BALUL FEMEII ORGANIZAT DE ASOCIAŢIA SENIORILOR DETA


Vârsta nu a reprezentat un impediment pentru sărbătorirea Ziua Internațională a femeii! Seniorii din Deta au petrecut momente frumoase în cadrul unui bal unde doamnele au fost în centrul atenției.

Conform calendarului de activități al anului 2015, Asociaţia Seniorilor din Deta a organizat „Balul femeilor din Organizaţia Seniorilor”, la Centrul cultural al oraşului Deta, eveniment care s-a bucurat de prezența a peste 200 de persoane. Colegiul director al seniorilor împreună cu membrii executivului asociației planificat cu atenție fiecare detaliu, astfel încât, fiecare participant să aibe toate condiţiile pentru a se simţi bine şi pentru a mai uita de grijile de zi cu zi. Muzica, aleasă special pentru persoanele vârstnice a fost asigurată de Loco Dj TM SRL, iar servirea mâncării şi a băuturii a fost îndeplinită de firma de catering Ban Mecanica SRL Lugoj. Doresc să aduc mulţumiri domnilor Magdău Dumitru, Spâng Cornel, Bistriceanu Petru, Stoica Alexandru, Frunţeanu Ion, Ciocan Antoniu şi Tânjălău Nicolae, membrii ai asociaţiei, care s-au implicat în mod deosebit în organizarea evenimentului. Și în lunile care urmează, Asociaţia Seniorilor va sprijini membrii săi în desfăşurarea activităţilor recreative, programe culturale, excursii şi sprijinul celor nevoiaşi, conform acţiunilor prevăzute în programul stabilit pentru acest an. Alexandru Voiculescu, preşedinte A.S.D.


Din suflet pentru suflet!

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Timiş Torontal” a organizat în perioada 16-19 decembrie 2014 şi 02-20 februarie 2015 ateliere de creaţie pentru copiii şi tinerii din oraşul Deta. Atelierele au avut ca scop crearea de coroniţe, felicitări şi decoraţiuni de brad în prima parte şi mărţişoare în cea de-a doua parte. Aceste obiecte confecţionate de copii şi tineri sub îndrumarea unor adulţi voluntari, au constituit exponatele din cadrul Târgului de Crăciun, din perioada 22-24 decembrie 2014, respectiv ale Târgului de Mărţişoare, 23-28 februarie 2015. Preţurile decoraţiunilor şi mărţişoarelor au fost stabilite de către copii, în momentul târguirii, şi au variat între 2 și 25 lei, în funcţie de complexitatea decoraţiunii. În urma Târgului de Crăciun au fost adunaţi 1.086 lei, din care 300 lei au fost alocaţi cumpărării materialelor necesare confecţionării mărţişoarelor. La sfârşitul Târgului de Mărţişoare au fost adunaţi 651 lei. În total s-a obţinut suma de 1.450 lei, care va fi donată Asociaţiei Umanitare Beraca din comuna Criciova, sat Jdioara, judeţul Timiş. Această Asociaţie are in grijă un grup de copii fără părinţi, printre care si cei 5 copii ai familiei Şenc din oraşul Deta, care până nu demult trăia într-un garaj din zona gării. De asemenea, de 1 Martie, copiii au oferit mărţişoare tuturor doamnelor si domnişoarelor din incinta Spitalului Oraşului Deta. Mulţumim pe această cale tuturor şi fiecăruia în parte pentru timpul acordat, pentru sprijinul oferit în această activitate, pentru implicare şi dedicare. Ioan Iovan.


Editorial Petru Roman

Sărbătoarea sărbătorilor
Iată-ne din nou înaintea celei mai mari sărbători a creștinătății, Învierea Domnului. Este sărbătoarea care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos, Învierea fiind, după cum spunea părintele Arsenie Boca, singura minune care se arată tuturor, credincioşi şi necredincioşi. Învierea Domnului nu este doar cea mai veche sărbătoare creştină, ci şi începutul şi culmea tuturor sărbătorilor şi a praznicelor. Este momentul ca împreună să ne așezăm și să ne gândim la aproapele nostru. Să îi ajutăm pe cei în nevoie, să îi sprijinim pe cei bolnavi și să ne gândim cum putem să facem bine în jurul nostru. Noi, cei care muncim pentru comunitate în cadrul Primăriei, am făcut toate eforturile pentru a întâmpina așa cum se cuvine această sărbătoare a sărbătorilor. Dar pe lângă curățenia de pe străzi, mult mai importantă este curățenia sufletească a fiecăruia dintre noi. Vă doresc să reușiți cu toții să treceți peste greutățile de zi cu zi și să sărbătoriți cu sufletul curat și deschis minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Să aveți un Paște fericit alături de cei dragi, să aveți parte numai de bine și de sănătate și să vă bucurați în liniște de vestea minunată a Învierii. Paște Fericit tuturor locuitorilor din Deta și Opatița.


De 15 martie, din nou împreună

Cu ani în urmă, s-a luat hotărârea ca ori de câte ori răsună sunetul clopoțelului lui Sandor Petofi, concetățenii maghiari, împreună cu întreaga comunitate a orașului nostru, să se adune la sărbătorirea unui eveniment important. În acest an, pe 15 martie, adunarea s-a dat în fața casei cu zăbrele verzi (zold ablakos kis haz), acolo unde s-a înfiripat dragostea platonică, niciodată împlinită, între poetul Gyula Reviczky și muza lui, Emma Bakalovic. Pe casa recent renovată, plăcuța comemorativă a celor doi a fost dezvelită de Gheorghe Katona - președintele U.D.M.R. Deta , alăuri de Francisc Szabo și Endre Libus, iar apoi a fost resfințită de preotul romano-catolic, Lokodi Attila. La casa cu zăbrele verzi s-a sărbătorit, anul acesta, împlinirea a 167 de ani de la izbucnirea Revoluției Pașoptiste de la Budapesta. Anul 1848 va rămâne peste secole, anul revoluțiilor, începute în februarie la Paris, continuate în 13 martie la Viena și extinse apoi, în 15 martie, în Budapesta - Muntenia - Transilvania, acoperind toată Europa. După prezentarea mea, domunul Gheorghe Katona - președintele U.D.M.R. a prezentat răsunetul Revoluției în orașul nostru. Notabilitățile acelor vremuri, Imre Timar, Pal Arizzi, Ludovic Wittner și Frigyes Drick, din primele momente ale revoluției, au promovat cu o voință ieșită din comun, atmosfera stimei, înțelegerii, armoniei și respectului între concetățenii urbei. După evocare au urmat momente artistice deosebite, în cadrul cărora au fost recitate poezii revoluționare. Nu se putea să nu admiri recitarea elevei Sonia Lupencia, care urmează cursul de limbă maghiară, accentul ei având o coloratură deosebită pentru cei prezenți. Doamnele Eva Borsos, Ilona Kocsa și Eva Vastag au subliniat mesajul liricii revoluționare petofiene, iar profesorul Francisc Szabo ne-a prezentat povestea micului clopoțel din Deta, care a fost găsit de localnici la Albești, lângă Sighișoara, pe câmpul de luptă. Cine știe dacă acest clopoțel atârnat la gâtul căluțului soldatului țarist, nu a fostul singurul martor al morții marelui poet. Sunt convins că atâta timp cât sunetul clopoțelului va răsuna în Deta, sufletele nostre pline de bunătate vor răspunde prezent la orice sărbătoare. Endre Libus.


Mesaje Pascale 2015


MESAJ DIN PARTEA PROTOPOPULUI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, IOAN PRISĂCEAN

Cele dintâi cuvinte pe care le rostim în noaptea sfântă a Învierii Domnului, înainte de a începe slujba Învierii, sunt „Veniți de luați lumină!”. Fiecare credincios se grăbește atunci să-și aprindă făclia de la lumânarea aprinsă de preot din sfântul altar. Întunericul nopții este străpuns de o lumină mare, încât, cu adevărat, „cerul și pământul sunt pline de lumină”.

Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai însemnată sărbătoare a creștinătății. Este „ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim într-însa” (Psalm 117,24). Minunea Învierii Domnului este izvorul nesecat de viață, de bucurie, de pace și de lumină. De aceea, chemarea la lumină în noaptea de Paști, precum și aprinderea făcliilor din lumânarea de pe sfântul altar reprezintă legătura noastră cu Hristos Cel înviat și dorința de a trăi împreună cu El, în lumina învățăturii Sale dumnezeiești. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să aducă lumina unei învățături noi, să alunge întunericul păcatului și să călăuzească viața celor ce cred în El spre lumina cea neînserată a vieții veșnice. El a spus despre Sine: „Eu lumină am venit în lume, ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric” (Ioan 12,46). De aici și îndemnul pe care l-a făcut înainte de patimile Sale: „Credeți în Lumină ca să fiți fii ai Luminii” (Ioan 12,36). Adevăratul fiu al luminii este cel ce alungă dinlăuntrul său toată răutatea, toată vrajba și toată patima cea rea aducătoare de moarte. „Să lepădăm, deci, lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în armele luminii” ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel (Romani 13.12). Iar „roada luminii se arată în orice bunătate, dreptate și adevăr” (Efeseni 5,9).

Hristos Domnul, Cel ce ne-a dăruit viață veșnică prin învierea Sa, să dea tuturor sănătate deplină, alese bucurii și belșug în săvârșirea faptelor bune. HRISTOS A INVIAT!

MESAJ DIN PARTEA PREOTULUI PAROH Al BISERICII ORTODOXE SÂRBE DIN DETA, LIUBODRAG BOGHICEVICI

Lumina şi căldura Învierii Domnului Isus Hristos să ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi şi celor care ne sunt aproape. Minunea Învierii Mântuitorului să dăinuie în inimile noastre, să ne lumineze viaţa şi să ne aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Învierea Domnului să ne aducă pace în suflet în aceste zile de sfinte sărbători. Hristos a Înviat! Paşte Fericit!

SALUT DE PAȘTI DIN PARTEA PREOTULUI PAROH LOKODI ATTILA, BISERICA ROMANO – CATOLICĂ DETA

Cristos a înviat din morţi şi a eliberat lumea”.
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti doresc tuturor credincioşilor din Deta Sărbători Fericite.

Krisztus feltámadt a halálból és megszabadította a világot.”
Minden kedves dettai hívőnek kívánok Boldog Húsvéti Ünnepeket.

Christ ist erstanden und hat die Welt befreit.”
Wünche allen Gläubigen aus Detta Frohe Osterfeiertage und einen schönen Frühling.


MESAJ DIN PARTEA EVANGHELISTULUI BELCIUG AUREL, BISERICA CREŞTINĂ BAPTISTĂ „BERACA” DIN DETA

TRĂIM PRIN EL!

Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat, și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.(Romani 6: 6-11)”.

Acum când din nou sărbătorim moartea și învierea Domnului și Mântuitorului nostru, trebuie să înțelegem că marea dilemă a omenirii (rezolvarea problemei păcatului și împăcarea cu Dumnezeu) a fost rezolvată de Acela care a biruit moartea. Adam prin neascultarea lui a adus omenirii întregi o natură păcătoasă, înclinată spre rău și moarte. Dar Domnul Isus prin ascultarea Lui ne izbăvește de păcat și ne ajută să trăim o viață biruitoare. Când Domnul Isus ne-a mântuit nu numai că ne-a iertat păcatul, scăpându-ne de consecințele lui, El a intrat prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră și determină o comportare deosebită, o viață nouă, un nou fel de gândire, de vorbire, de trăire. Cât vom fi în lume ne vom confrunta cu necazuri, dar împreună cu Domnul Isus putem trece biruitori prin toate necazurile. În necazuri creștinii adevărați nu sunt niște victime, ci niște biruitori.

Domnul Isus și-a dat viața pentru noi, nu pentru ca să rămânem în aceeași stare, ci pentru ca să ne schimbăm, să devenim din nou oameni. Ca să devenim oameni, trebuie să știm că aveam probleme serioase, probleme cu care s-a confruntat și Domnul Isus când a umblat pe pământ, dar El în ciuda tuturor problemelor nu a vrut să fie învingător singur, ci atunci când și-a dat seama că noi suntem căzuți și fără nici o șansă să ne putem ridica și să înaintăm singuri, s-a oprit, s-a întors înapoi la noi, ne-a ridicat de jos (din moarte), ne-a luat în brațe și ne-a purtat spre victorie. El vrea ca noi să știm că fără El, noi nu vom reuși să stăm în picioare. Prin El noi suntem totul, știm totul și vom reuși totul. Domnul Isus se uită la noi și vrea să vadă cum ne uităm noi la El și dacă noi am înțeles ceea ce El a făcut pentru noi, atunci când părăsit de Dumnezeu Tatăl, atârnat pe o cruce între cer și pământ, El murea pentru mine și pentru tine. Când vom înțelege aceste lucruri, noi vom ști să fim din nou oameni. Toţi cei care cred în El nu vor mai muri niciodată ci vor trece din moarte la viaţă.

Biserica Creştină Baptistă „BERACA” din Deta vă doreşte ca la aceste sărbători să-L sărbătoriţi pe Acela care ne-a iubit şi şi-a dat viaţa pentru noi și El vă va binecuvânta și vă va ajuta să fiți biruitori în această viață.


MESAJ DIN PARTEA DIRECTORULUI CENTRULUI CULTURAL AL ORAŞULUI DETA, OVIDIU IVANCEA


Sărbatoarea sfântă a Învierii Domnului să reverse asupra dumneavoastră sănătate, belşug şi bucurii! Paşte fericit! 

FOTBAL OLDBOYS


Luna februarie a fost una plină de evenimente pentru echipa de fotbal oldboys din satul Opatița. Dacă la începutul lunii, la invitația echipei noastre, fotbaliștii din Plandiște au venit la Sala de sport din Deta, spre sfârșitul lunii, echipa din Serbia a întors invitația și a chemat jucătorii din Opatița la un turneu de fotbal cu 10 echipe participante. În Deta s-a impus echipa Plandiște cu un scor de 3-4, iar la turneul din Serbia, echipa din Opatița a avut o evoluţie meritorie obţinând un rezultat de egalitate (Opatiţa-Lovac 0-0) şi o victorie (Opatiţa-Mladost 5-2). Participarea reciprocă la manifestările sportive organizate în oraşul Deta şi comuna Plandişte reprezintă continuarea cu succes a unui parteneriat rezultat în urma implementării unui proiect transfrontalier. Doru Bendariu.


Sportivii de la A.S.O. Deta au luptat în deplasare


Sportivii din cadrul Asociației Sportive Orășenești Deta au reprezentat cu demnitate localitatea noastră la Gala Kickbox organizată de club Tamashyi din Giroc, județul Timiș. Ca de obicei, sportivii noștri au depășit cu eleganță și determinare greutățile din concurs și au demonstrat încă o dată că sportul din Deta este o adevărată forță. „Am întâlnit adversari cu diferenţe mari de greutate şi de vârsta. Ți se spune că nu eşti obligat să lupţi, dar după ce ai stat şi ai aşteptat 8 sau 10 ore sa intri în concurs, nu îţi dorești să pleci acasă. Împreună cu antrenorul speri că ai luat decizia bună și lupți” a spus unul dintre sportivii prezenți la Deta. Legătura dintre antrenor și sportiv este una unică și puternică, iar antrenorul trăiește și simte aceleași lucruri ca și sportivul, fie că este vorba de o dezamăgire, un eșec sau o bucurie. Dan Pantiş.


SPECTACOL DE TEATRU LA DETA


Odată cu inaugurarea Centrului Cultural, orașul nostru și-a deschis noi orizonturi culturale. Cu ocazia unei serii de evenimente, locuitorii din Deta au fost chemați să exploreze arta, valoarea și creaţia astfel încât fiecare dintre ei să îşi poată umple sufletul cu frumos şi să se poată regăsi în forma de cultură care îl caracterizează.

În ultima vineri a lunii februarie, la iniţiativa primarului Petru Roman și în premieră pentru oraşul Deta, publicul prezent la Centrul Cultural a avut prilejul de a intra în lumea magică a teatrului alături de actorii Scenei profesioniste în limba română Petru Cârdu din Voivodina, artiști recunoscuți ai Teatrului Naţional Sterija din localitatea Vârşeţ Serbia. Spectacolul “Visul unui vis de vară”, adaptare după una dintre cele mai celebre şi mai jucate piese ale marelui Shakespeare, în regia Elenei Ivanca, a încântat publicul numeros și a reușit să stârnească apetitul pentru divertismentul de calitate al locuitorilor din Deta. Deşi teatrul reprezintă o noutate pentru viața cultural-artistică a oraşului nostru, momentul de poveste dăruit de actorii profesionişti a reprezentat un real succes, scriindu-se astfel o nouă pagină în istoria culturală a oraşului Deta prin intermediul unui eveniment organizat şi oferit gratuit de către Primăria, Consiliul Local şi Centrul Cultural ale oraşului Deta. Diana Tătăruşanu.


Visul unei seri de... primăvară

Într-o seară de primăvară am visat...alături de o trupă de teatru, am visat la puterea dăruirii și am înțeles că dincolo de vârstă, de dimensiunea toracelui ori greutate, dăruirea este amprenta a tot ceea ce facem. Artiștii de dincolo de graniță și-au pus sufletul pe scena orășelului nostru și ne-au înnobilat cu transpirația efortului lor! Nu vorbele, nu rima ori mimica au fost convingătoare ci efortul de a transmite primăvara din sufletele lor. Și ce poate fi mai plăcut decât secunda în care uiți de frigul de afară, de grijile zilei de mâine, de necazuri ori plictiseli și te lași purtat pe aripile visului unei nopți.

Alături de o trupă de teatru am visat la puterea efortului colectiv. Mâini împletite spre soarele speranței, semn al dorinței de mai bine, doar împreună și doar în liniștea vecinătății. Artiștii de dincolo de graniță ne-au arătat că tinerețea stă în firea lucrurilor indiferent de vârstă, iar creația în dimensiunea firescului este un act la îndemâna oricui. Și ce poate fi mai liniștitor decât momentul în care uiți de certuri, de boli ori de povara timpului și te lași purtat pe aripile visului unei nopți de dorință până la durere.

Alături de o trupă de teatru am visat la puterea zilei de mâine și am înțeles că dincolo de noi, ne obligă trecutul. Priviți amintirile și chipurile noastre de acum 35 de ani. Atunci avea orășelul nostru o trupă de actori care dăruia liniște, iubire și speranță, iar amintirile din fotografiile Centrului Cultural impun atitudine!

Ce-ar fi dacă am începe să avem un vis? Un vis despre trupa noastră de teatru, un vis despre noi, despre talentații de lângă noi, despre cei care ar putea să ne sensibilizeze prin dăruire, prin efortul până la transpirație, prin implicare fără echivoc și prin mesajul că nimic din ceea ce e frumos nu are vârstă. Într-o seară de primăvară am visat cum trupa de teatru a orășelului nostru va redeveni ce a fost și pe o scenă de dincolo de frontieră va simți plăcerea succesului ca cea mai nobilă răsplata. Ciurean T.


Casă de piatră proaspeților căsătoriți:

- CHITICARIU CLAUDIU-NICOLAE şi COJOCNEAN ANGELA – căsătoriţi la data de 11.03.2015
- SHEHADA KHALED şi ŞURUBARU ALINA-ELENA – căsătoriţi la data de 16.03.2015


Dumnezeu să-i odihnească în pace!

- ZOMBORAŢ DIMITRIE, 61 ani - decedat la data de 17.02.2015 .
- ALMASI MAGDALENA, 86 ani - decedată la data de 21.02.2015 .
- POPOVICIU ELISAVETA, 90 ani - decedată la data de 21.02.2015.
- NEMET ŞTEFAN, 89 ani - decedat la data de 26.02.2015.
- MOLNAR GHEORGHE, 65 ani - decedat la data de 03.03.2015 .
- BUTUCARU CATRINA, 71 ani - decedată la data de 03.03.2015 .
- MOCANU GORINCA, 78 ani - decedată la data de 05.03.2015 .
- GERGELI ANA, 77 ani - decedată la data de 06.03.2015.
- GROSZ ELENA, 85 ani - decedată la data de 09.03.2015.
- CIOCAN ANA-MARIA, 45 ani - decedată la data de 13.03.2015.
- APOSTOL DĂNUŢ, 59 ani - decedat la data de 14.03.2015.
- RACIOV PETRU , 76 ani - decedat la data de 15.03.2015.