Oportunitate de finanțare


Primăria orașului Deta intenționează să depună cereri de finanțare în vederea obținerii de fonduri europene pentru anveloparea blocurilor de locuințe, cu scopul reducerii pierderilor de căldură din apartamente și totodată scăderea facturii la căldură a proprietarilor acestor imobile.

Cu sprijinul primarului Petru Roman, echipa responsabilă de accesarea fondurilor nerambursabile va depune cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, respectiv măsura 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Conducerea Primăriei Deta a organizat deja mai multe întâlniri cu reprezentanții asociațiilor de proprietari cărora le-a prezentat oportunitatea de finanțare, condițiile de finanțare și modul de derulare al Programului POR 2014-2020. La întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor de proprietari a fost subliniat rolul asociațiilor de proprietari și cel al administrației locale, precum și pașii care trebuie urmați pentru pregătirea documentațiilor necesare în vederea depunerii de cereri de finanțare, îndată ce va fi posibil acest lucru. Este foarte important ca toți proprietarii de apartamente să fie informați despre acest program și despre obligațiile care le revin în calitate de proprietari și de beneficiari. (continuare în pagina 3)

Primăria a solicitat reprezentanților asociațiilor de locatari ca în perioada următoare să organizeze întâlniri la nivelul asociațiilor, pe blocuri sau grupuri de blocuri, întâlniri la care Primăria Deta va participa pentru prezentarea programului. Primăria Deta dorește ca toate blocurile din oraș să fie anvelopate, deoarece există acesta posibilitate în următorii 7 ani, pe rând, în funcție de implicarea asociațiilor de proprietari. Fiecare cerere de finanțare depusă va fi pentru un grup de 5-6 blocuri, una chiar pentru 8 blocuri, deoarece blocurile lipite constituie un ansamblu și trebuiesc anvelopate împreună. Principiul după care vor fi incluse blocurile în cererile de finanțare va cel al mobilizării locatarilor în a dovedi existența contribuției proprii a asociației la realizarea lucrărilor.
Costurile cu lucrările de anvelopare sunt repartizate astfel:
 • Fonduri nerambursabile – 60% din valoarea cheltuielilor eligibile
 • Contribuția asociației de proprietari - 25% din valoarea totală a cheltuielilor, plus cheltuielile neeligibile.
 • Primăria Deta – 15% din valoarea cheltuielilor eligibile. Primăria va asigura documentațiile necesare și va depune cererea de finantare.
Primăra speră că membrii asociațiilor de proprietari din orașul Deta vor raspunde favorabil inițiativei administrației locale și stă la dispoziția cetățenilor pentru întrebări și detalii suplimentare. Ioan Iovan.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele aferente Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015. Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Facilităţi fiscale privind majorările de întârziere

Consiliul Local al oraşului Deta a adoptat procedura de acordare a unor facilităţi fiscale pentru persoanele aflate în impas financiar. Astfel, persoanele fizice şi persoanele juridice pot beneficia de scutire parţială a majorărilor de întârziere (73,3%) datorate ca urmare a neachitării la termen a taxelor şi impozitelor locale. Măsura are în vedere interesul cetășenilor și are ca scop sprijinirea contribuabililor aflați în dificultate de plată a taxelor și impozitelor locale. Condiţiile esenţiale acordării acestor facilităţi fiscale, constă în depunerea de către contribuabili a unei cereri de anulare a majorărilor de întârziere, precum şi achitarea debitelor restante şi curente, inclusiv 26,7% din majorări, până la data de 30.06.2016, cel târziu. Miriam Farawi.

Editorial Petru Roman

Implicare

Administrația locală a început demersurile pregătitoare pentru accesarea de fonduri europene destinate anvelopării blocurilor din oraș. Accesarea acestui program de finanțare nu este simplă, munca echipei din Primărie fiind extrem de laborioasă. Când am luat în considerare această oportunitate, ne-am gândit în primul rând la locatarii din blocuri pentru că ei vor fi principalii beneficiari ai acestor proiecte. Facilitățile pe care le oferă programul de finanțare sunt importante, dar este nevoie și de implicarea cetățenilor pentru ca finanțarea să fie obținută. Un rol esențial îl au asociațiile de proprietari care trebuie să le explice oamenilor că este necesară și contribuția lor. Aceste proiecte presupun o finanțare de 60% din partea Uniunii Europene-din fonduri nerambursabile, 15% reprezintă contribuția Primăriei, iar 25% contribuția cetățenilor beneficiari ai proiectului. Nu am ales noi aceste procente, ele sunt stabilite de finanțator, care asigură mai mult de jumătate din sumă. Consider că este o oportunitate pe care nu trebuie să o ratăm și chiar dacă nu e ușor să punem bani deoparte ar fi bine să facem un efort și să ne gândim că este o ocazie unică cu care nu ne vom mai întâlni prea curând.   

Balul Seniorilor și concurs de şah, table şi remiLuna noiembrie a fost una plină de activități pentru Asociația Seniorilor Deta, atât din perspectiva echipei de conducere care s-a asigurat de bunul mers al evenimentelor, cât și pentru pensionarii care au beneficiat de acțiunile planificate în cel mai mic detaliu. În 14 noiembrie, la Centrul Cultural al orașului, seniorii s-au întâlnit în cadrul celui de-al doilea bal din 2015, unde au petrecut cu eleganță, așa cum se făcea și pe vremuri, în tinerețea lor, cu tango, vals, dansuri populare româneşti, maghiare sau sârbeşti. Muzica asigurată de domnul Chiteală a fost pe placul tuturor invitaților, fiind o muzică de calitate, pentru toate gusturile. La bal au participat 242 de membrii ai asociaţiei, 15 invitaţi de la Asociaţia Pensionarilor din Plandişte - Serbia, consilieri locali şi alţi invitaţi, în total 264 de persoane. Ne-am bucurat de prezenţa primarului Petru Roman și îi aducem mulţumiri pentru sprijinul acordat în realizarea calendarului de evenimente al Asociatiei Seniorilor Deta, mulţumim de asemenea consilierilor locali şi Primăriei oraşului Deta, cu speranța ca și anul 2016 să fie la fel de plin de realizări.

În data de 21 noiembrie 2015, sub conducerea profesorului Ciocan Antoniu, s-a desfăşurat concursul de şah, table şi remi. Câştigătorii clasaţi pe primele trei locuri au fost recompensaţi cu diplome cupe şi tricouri. Având în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă, Asociaţia Seniorilor din Deta urează tuturor locuitorilor, multă sănătate, bucurii şi împlinirea tuturor dorinţelor şi gândurilor lor în viitor. Preşedinte A.S.D Alexandru Voiculescu.

VOLUNTARIATUL - O LECŢIE DE VIAŢĂLa începutul lunii noiembrie, un grup de elevi ai Liceului Tehnologic „Sfântu` Nicolae” Deta împreună profesoarele Lavinia Bot, Maria Băneaş, Maria Şimon şi Daniela Orşoş au arătat comunității din orașul nostru că gesturile mici ne fac viața mai frumoasă și mai curată. Elevii și cadrele didactice s-au adunat la intrarea în Parcul Anton Kratzer, răspunzând astfel apelului făcut de Primăria oraşului Deta de a participa la o nouă acţiune de voluntariat pentru igienizarea parcului. Elevii „înarmaţi” cu saci, au strâns peturile şi gunoaiele lăsate în urmă de cei neglijenţi, cu scopul de a reda un spaţiu mai curat locuitorilor oraşului nostru. Ei au reuşit să colecteze 26 de saci cu deşeuri. “Încercăm să menţinem curat acest parc deşi nu este un lucru uşor. Fiecare locuitor poate contribui măcar prin menţinerea ordinii din jur. Am fost extrem de bucuroși să vedem un număr mare de elevi, care cu mult entuziasm au dorit să participe, să ofere din timpul lor, implicându-se în această acţiune de voluntariat” au spus organizatorii din partea Primăriei. „Amintim și acţiunea de curăţenie în parc organizată de Liceul Tehnologic „Sfântu` Nicolae” Deta alături de profesorii Cristina Vălcea, Lucian Tuturigă şi Violeta Lăcătuş împreună cu clasele a IX-a R şi a XI-a R. Noi, Primăria oraşului Deta, le mulţumim acestor copii şi acestor cadre didactice pentru munca depusă în folosul comunităţii noastre cu speranţa că exemplul lor va fi urmat şi de alţi locuitori ai oraşului” au continuat organizatorii acțiunii de voluntariat. Mateescu Adina

Noiembrie în pași de dans


La începutul lunii noiembrie, Centrul Cultural al orașului Deta a primit invitația de a participa cu Formația de dansuri populare românești – tineret, la deschiderea unei sesiuni de lucrări a medicilor pediatrii din țară și de peste hotare, care a avut loc la Institutul de medicină din orașul de pe Bega.
Având în vedere publicul deosebit și locația de excepție, am făcut toate eforturile să reprezentăm Deta așa cum se cuvine. Pornind de la conduita exemplară, membrii formației au apărut în fața publicului cu portul popular impecabil, prestația scenică fiind de asemenea una pe măsură. După o pregătire asiduă sub îndrumarea instructorului coregraf Voicu Cătălin, formația a prezentat trei suite de dansuri populare. În deschidere a evoluat cu o suită de dansuri populare din zona banatică de câmpie, hora, sorocul și învârtita fiind deliciul publicului prezent. Reprezentativ pentru această zonă a fost și dansul de fete, mai exact hora de fete, care prin coregrafie, ținuta de dans și tinerețea artistelor au transmis invitaților o stare de bine, o stare bună dispoziție, prestația dansatoarelor fiind răsplătită cu ropote de aplauze. Partea cea mai intensă și frumoasă a spectacolului am lăsat-o la sfârșit, și-anume o suita de dansuri din zona Banatului montan. Brâul, ardeleana și doiul, caracteristice zonei de munte, toate având un ritm alert, puse în valoare prin mișcările remarcabile ale dansatorilor, au ridicat întreaga sală în picioare.

Ca de fiecare dată, doresc să mulțumesc membrilor formației pentru prestația deosebită, pentru că au reprezentat orașul nostru, fiind un exemplu de urmat pentru generațiile viitoare. Ovidiu Ivancea, director - Centrul Cultural al orașului Deta.

Lupa Capitolina, simbolul Romei în conștiința popoarelor latine

Lupoaica este cel mai important simbol al romanității, latinității și a originii popoarelor de sorginte latină care s-a păstrat de-a lungul a două milenii de istorie zbuciumată a Europei. Migrațiile popoarelor nu au reușit să înlăture moștenirea culturală și civilizația lăsată de Roma popoarelor latine. Prezența simbolului lupoaicei cu gemenii Romulus și Remus în Dacia noastră preromana este dovada cea mai grăitoare a romanității și a latinității poporului român. Cei care am avut ocazia să admirăm Lupa Capitolina la Palazzo dei Conservatori din Roma, ne-am convins că statuia de bronz etruscă, turnată probabil în secolul al V-lea Î. Hr. undeva pe valea fluviului Tibru, reprezintă un monument care răvășește orice privitor . 

Lupoaica, animalul sacru al zeului Marte, care salvează copiii rezultați din amorul zeului războiului cu vestala – preoteasă, virgina Rhea Silvia devenită simbolul Romei eterne, contribuie covârșitor la formarea conștiinței romane și a popoarelor de sorginte latină. Conform legendei descrise de Plutarh și Livius, după disputa locației viitorului oraș Roma și uciderea fratelui Remus, Romulus avea să devină cel mai mare conducător armat al Romei, emblema oficială a singurei entități politice care reușește în istoria antică a continentului să unească cea mai mare parte a Europei, devenind primul reprezentat al Romei. Astăzi, Uniunea Europeană este cea care continuă demersul început de Romulus, dar în același timp, trebuie să ne pună pe gânduri evenimentele recente din orașul luminilor, Paris. Noi, românii, care în decembrie sărbătorim ziua națională, nu avem voie nicio clipă să uităm de sufletul, tradițiile, identitatea românească și de vorbele lui Barbu Ștefănescu Delavrancea: „Romania este patria noastră și a tuturor românilor, e România celor de demult și a celor mai de apoi, e patria celor dispăruți și celor ce va să fie”. Așa să ne ajute Dumnezeu! Endre Libus.

Măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece

Conform datelor statistice, în perioada sezonului rece, cele mai multe incendii se înregistrează la gospodăriile cetățenești. Cauzele de incendiu cel mai întâlnite se datorează coșurilor de fum defecte sau necurățate ori mijloacelor electrice de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Având în vedere că temperaturile pe timpul nopții au scăzut, la încălzirea locuinței cu sobe ori mijloace electrice de încălzire, se recomandă luarea următoarelor măsuri de prevenire a incendiilor la locuințe:

 • Asigurați verificarea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum de către o persoană specializată;
 • Nu aprindeți focul în sobă cu benzină sau alte lichide inflamabile, folosiți doar materialul combustibil pentru care a fost destinată și evitați supraîncărcarea acesteia;
 • Așezați o tăviță metalică în fața sobei, în dreptul ușiței;
 • Nu este permisă uscarea sau așezarea pe sobe a hainelor sau altor obiecte incandescente;
 • Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparați-le cu ajutorul unui specialist sau cumpărați-vă altele noi;
 • Decuplați aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuința sau de a adormi;
 • Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu soba aprinsă ori aparate de încălzire electrice în funcțiune.

Primăria orașului Deta urează casă de piatră proaspeților căsătoriți

CIOTI FLAVIUS-PETRIŞOR şi MÎŢU ALINA-LORENA – căsătoriţi în data de 20.11.2015

Dumnezeu să-i odihnească în pace

 • WITTMANN IOAN - 83 ani, decedat la data de 24.10.2015
 • BAKOS ANDREI -77 ani, decedat la data de 01.11.2015
 • STOICA OLIMPIA - 81 ani, decedată la data de 14.11.2015
 • SZABO IULIANA - 86 ani, decedată la data de 22.11.2015.
Primăria orașului Deta transmite familiilor îndoliate sincere condoleanțe.