Bani europeni destinati Serviciului De Voluntariat Pentru Situaţii De Urgenţă


Finanţarea europeană prin Programul Phare 2006 – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local III-IV, a contribuit la eficientizarea Serviciului de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Deta. Parteneri in cadrul proiectului au fost Instituţia Prefectului Judeţului Timiş şi Asociaţia Timiş Torontal.

Proiectul în valoare de 100.000 de euro din care 10% cofinanţare de la bugetul local a avut în vedere:
- Achiziţionarea şi dotarea cu echipament specific activităţilor pe care le desfaşoară la calamităţi
- Amenajarea, dotarea şi utilarea unui birou destinat Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Operaţional Local pentru Situaţii de Urgenţă/Centrul de Coordonare şi Conducere a Evacuării
- Organizarea unei instruiri specifice de formare de specialitate pentru pregătirea membrilor Serviciului de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă
-Organizarea a două sesiuni de pregătire şi instruire specifice de scurtă durată a membrilor administraţei publice locale, a organismelor înfiinţate să funcţioneze şi să gestioneze Situaţiile de Urgenţă.
- Organizarea a două campanii de informare şi diseminare (una locală şi una microregională) destinate sensibilizării şi prevenirii locuitorilor oraşului Deta şi a celor din zona limitrofă cu privire la măsurile care se pot lua în cazul catastrofelor, accidentelor, evenimentelor cu potenţial risc de pericol dar şi cu scopul de a creşte numărul potenţialilor voluntari din Serviciul de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă.
-Organizarea a două sesiuni de promovare a proiectului în cadrul comunităţii locale.

“Prin finalizarea acestui proiect sperăm să fim un model şi pentru alte comunităţi, dar şi să atragem persoane care să înţeleagă semnificaţia noţiunii de voluntariat” declară primarul Petru Roman.

Duţă Gheorghe

SĂRBĂTORILE DE ÎNCEPUT DE AN

1 ianuarie: Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare
-Tăierea împrejur („peritomi” în limba greacă), este un ritual religios la evrei legiferat de Moise (Ioan 7,22-23) care se făcea de către preoţi, sâmbăta, în amintirea scoaterii lor din Egipt. Operaţia consta în tăierea prepuţului băieţilor, în a 8-a zi de la naştere. Ioan Botezătorul şi Iisus Hristos, ca prunci au fost supuşi acestui ritual (Luca 1,59-2,21). Tot cu acest prilej i se punea numele copilului. Tăierea împrejur ţinea loc de botez la vechii evrei. Iar în sens metaforic se vorbeşte de „tăierea împrejur a inimii”, în duh, nu în literă (Romani 2,29;15,8. Mântuirea este darul lui Hristos, după răscumpărarea păcatului omenirii pe cruce prin Sângele Său şi împăcarea ei cu Dumnezeu (Romani 5,10-11;Efeseni 2,14-16) Ea urmează a fi însuşită prin harul înoirii şi al înfierii şi prin credinţa şi faptele bune, efect al „tăierii împrejur” spirituale a inimii, ascunsă, interioară. (Pr.Dr.J.M „Dicţionar al N.T”).
6 ianuarie. BOTEZUL DOMNULUI-nostru Iisus Hristos- NU ESTE BOTEZUL CREŞTIN (greşeală pe care o fac neoprotestanţii)-ci este botezul lui Ioan Botezătorul – Domnului fiind „botezul pocăinţei”. Aceasta pregătea „pentru primirea lui Hristos”. Acest botez a lui Iisus nu era o TAINĂ, ci un ritual, pentru că nu ierta păcatele, ci era numai o curăţire exterioară, simbolică. De aceea se şi zicea că este „spre iertarea păcatelor” (Lc 3,3), pe care avea să o facă Cel ce venea după Ioan (adică Mântuitorul). Mântuitorul Iisus Hristos s-a smerit acceptând botezul lui Ioan, Ioan ce a refuzat să-L acorde considerându-L fără nici un păcat strămoşesc sau personal.(Matei 3,15)-unde se zicea foarte limpede: „El a primit botezul lui Ioan „ca să împlinească Dreptatea”.(Pr.Dr.I.Mircea „Dicţionarul N.T).
7 ianuarie. SF.IOAN BOTEZĂTORUL-ultimul şi cel mai mare profet al Vechiului Testament. Fiu de preot şi preoteasă-Zaharia şi Elisabeta, Sf.Ioan Botezătorul, devine o „celebritate” a societăţii iudaice, stăpânite de Irod-regele -care trăia în păcat cu cumnata sa. Nefericitul moment al destrăbălării de la curtea regală îl aduce pe Irod să promită pentru un simplu dans al nepoatei sale, promisiunea decapitării lui Ioan Botezătorul, care va deveni în faţa poporului iudeu un martir, iar Irod regele preapăcătos un om compromis în faţa supuşilor-murind ca un câine, după ce a domnit ca un leu.
Pr.Prof. Petru Dan Corneanu

SĂRBĂTOAREA POMULUI DE CRĂCIUN

Dintre câte sărbători sunt într-un an, Crăciunul are o însemnătate deosebită pentru noi toţi. Seara de ajun, seara colindelor, vremea bucuriei când Naşterea Domnului Isus ne umple sufletele făcându-ne să devenim mai buni, să ne gândim la semenii noştri, a fost marcată şi în oraşul Deta, prin evenimentul ajuns deja o tradiţie ,, Sărbătoarea Pomului de Crăciun,,.
Au participat grupuri de colindători din partea:
Bisericii ortodoxe române-Opatiţa
Bisericii ortodoxe sârbe
Bisericii penticostale
Bisericii baptiste
Bisericii Agape
Uniunii bulgare din Deta
Fanfara Bisericii Betania din Jebel
Acest eveniment a fost organizat de către Primăria oraşului Deta, Casa de cultură orăşenească Deta, cu sprijinul a doi sponsori foarte importanti, S.C. ,,CHINCO IMPEX,, SRL şi S.C. ,,DS-ASA NOM,, SRL, cărora le mulţumim. Toţi colindătorii precum şi copiii prezenţi, au primit câte o pungă de la Moş Crăciun, fiind împărţite astfel un număr de 430 de pungi.
Ovidiu Ivancea

Moş Crăciun a venit la prietenii lui Gheorghe Ciobanu

Copiii din Deta, alături de cei din toate oraşele şi comunele colegiului 10, s-au intalnit cu Moş Crăciun la petrecerea organizată de deputatul Gheorghe Ciobanu. Peste 500 de copii au râs şi s-au distrat cu Moş Crăciun, cu craciunitele, cu zanele şi cu clovnii şi la final au primit daruri. La serbarea de Crăciun organizată în sala Casei de Cultură din Deta au participat alături de primarul, viceprimarul şi consilierii locali din Deta mai mulţi primari şi viceprimari din colegiul10, dar şi şefi ai organizaţiilor PD-L din zonă.
“A fost o promisiune a domnului deputat încă din campania electorală, că se va întoarce în colegiul în care a fost ales şi iată că şi-a respectat promisiunea”, a spus primarul de Deta, Petru Roman.
“Imi place să fiu între copii, mă simt bine şi am făcut tot posibilul să mă întorc de la Bucureşti pentru a fi alături de copiii din Deta şi din întreg colegiul 10 la această serbare de Craciun”, a spus deputatul PD-L din colegiul 10 Gheorghe Ciobanu.
La finalul serbarii de Crăciun cei doi brazi decoraţi pe scena casei de cultură au fost scoşi la licitaţie, fiind adujecati de primarul Petru Roman şi de deputatul Gheorghe Ciobanu. Banii strânşi în urma licitaţiei au fost donaţi către două familii nevoiaşe din Deta.

Felicitari


Primăria oraşului Deta urează casă de piatră proaspeţilor căsătoriţi:

STOICIN ANGELCO şi SZABO AURORA căsătoriţi la data de 29.11.2008

HOVORKA-ISTOC ADRIAN şi VÎLVA DUŞANKA-IRINA căsătoriţi la data de 20.12.2008

KÖNIG EDMUND –ANTON şi CHELCIOV GABRIELA căsătoriţi la data de 30.12.2008

MIHAI FĂNEL şi PAPELLAŞ IRINA căsătoriţi la data de 30.12.2008

Locuinte pentru tineri


Prin adresa nr.136417/MDRI/6.01.2009 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a avizat favorabil criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor construite prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

Criterii de acces la locuinţă

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în oraşul Deta.

NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.

3. Titularul cererii de locuinţa trebuie să îşi desfăşoare activitatea în oraşul Deta.

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ: - Lista de priorităţi se stabileşte anual.
- Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limită fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ..................................... 10 puncte
1.2. Tolerat în spaţiu ............................................................................ 7 puncte
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): - m2/locatar -
a) mai mare de 15 m2 şi până la 18 m2 inclusiv .................................. 5 puncte
b) mai mare de 12 m2 şi până la 15 m2 inclusiv .................................. 7 puncte
c) 8 m2 şi până la 12 m2 inclusiv ......................................................... 9 puncte
d) mai mică de 8 m2 ............................................................................ 10 puncte

NOTĂ: În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală
2.1. Starea civilă:
a) căsătorit ........................................................................................ 10 puncte
b) necăsătorit ...................................................................................... 8 puncte
2.2. Nr. de persoane în întreţinere:
a) Copii
• 1 copil ............................................................................................. 2 puncte
• 2 copii ............................................................................................. 3 puncte
• 3 copii ............................................................................................. 4 puncte
• 4 copii ............................................................................................. 5 puncte
• > 4 copii .......................................................................................... 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numărul acestora ............................... 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus ......................................... 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. până la 1 an ................................................................................. 1 punct
4.2. între 1 şi 2 ani ............................................................................. 3 puncte
4.3. între 2 şi 3 ani ............................................................................. 6 puncte
4.4. între 3 şi 4 ani ............................................................................. 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ....................................................... 4 puncte

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ..................................... 5 puncte
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă .......................................................................................................................................................... 8 puncte
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ............................................................................................................. 10 puncte
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată .................................................................................................. 13 puncte
5.5. cu studii superioare ................................................................... 15 puncte

NOTĂ: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ....... 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ....................................................... 10 puncte
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ............................................................ 5 puncte

NOTĂ: Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

Actele necesare pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de atribuire a unei locuinţe realizată prin A.N.L destinată închirierii

Cerere de mână.

Copie de pe actul de identitate şi de pe actul de naştere ale titularului de cerere şi ai membrilor săi de familie, după caz certificat de căsătorie.

Sentinţă de divorţ (după caz).

Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreţinere şi actele de identitate ale acestora.

Declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membrii majori aflaţi în întreţinere din familia acestuia din care să rezulte că nu deţin sau nu deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie din fondul locativ al oraşului Deta.

Pentru titularii cererii: adeverinţă de la locul de muncă însoţită de o copie de pe cartea de muncă completată la zi şi avizată de conducerea instituţiei care ţine evidenţa acesteia.

Acte doveditoare din care să rezulte unde locuieşte, respectiv extras C.F. şi/sau contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere din care să rezulte suprafaţa închiriată (sau alte acte doveditoare după caz), precum şi o adeverinţă de la Asociaţia de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care locuiesc în apartament şi suprafaţa locuibilă a apartamentului în cazul celor toleraţi în spaţiu.

Act medical(certificat medical, adeverinţă medicală, scrisoare medicală, certificat handicap, etc.) pentru solicitant sau alt membru al familiei aflat în întreţinere, care necesită însoţitor sau o cameră în plus.(eliberată de către medicul specialist şi avizată de către directorul instituţiei de unde a fost eliberată).

Diplomă de absolvire studii (indiferent de nivelul de pregătire), pentru titularul cererii.

În cazul în care un titular de cerere face parte din următoarele categorii va depune acte în dovedire:

tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială care au împlinit 18 ani – adeverinţă de la instituţia de unde provine, perioada în care a fost instituţionalizat

evacuaţi din imobile naţionalizate redobândite de proprietar sau chiriaşi în acestea –sentinţă de evacuare definitivă şi irevocabilă sau proces-verbal de evacuare emis de executorul judecătoresc sau actul prin care chiriaşul a fost înştiinţat că imobilul/apartamentul a fost predat la proprietar
persoane care au început procedura de adopţie sau au adoptat copii din casele de ocrotire social – sentinţă de adopţie sau alte acte doveditoare eliberate de către instituţia de ocrotire socială din care să rezulte că a fost începută procedura de adopţie.

ANSAMBLU DE LOCUINŢE NOI

A fost finalizat Planul Urbanistic Zonal (PUZ)– Ansamblu de locuinţe noi în oraşul Deta-Zona Termal Deta. Acesta raspunde solicitărilor de atribuire de terenuri pentru noi investiţii cu capital de stat sau privat, precum şi cerinţelor de teren în vederea construirii de locuinţe.

Numărul de locuinţe ce urmează a se realiza în această zonă este următorul:
• 33 apartamente în locuinţe P+M
• 68 apartamente în locuinţe P+1E
• 8 apartamente în locuinţe P+1+M
• 136 apartamente în blocuri de locuinţe în regim de înălţime P+3 etaje locuinţe sociale şi pentru tineri
Până la această dată din totalul de parcele existente pentru construirea de locuinţe au fost concesionate 102 parcele, pentru care au fost eliberate certificate de urbanism în vederea întocmirii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire. De asemenea au fost eliberate un nr. de 20 autorizaţii de construire din care:
• 4 locuinţe au fost terminate;
• 7 locuinţe sunt în lucru;
• 9 locuinţe neîncepute.
Cele două blocuri locuinţe din strada Pădurii nr.13 A şi B cu 38 de apartamente (20 garsoniere cu o cameră şi 18 cu două camere) pentru tineri executate prin Agenţia Naţională de Locuinţe au fost recepţionate cu anexă urmând a fi repartizate. În toată zona de locuinţe a fost finalizată reţeaua electrică şi reţeaua de gaz iar reţeaua de apă şi canalizare menajeră s-a finalizat pe străzile principale respectiv strada Pădurii până la liziera de duzi şi str. Aurel Vlaicu până la Ştrandul Termal. Totodată s-a început şi lucrarea de amenajare a străzii Pădurii.
Dorina Beleţescu

Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive pentru anul 2009


Agenda culturală are la bază strategia culturală a oraşului Deta, strategia culturală a Consiliului Judeţean Timiş precum şi propunerile emise de consumatorul cultural, cetăţenii oraşului nostru.

Principalele obiective ale agendei culturale sunt:
• Aniversarea marilor evenimente istorice
• Valorificarea tradiţiilor şi a obiceiurilor din spaţiul bănăţean.
• Promovarea culturii bănăţene .
• Promovarea manifestărilor culturale şi sportive

Principalele evenimente culturale şi sportive, propuse pentru a fi realizate anul acesta: “Unirea Principatelor Române”
“Ziua Europei”
“Ziua eroilor-comemorare”
“Concurs de pescuit sportiv-juniori şi seniori”
“1 Iunie-Ziua internaţională a copilului”
“Maracana-campionat de fotbal-seniori şi juniori”
“Activităţi culturale şi sportive realizate în colaborare cu cele două localităţi din Serbia şi Ungaria, respectiv Cioka şi Bordany”
“Perfecţionarea continuă şi promovarea prin spectacole, concursuri, aparitii media, a formaţiei de dansuri populare”
“Ziua Natională a României”
“Sărbătoarea Pomului de Crăciun”

Proiectele propuse se bucură de sprijinul declarat al Primăriei oraşului Deta şi de susţinerea domnului primar Petru Roman. Învăţământul din Deta prin Grupul Şcolar «Sfântul Nicolae» este prezent şi participant activ la fiecare dintre manifestări amintite mai sus. Directorul instituţiei, prof. Ion Jinaru, a sprijinit necontenit actul cultural fiind un mare iubitor al folclorului şi a tot ceea ce înseamnă cultură.

Multumesc pe această cale, tuturor celor care au sprijinit şi şi-au adus contribuţia la organizarea şi buna desfăşurare a activităţilor cultural-sportive, din anul precedent. În încheiere doresc să urez tuturor ca 2009 să fie un an mai bun, multă sănătate şi prosperitate în toate.
OVIDIU IVANCEA

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

CIOBU CRISTINA, 86 de ani, decedată la data de 3.11.2008

SEBASTIANOV ECATERINA, 84 de ani, decedată la data de 13.11.2008


NOVACOVICIU ELISABETA, 72 de ani, decedată la data de 21.11.2008


LICHER ZOLTAN-RUDOLF, 66 de ani, decedat la data de 22.11.2008


PĂTRUŢ ŞTEFAN, 77 de ani, decedat la data de 6.12.2008


RADU MAGDALENA, 76 de ani, decedată la data de 12.12.2008


GOGA GHEORGHE, 53 de ani, decedat la data de 16.12.2008


BERNEVIG CORNEL, 51 de ani, decedat la data de 20.12.2008


ZAVAŢCHI ELENA, 84 de ani, decedată la data de 21.12.2008


ISTRATE MINA ,70 de ani, decedată la data de 1.01.2008

Primăria oraşului Deta transmite sincere condoleanţe familiilor îndoliate.