Proiect pentru atragerea investitorilor în oraşul Deta

Conducerea Primăriei Deta a participat la începutul acestei luni la lansarea unui nou proiect transfrontalier cu finanţare europeană în urma căruia oraşul nostru va beneficia de o bună oportunitate de creare de noi locuri de muncă prin deschiderea unui parc industrial. Proiectul de finanţare a administraţiilor locale din Deta şi Plandiste (Serbia) se derulează în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia, IPA, fiiind finanţat în prima solicitare de proiecte. Contractul de finanţare a fost semnat în 14 decembrie 2010, iar în data de 5 aprilie 2011 a avut loc lansarea oficială a proiectului în localitatea Plandiste, Republica Serbia. Unul dintre obiectivele acestui proiect este sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din localităţile Deta şi Plandiste prin realizarea unui incubator de afaceri în Plandiste care să sprijine sectorul IMM, în domeniul industriei uşoare, în special industria textilă. Un alt obiectiv, la fel de imporatnt, vizează finanţarea studiilor necesare realizării unui parc industrial la Deta şi nu în ultimul rînd, activitățile din proiect urmăresc transferul de modele de bună practică de o parte şi altă a frontierei.
După evenimentul de la Plandiste urmează să fie organizată o conferinţa de presă de lansare în România şi o conferinţa de promovare a oportunităţilor de investiţii. Organizatorii vor participa la târguri şi expoziţii la Pancevo şi la Timişoara, după care vor fi achiziţionate serviciile pentru realizarea documentaţiei tehnice în vederea deschiderii parcului industrial de la Deta. Acest parc industrial se va întinde pe o suprafaţă de 22 de hectare şi va oferi toate condiţiile de infrastructură pentru investitorii care vor deschide afaceri la Deta. În acelaşi timp, proiectul mai oferă oportunitatea de promovare a firmelor care au investit până acum în oraşul nostru dar şi realizarea unei campanii de promovare a oraşului Deta, ca zonă de afaceri. Vor fi realizate mai multe materiale de promovare şi astfel vom putea atrage mai mulţi investitori în zonă. Un alt rezultat important al acestui proiect este seria de şapte întâlniri între locuitorii din Deta şi Plandiste la care sunt aşteptaţi să participe aproape 500 de persoane. „Suntem încă în plină criză financiară la nivel internaţional. Recesiunea a atins toate ţările, fie că sunt pe continetul american sau în Europa. Localităţile mici, dependente de un singur sector economic au suferit cel mai mult, deoarece acolo unde fabricile, magazinele sau afacerile s-au închis, au rămas în urmă şomeri, specializaţi într-un singur tip de muncă şi lipsiţi de puterea de a învăţa o meserie nouă. Munca într-un singur domeniu poate însemna competenţă crescută, însă în caz de disponibilizare, anulează şansele unei reconvertiri profesionale. Aici intervine rolul autorităţilor publice şi al administraţiei unei localităţi", a spus primarul Petru Roman la lansarea proiectului de la Plandiste. "Să tragem învăţăminte din ceea ce s-a întâmplat, să iniţiem o strategie, să vedem dincolo de interesul imediat şi să gândim soluţii pentru 5-10 ani. Dacă aşteptăm investitori, dacă vrem afaceri diverse în localităţile noastre, nu putem sta cu mâinile în sân. E nevoie să oferim ceva. Trebuie să venim cu facilităţi, sprijin şi idei. La Deta, acestea se pot contura într-un parc industrial. Investitorii au nevoie de infrastructură, de utilităţile necesare înfiinţării unor unităţi economice. Toate acestea se regăsesc într-un parc industrial care înseamnă pentru orașul nostru, posibilitatea de a încuraja societăţile comerciale să-şi extindă afacerile, fapt care generează automat noi locuri de muncă dar şi atragerea de noi investiţii", a mai spus Petru Roman.

4.700 de pomi plantaţi de voluntari

Primăria Deta împreună cu Ocolul Silvic Lunca Timișului au organizat o acţiune de împădurire a zonei de lângă fosta groapă de gunoi a oraşului. Peste 4700 de puieţi de salcâm şi stejar roşu au fost plantaţi pe o suprafaţă de 0,9 ha. La această acţiune au participat 40 de elevi de la Grupul Şcolar Sfântul Nicolae care activează în Clubul Eco, Asociaţia Team4Life dar şi componenţii echipei de handbal de la Şcoala Generală. Elevii au fost însoţiţi de domnul profesor Szabo Francisc, doamna profesoară Tanko Maria, doamna profesoară Szabo Clara şi doamna profesoară Costa Flavia. Toţi au fost de acord să participe voluntar la acţiunea de împădurire. Alături de elevi şi profesori s-au aflat şase anagajati de la Eybl Textile România coordonaţi de domnul Feraru Marin, nouă persoane de la Takata coordonaţi de domnul Magda Gabriel, dar şi câţiva cetăţeni ai oraşului printre care îi amintim pe domnul dr. Alexandru Virag, domnul Ioan Tiron, domnul Goicov Milutin şi domnul Ionel Lucaci. Nu în ultimul rând menţionăm participarea consilierilor locali Alexandru Voiculescu şi Radu Rotar. Echipa Primăriei Deta, formată din 20 de persoane a fost coordonată de viceprimarul Gerhard Samantu. Întreaga acţiune a fost realizată cu sprijinul celor 17 angajaţi ai Direcţiei Silvice Timiş, Ocolului Silvic Lunca Timișului, de la Districtul Silvic Deta şi Jamu Mare coordonaţi de domnul. Ing. Paul Vasile, domnul Ing. Crista Voicu, pădurar Petrescu Pompiliu şi pădurar Semeniuc Viorel. „Se spune că fiecare om trebuie să facă o casă, să aibă un copil şi să sădească un pom. Mă bucur că noi am reuşit împreună cu voluntarii din oraş să plantăm aproape 5000 de pomi. A fost o acţiune importantă pentru oraş deoarece aceste perdele forestiere ne apără de praf şi de poluare. Este important pentru copiii noştri să trăiască într-un mediu mai curat şi mă bucur că mulţi dintre elevii din Deta au înţeles să se implice şi să participe la acţiunea de împădurire. Vreau să le mulţumesc tinerilor locuitori ai oraşului şi profesorilor lor, dar şi tuturor voluntarilor şi conducătorilor de instituţii care au pus umărul la reuşita acestei acțiuni”, a spus primarul Petru Roman, unul dintre ințiatorii acţiunii de împădurire.

Editorial Petru Roman

Paşte Fericit!
De Paşti, lumina încărcată de har ne cuprinde pe toţi. Biruinţa lui Dumnezeu asupra morţii, viaţa nouă, iată ce sărbătorim de Paşti. Sfintele sărbători, când prăznuim Învierea Mântuitorului nostru Isus Hristos, este o sărbătoare solemnă. Bucuria ei este dată de sufletul fiecăruia dintre noi şi îmi doresc ca fiecare dintre dumneavoastră să găsească răgazul de a medita o clipă la profunzimea şi importanţa acestei sărbători, căci Paştele nu înseamnă doar o masă îmbelşugată, zile libere şi odihnă. De Sfintele Paşti ne gândim la cei dragi, la apropiaţi şi la cei aflaţi în nevoie. Ne gândim la noi şi ne străduim să fim mai buni. Curăţenia pe care o facem în case şi în gospodarii trebuie să fie dublată de curăţenia sufletească. Vă urez ca aceste sărbători vă găseascș în linişte şi înţelegere. Vă doresc dumneavoastră, locuitorilor oraşului Deta şi ai satului Opatiţa să vă bucuraţi de vestea Învierii Domnului şi să vă bucuraţi de această minunată sărbătoare. Paşte Fericit!

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte

Mesaj pascal din partea Protopopului Pr. Ioan Prisăcean
Învierea Fiului lui Dumnezeu Întrupat constitue adevărul fundamental al întregii noastre credinţe creştine şi anume că “Hristos a înviat din morţi, fiind incepatura celor adormiţi”, după încredinţarea dată nouă de Sfântul Apostol Pavel (I Cor.15,20). Prin aceasta ni se descoperă valoarea noastră ca persoane create după chipul lui Dumnezeu şi chemate la asemănarea cu El,”fiind fii ai învierii”, aşa cum ne numeşte Însuşi Mântuitorul Hristos. (Luca 20,36).

Acest adevăr al credinţei noastre ne este, mai cu seamă, în vremurile de acum, un ajutor nepreţuit în încercările prin care trecem. Hristos Domnul ne încredinţează de dragostea Sa nesfârşită alegând să treacă pentru noi prin moarte şi încă prin moarte pe cruce. Marea noutate adusă de Fiul lui Dumnezeu Întrupat a fost tocmai aceea că viaţa nu se mai sfârşeste în moarte, ci că aceasta iese biruitoare prin Înviere, ceea ce pentru înţelegerea
omenească va rămâne pentru veşnicie o taină de nepătruns.

Ca şi “iconomi”ai tainelor lui Dumnezeu, noi, slujitorii Săi, suntem îndatoraţi să aducem tuturor oamenilor acest mesaj de speranţă, devenit certitudine odată cu vestirea îngerului de la mormântul gol: ”Nu vă înspăimântaţi! Iisus […] a înviat! Nu este aici”. (Marcu 16,6). Acum când sărbătorim cu toţii Învierea Domnului, să ne rugăm fierbinte lui Dumnezeu ca împreună să biruim răul, cu puterea ce izvorăşte de la Hristos Cel Înviat. Să fim încredinţaţi că in toate suferinţele şi lipsurile, în toate necazurile şi în toata strâmtorarea “suntem biruitori, prin Acela Care ne-a iubit” (Rom.8,37). Cu aceste gânduri aducem laudă lui Hristos Domnul ”Cel ce a murit şi mai ales Cel ce a înviat” (Rom.8,34). “Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, Care ne-a iubit pe noi şi ne-a dat, prin har, vesnică mângâiere şi buna nădejde, să mângâie inimile voastre şi să vă întărească la tot lucrul şi cuvântul bun”(II Tes.2,16,17). Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Mesaj pascal din partea preotului paroh Boghicevici Liubodrag
Luminoasa sărbătoare a Sfintelor Paşti să ne aducă multă sănătate, bucurie, pace sufletească şi bună înţelegere între oameni. De Învierea lui Hristos să ne bucurăm cu toţii, iar în noaptea învierii, când clopotele bat, cu lumânări aprinse şi sufletul curat, să spunem împreună HRISTOS A ÎNVIAT ! PAŞTE FERICIT !

Mesaj pascal din partea lui Lokodi Attila - Plebános - Paroh - Pfarrer
Nu căutaţi pe Cristos în copacii de pe marginile drumului! El este în voi! Lăsaţi-L să învie! Astfel veţi avea viaţă! Paşte Fericit! Cristos a înviat!Ne keressétek Krisztust az útszéli fákban! Ő ott van bennetek! Hagyjátok, hogy feltámadjon szívetekben és így életetek lesz Benne. Boldog Húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek.
Frohe Osterfest für alles.

Mesaj pascal din partea preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc
„Sărbătoarea Învierii Domnului reprezintă un moment trăit cu bucurie şi emoţie, alături de cei dragi. În fiecare an, Sfintele Paşti ne readuc în suflet speranţe şi încredere în viitor. Fie ca lumina Învierii Mântuitorului sa vă pătrundă în casa și să vă aducă numai armonie, fericire și multă iubire. Sărbători Fericite! Hristos a înviat !”

Mesaj pascal din partea deputatului colegiul 10 Deta, Gheorghe Ciobanu
Sfintele Paşti au fost dintotdeauna, pentru noi, creştinii, una dintre cele mai importante sărbători ale anului. Pe lângă lumina adusă în suflet de postul şi rugăciunile dinainte de Paşti, această sărbatoare minunată corespunde unei luni a primăverii, care ne aduce căldură şi bucurie. Prin bunătatea si generozitatea la care ne îndeamnă, Paştile sunt o primăvară a sufletului. Vă urez să întâmpinaţi Sfintele Paşti cu pace, sănatate şi mulţumiri.

Cum se cuvine să întâmpinăm Sfintele Paşti
Când ne pregătim pentru Sărbătoarea Învierii, în timpul Postului Sfintelor Paşti, ne pocăim de faptele noastre cele rele prin Taina Spovedaniei sau a Mărturisirii păcatelor, judecându-ne pe noi înşine şi cerând iertare pentru răul pe care l-am săvârşit cu gândul, cu vorba şi cu fapta. Totodată, încercăm să ne înnoim şi să ne sfinţim viaţa, să iubim mai mult pe Dumnezeu în rugăciune şi pe semenii noştri în fapte bune, să iertăm şi să ajutăm. De aceea, în noaptea Sfintelor Paşti, Biserica ne îndeamnă „să iertăm toate pentru Înviere şi să zicem fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi”

Lucrări de investiţii în oraş

Au început lucrările de reparaţii şi amenjare exterioară la clădirea fostului muzeu din parcul oraşului. Reparaţiie se fac cu respectarea strictă a proiectului fiind vorba de un monument istoric protejat de lege. Aceste lucrări reprezintă doar un punct pe lista de investiţii desfăşurate de Primărie în acest an. O altă lucrare care a început este amenajarea canalelor pluviale de pe strada Mihai Eminescu. Se lucrează de asemenea la reabilitarea trotuarelor din zona centrală pe strada Victoriei şi la reabilitarea faţadei Primăriei. În satul Opatiţa a început amenajarea clădirii căminului cultural şi a bazei sportive, această ultimă investiţie având termen de finalizare data de 30 aprilie. Alte două proiecte importante sunt acum în fază de licitaţie, urmând ca după alegerea celei mai bune oferte şi după expirarea termenelor legale de contestaţie să fie deschise lucrările. Aceste proiecte se referă la amenajarea străzilor Târgu Mare şi Trandafirilor din Deta şi extinderea căminului cultural din satul Opatiţa. Toate aceste lucrări presupun un disconfort pentru cetăţenii care locuiesc sau care trec prin zonele unde se lucrează. Primăria apelează la înţelegerea cetăţenilor oraşului şi îi asigură că va face în aşa fel încât deranjul să fie cât mai mic. „Ne bucurăm că am găsit fonduri pentru a realiza aceste lucrări extrem de importante pentru oraşul nostru”, spune primarul Petru Roman.

Infocentru împotriva violenţei la Grupul Şcolar Sfântul Nicolae din Deta

Infocentrul pentru prevenirea delicvenței juvenile din Deta şi-a început activitatea prin organizarea unui campionat de fotbal pentru elevi. Chiar dacă infocentrul există deja de 4 ani, activitatea sa a fost relansată după participarea membrilor acestuia la tabăra de instruire pentru prevenirea delincvenţei juvenile şi reducerea riscului de victimizare în rândul elevilor organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş. Tabăra care a entuziasmat atât de tare elevii s-a desfăşurat la Centrul de vacanţă Cheveresu Mare. Elevele Codruţa Bogdan şi Violeta Pascariu coordonate de doamna profesoară Lenuţa Galamboș, au spus că participarea la această tabără le-a determinat să se implice cât mai mult în acest proiect, urmând ca la rândul lor să transmită mai departe cunoştinţele şi abilitățile dobândite. Instruirea din tabără a dus la dezvoltarea infocentrului prin iniţierea mai multor voluntari. În prezent, infocentrul este alcătuit din 10 membri care vor încerca să asigure o mai bună comunicare între instituţiile şcolare şi elevii acestora. Prima acţiune organizată de infocentrul de la Deta a fost Campionatul de fotbal ,,Cupa Fair-Play”, care a avut loc la Sala de Sport a oraşului în data de 25 martie. La această competiţie au participat două echipe de fotbal de la Liceul Grup Şcolar Sfântul Nicolae Deta şi o echipă de fotbal din cadrul Liceului Teoretic Gătaia. Echipele au fost susținute din tribună de către colegi de liceu, dar şi de reprezentanţi din cadrul Poliţiei Deta şi din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş. Echipa de majorete a liceului a fost sufletul campionatului, spre deliciul publicului prezent la eveniment. Competiţia a avut drept scop reducerea violenţei în fotbal, atât din punct de vedere verbal cât şi fizic. Activitatea a început prin prezentarea mai multor materiale cu privire la violenţă şi tolerantă în fotbal, iar la sfârşitul meciurilor a fost analizat comportamentul jucătorilor şi al publicului. Concluzia reprezentanţilor infocentrului a fost aceea că se poate şi fără violență, doar că trebuie să învăţam să ne controlăm comportamentul.

Medalie de argint pentru handbalistele de la Liceul Sfântul Nicolae Deta

Echipa de handbal a Grupului Şcolar "Sfântul Nicolae" din Deta a obţinut medalia de argint la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar desfăşurată în luna martie la Timişoara. Competiţia desfăşurată la Liceul Sportiv Banatul s-a bucurat de un real succes, şi spre cinstea lor, fetele noastre au obţinut un rezultat care ne onorează. În finala turneului, echipa liceului din Deta a întâlnit Liceul Sportiv Banatul, însă după un meci palpitant, au fost nevoite să cedeze prima treaptă a podiumului în favoarea timișorencelor. Înainte de a ajunge în finală, handbalistele noastre au câştigat în faţa echipelor din Făget, Jimbolia şi Peciu Nou.

Mâncarea în exces poate dăuna grav sănătății

De Paşte, după o perioadă lungă de post, masa se va umple din nou de preparate cu carne, ouă şi produse lactate. Produsele tradiţionale şi preparatele specifice sărbătorilor sunt sănătoase, însă medicii nutriţionişti avertizează că ar trebui să fie consumate cu moderaţie, mai ales de către persoanele care au respectat postul sau suferă de anumite afecţiuni. "Mancarea românească tradiţională este mult mai sănătoasă decât produsele fast-food, care au invadat piaţa naţională în ultimii ani. Dar, chiar şi alimentele noastre tradiţionale pot deveni indigeste, dacă sunt consumate în exces, după un post de şapte săptămâni, sau în cazul bolnavilor cu afecţiuni care implica anumite restricţii de hrană. Astfel, pentru a evita o supraalimentaţie în perioada sărbătorilor de Paşte, ar fi bine ca două treimi din farfuria cu mâncare să conţină legume şi zarzavat, iar între mese să se facă o pauză de cel puţin trei ore”, explică medicii preocupaţi de sănătatea potentialilor pacienţi de pe holurile spitalelor de urgenţă.

Nu se recomandă ca la masa de Paşti să se consume mai mult de unu - două ouă. Dacă masa conţine drob, ciorbă, friptură de miel, cozonac, alune, alcool, maioneze şi sosuri grase, atunci este prea mult chiar şi pentru cel mai sănătos om. La masa festivă nu ar trebui consumaţi cârnăciori sau mititei, covrigei sau plăcinte, pe lângă alimentele tradiţionale, întrucât digestia va fi mult îngreunată. Pentru ca preparatele să fie mai uşor de digerat, carnea de miel ar putea fi înlocuită cu carne de ied, viţel, peste sau curcan. În plus, la sfârşitul unei mese consistente nu ar trebui consumată mai mult de o felie, cel mult două de cozonac. Recomandarea este ca acest aliment să fie consumat în special la micul dejun, alături de o cană cu lapte sau ceai. Persoanele care suferă de anumite afecţiuni trebuie să urmeze regimul prescris de medici şi, indiferent de starea de sănătate, băuturile alcoolice trebuie consumate cu prudenţă. O ceaşcă de cafea neagră, sau un pahar de vin roşu, consumate după masă, au rolul de a uşura digestia.

Și-au unit destinele

VERMEŞAN PETRU şi PIŢUL TANŢEA, căsătoriţi la data de 7 aprilie 2011.
Primăria oraşului Deta le urează casă de piatră!

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

CIUTA MATILD-MARIA, 92 de ani, decedată la data de 17 martie 2011.
KINDER GHEORGHE, 77 de ani, decedat la data de 28 martie 2011.
WICK MARIAN-ROBERT, 22 de ani, decedat la data de 28 martie 2011.
PAVLOVICI ELENA, 62 de ani, decedată la data de 5 aprilie 2011.
BARBOS MARIA, 73 de ani, decedată la data de 6 aprilie 2011.
Primăria oraşului Deta transmite familiilor îndoliate, sincere condoleanţe.