIII Deta şi a Liceului industrial Deta
1986 – transformarea Liceului industrial Deta în Grupul Şcolar Forestier Deta
2000 – comasarea Grupului Şcolar Forestier Deta cu Şcoala cu clasele I-VIII Deta
2001 – transformarea Grupului Şcolar Forestier Deta în
Grup Şcolar „Sfântu` Nicolae” Deta

Director Grup Şcolar „Sfântu` Nicolae” Deta
Prof. Ion Jinaru

Si-au unit destinele


Matei Marcel şi Martin Anişoara-Maria căsătoriţi la data de 2.10.2008


Jurchiţa Viorel şi Popescu Daniela-Claudia căsătoriţi la data de 28.10.2008


Primaria Deta le ureaza casa de piatra si mult succes in viata!

Anunt, noiembrie 2008

În data de 6 decembrie 2008 de Ziua Şcolii, sunteti invitaţi la:

Turneul de handbal băieţi Cupa “Sfântul Nicolae” ediţia I.

Turneul are loc la sala de sport şi începe la orele 10:00.

Biserica Ortodoxa are nevoie de ajutor, noiembrie 2008


Parohia Ortodoxă Română Deta a fost înfiinţată în anul 1923 de puţinii credincioşi români stabiliţi aici alături de credincioşii catolici de naţionalitate maghiară şi germană, care formau majoritatea. Datorită numărului mic de credincioşi ortodocşi români, serviciile religioase au fost oficiate în capela amenajată într-o casă. Dacă la început, când numărul credincioşilor era de ordinul zecilor, capela a putut satisface necesităţile de spaţiu, însă astăzi când numărul lor a ajuns la aproape 3.000 de suflete, se simte nevoia construirii unei noi biserici care să satisfacă nevoiele actuale.


Începând din anul 1990 exista dorinţa ridicării unui nou locaş, dar costul lucrărilor necesita sume mari de bani care depăşesc posibilităţile credincioşilor noştri. Lucrările la noul locaş de cult au început în anul 1996 şi continuate între anii 1997-2008 când din donaţiile credincioşilor, din sponsorizările făcute de firmele locale, din sumele alocate de la bugetul de stat şi din sumele alocate de Primăria oraşului Deta din bugetul local, am reuşit să finalizăm lucrările la partea exterioară a bisericii. Urmează să terminăm şi finisările la partea interioară a bisericii unde tencuiala este executată în proporţie de 80%, pardoseala, pictura, iconostasul şi mobilierul.

S-au făcut şi se fac în continuare demersuri scrise şi verbale în vederea atragerii unor noi surse de finanţare la diferite instituţii de stat şi private, la persoane fizice precum şi la credincioşii parohiei noastre şi a altor parohii, unii dintre ei răspunzând deja favorabil demersurilor noastre.

Cei care doresc şi pot să ne sprijine financiar şi material o pot face în continuare, la Oficiul parohial situat pe str. Ştefan cel Mare nr.4, sau la Raiffeisen Bank Deta unde parohia noastră are deschis contul
RO02RZBR0000060001354089.
PREOT PAROH
Ioan Ciprian Blagoe

Dezvoltarea locală - o prioritate a Primăriei Deta, noiembrie 2008


Datorită obţinerii cu succes a mai multor finanţări nerambursabile, în cadrul Primăriei Deta a fost creat un serviciu destinat scrierii de cereri de finanţări şi implementare proiecte internaţionale.

Rezultatele acestui serviciu, compus din trei persoane, se concretizează în mod vizibil, în acest moment fiind implementate sau aproape de finalizare patru proiecte cu finanţare PHARE, în valoare de peste 290.000 euro. Prin aceste proiecte s-au întărit relaţiile de prietenie cu comuna Coka din Serbia şi comuna Bordany din Ungaria. Cu acelaşi tip de finanţare s-a realizat proiectul tehnic al staţiei de epurare a oraşului Deta şi s-a reuşit dotarea serviciului de voluntariat pentru situaţii de urgenţă cu o autospecială şi echipamentul necesar.

Una dintre principalele activităţi ale angajaţilor serviciului constă în scrierea şi depunerea cererilor de finanţare pentru obţinerea de bani europeni. Un proiect de suflet al oraşul nostru, construirea unei case de cultură, a fost depus spre finanţare şi se află în faza de evaluare finală. Obţinerea finanţării înseamnă aducerea în oraşul Deta a 1,5 milioane euro. Primăria Deta şi angajaţii serviciului au avut de asemenea în vedere familiile nevoiaşe, pentru care s-a solicitat suma necesară construirii de locuinţe sociale. Serviciul din primărie a valorificat şi oporunitatile de finanţare din bani de la Guvern prin depunerea unei cereri de finanţare pentru realizarea unei baze sportive moderne şi reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului cultural, ambele iniţiative destinate zonei Opatita .
Ioan Iovan

Proiect PHARE finalizat, noiembrie 2008


Sfârşitul lunii noiembrie 2008 reprezintă un motiv de reală satisfacţie şi mândrie pentru Primăria Deta datorită finalizării unui proiect deosebit de important “Elaborarea Proiectului Tehnic Pentru Investiţia Repunere În Funcţiune Şi Modernizarea Staţiei De Epurare A Apelor Uzate Din Oraşul Deta”.

Proiectul în valoare de totală 125.800 euro este esenţial pe de o parte datorită faptului că autorităţile din România şi-au asumat rezolvarea problemelor de mediu, pe de altă parte, Primăria Deta având obligaţia de a finaliza Staţia de Epurarea a Apelor Reziduale până în anul 2010. Contribuţia Primăriei Deta la acest proiect a fost în valoare de 13.800 euro.
Gheorghe Duta

Deta se dezvoltă, noiembrie 2008

* Reactualizarea Planului de Urbanism General al oraşului Deta
* Începerea lucrărilor la Casa de cultură a oraşului şi amenajarea Parcului oraşului
* Continuarea lucrărilor de amenajare a trotuarelor din oraş
* Amenajarea străzilor Victor Babeş, Mihail Kogălniceanu, 1 Mai, Mihai Eminescu, Bistriţei, Carpaţi, Cernei, Şirul Birda, Marian Damaschin, Zona Termal şi satul Opatiţa
* Refacerea zonelor verzi din oraş
* Continuarea amenajării şanţurilor de ape pluviale şi podeţe pe străzile unde acestea nu există
* Extinderea reţelelor de apă potabilă şi canalizare în Zona Termal Deta şi satul Opatiţa

Editorial Petru Roman, luna noiembrie 2008

Dragi cetăţeni,

Pentru ca dumneavoastră să fiţi informaţi corespunzător şi pentru a păstra o comunicare permanentă, reluăm o mai veche iniţiativă de a avea un ziar local. Monitorul Primăriei Deta va apare lunar şi va fi o punte de legătură între dumneavoastră şi administraţia publică locală. Nevoia unei publicaţii de informare a populaţiei s-a făcut de multe ori simţită. Doresc să mă asigur că ajung la dumneavoastră toate informaţiile de interes din cadrul Primăriei, mesajele diferitelor instituţii din oraş sau informaţiile cu privire la evenimentele economice, culturale sau sociale. Monitorul Primăriei Deta va oferi informaţii precise, veridice, din surse credibile şi responsabile. Dorim să ne ridicăm la nivelul exigenţelor dumnevoastră, astfel, vă aşteptăm sugestiile, propunerile şi mai ales criticile, din care vom avea de învăţat şi de care vom avea nevoie acum, la început de drum. Monitorul Primăriei Deta este un nou mod de a comunica cu dumneavoastră dar şi o responsabilitate pe care ne-o asumăm. Vă doresc să citiţi cu drag fiecare număr al publicaţie noastre!