Ziua Națională, sărbătorită la Deta


Ca în fiecare an, Ziua Națională a României a fost sărbătorită de oficialitățile și locuitorii din orașul Deta. Anul acesta, Primăria și Consiliul Local Deta împreună cu Centrul Cultural al orașului Deta, au organizat o ceremonie dedicată acestei zile în centrul orașului, la Monumentul Eroilor din față Muzeului. In prezența delegațiilor și reprezentanților principalelor instituții publice, ai partidelor și uniunilor politice, a asociațiilor, în fața tuturor celor prezenți, primarul orașului Deta, domnul Petru Roman, a deschis oficial această manifestare punctând importanța istorică a momentului și urând un călduros „La mulți ani!” tuturor românilor. Tedeumul și slujba de pomenire pentru cei căzuți în luptele pentru apărarea integrității teritoriului României au fost oficiate de către protopopul Ioan Prisăcean și preotul paroh Ciprian Blagoe. Evocarea acestei zile de o importanță deosebită pentru poporul român, a fost realizată și expusă de către domnișoara Diana Tătărușanu. Imnul Național al României „Deșteaptă-te Române” și Imnul Eroilor au fost intonate de către Corul Mixt al Centrului Cultural al orașului Deta, sub bagheta domnului profesor Dan Oroșan. La încheierea ceremoniei, cu un gând pios, în memoria eroilor noștri, au depus coroane de flori: Primăria orașului Deta, Asociația Veteranilor de Război, Consiliul Județean Timiș prin domnul consilier județean Tiberiu Lelescu, Poliția orașului, Poliția de frontieră, Unitatea de jandarmi, Unitatea de pompieri militari, Liceul Tehnologic „Sf. Nicolae” Deta, Grădinița Deta, Spitalul orășenesc, Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, Uniunea Democrată Maghiară, Uniunea Sârbă, Uniunea Bulgară, A.L.D.E, UNPR, Asociația Seniorilor din Deta, Asociația pensionarilor MAI și Forumul Democrat German. (Ovidiu Ivancea-director Centrul Cultural al orașului Deta)

Un an de activitate la Centrul Cultural Deta

A trecut un an de când Deta are un centru cultural cu care se poate mândrii. După un an de la darea în folosință a clădirii în care își desfășoară activitatea ansamblurile culturale din oraș, am considerat că un bilanț al tuturor activităților culturale derulate pe parcursul acestui an ar fi util pentru cetățenii orașului nostru. În prezența conducerii Primăriei orașului Deta, a câtorva membri ai Consiliului Local, reprezentanți ai instituțiilor publice și a membrilor componenți ai tuturor ansamblurilor de dansuri populare românești, sârbești, maghiare, germane și bulgare, precum și a corului mixt, a orchestrei de muzică populară, toate activând și desfășurându-și activitatea sub egida Centrului Cultural al orașului Deta, în calitate de director al acestei instituții, am prezentat un raport al activităților derulate de-a lungul anului scurs de la darea în folosință a noului centru cultural. Prietenește am fost mustrat pentru durata expunerii, în jur de treizeci de minute, dar totodată am fost mândru de activitatea noastră culturală iar dacă la Centrul Cultural nu s-ar fi întâmplat nimic în ultimul an nu aș fi avut ce spune în această expunere. E bine știut că în cadrul ansamblurilor de dansuri populare, cor și orchestră de muzică populară, activează în jur de 140 de persoane, copii, tineri dar și adulți. Pentru toți a fost un an bogat, cu acțiuni în Deta dar și în alte localități, atât din țară cât și din străinătate, unde toate formațiile artistice au reprezentat cu mândrie orașul nostru. La finalul întâlnirii programul artistic a făcut că toată lumea să se simtă bine, o seară binemeritată după un an de muncă, cu muzică dans și multă voie bună. Am ținut să le mulțumesc colaboratorilor noștri pentru munca din ultimul an. Vreau să mulțumesc instructorilor și coordonatorilor formațiilor artistice cu care am avut o colaborare foarte bună, mulțumesc membrilor formațiilor, indiferent de vârstă, pentru efortul depus în cadrul repetițiilor cât și pentru evoluțiile scenice extraordinare pe care le-au avut. Nimic din actul de cultură nu ar fi putut exista fără sprijinul Consiliului Local al orașului Deta. Doresc să mulțumesc acelor consilieri care au înțeles necesitatea a tot ceea ce înseamnă cultură, care ne-au sprijinit în activitate acordându-ne intotdeauna votul pozitiv, participând efectiv la multe din acțiunile derulate. Doresc să mulțumesc in mod special conducerii Primăriei orașului Deta, pentru tot sprijinul acordat pe parcursul întregului an. (Ovidiu Ivancea-director Centrul Cultural al orașului Deta)

Editorial Petru Roman

La sfârșit de an 
Iată că a mai trecut un an peste noi și ne pregătim din nou să sărbătorim, așa cum se cuvine, Crăciunul și Anul Nou. Ca în fiecare an, în prag de sărbători gândurile mele se îndreaptă în primul rând spre cei nevoiași, spre oamenii aflați în nevoie. Fac tot posibilul să îi ajut pe toți cei care îmi solicită sprijinul pe parcursul întregului an, dar acum, înainte de Sfânta Sărbătoare a Crăciunului trebuie să facem cu toții un mic efort și să ne uităm dincolo de gardul casei noastre sau de ușa apartamentului. Crăciunul reprezintă în primul rând nașterea lui Isus dar a devenit de-a lungul timpului o sărbătoare a familiei, un moment dedicat celor apropiați, oamenilor de suflet care găsesc răgazul de a se așeza la masă și de a petrece alături de familie. Dar Crăciunul ne amintește și că fiecare în parte are o valoare neasemuită în ochii lui Dumnezeu. În fața Domnului nu mai avem funcții, averi sau statut. Suntem doar oameni. De aceea acum la sfârșit de an 2015 mă gândesc la voi, locuitorii orașului nostru, marea mea familie, și vă doresc ca Anul nou să vă aducă răsplata corectă a muncii, multă sănătate și speranță. Să aveți un Crăciun liniștit alături de cei dragi și să nu îi uitați pe cei care au nevoie de ajutor. Crăciun fericit și La Mulți Ani 2016!

ANUNŢ

Joi 24.12.2015, începând cu orele 17.00, vă așteptăm la Sărbătoarea Pomului de Crăciun, care va avea loc în fața Muzeului orașului Deta. Moș Crăciun va fi acolo!

MESAJE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ


Protopop Ioan Prisăcean – Biserica Ortodoxă Română

De fiecare dată, sărbătoarea Crăciunului ne îmbie prilejul să medităm la taina mântuirii neamului omenesc, descoperită prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Cuvântul cel veşnic al lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, S-a „deşertat” pe sine şi a venit în lume, chip de om luând, asemenea oamenilor, în afară de păcat.

Întruparea Fiului lui Dumnezeu nu este o lucrare numai dumnezeiască, nici numai omenească. Este o cooperare dintre Dumnezeu şi om. Îngerul Gavril a vestit pe Fecioara Maria, zicându-i: „Duhul - Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preînalt te va umbri, pentru aceea şi Sfântul care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema” (Luca 1,35).

La auzul acestor cuvinte, Fecioara Maria s-a „cutremurat”, nepricepând vestirea tainei, însă deschizând gura, a zis: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău” (Luca 1,38).
Cooperarea omului cu Dumnezeu sta la începutul Întrupării, a mântuirii. Până când Fecioara nu a spus: „Fie mie după cuvântul tău”, harul nu a venit asupra ei. Până când Iisus nu a spus în grădina Ghetsimani: „Facă-se voia Ta, nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti”, iubirea lui Dumnezeu nu s-a desăvârşit prin jertfă. Până când noi nu vom potrivi voia noastră cu voia lui Dumnezeu, până când nu dăm acordul şi răspunsul afirmativ la lucrarea mântuirii, până atunci suntem străini şi nu beneficiem de acest dar dumnezeiesc. Rostim zilnic în rugăciunea Domnească: „Facă-se voia Ta”, dar aceasta înseamnă acordul şi voinţa noastră de a colabora cu Dumnezeu la mântuirea noastră. Este drept că Apostolul Pavel spune că: „mântuirea ni s-a dat în dar” (Efes.2,8). Neamul omenesc nu făcuse ceva vrednic ca să fie mântuit. El nu ascultase până atunci pe Dumnezeu, pe care nici nu-L cunoştea şi nu avea vreun merit ca să fie mântuit. Dar, odată adus acest izvor al mântuirii în lume, împărtăşirea din el stă în datoria omului, care trebuie să caute să dobândească prin strădanie mântuirea.

Dumnezeu nu ne mântuie fără consimţământul nostru. Mântuirea nu este un act de declaraţie din partea lui Dumnezeu, ci unul de colaborare dintre om si Dumnezeu. Dumnezeu nu declară pe unii mântuiţi, iar pe alţii osândiţi. Mântuirea nu este o lucrare unilaterală din partea lui Dumnezeu, nici numai un rezultat al voinţei şi puterii omului, ci este o lucrare divin-umană, un rod al întâlnirii harului dumnezeiesc cu credinţa şi faptele bune ale omului. Harul nu poate mântui fără voinţa omului, dar nici voinţa acestuia fără ajutorul lui Dumnezeu, după cum a spus însuşi Iisus:,,Fără de Mine nu puteţi face nimic”.(Ioan 15,5).

Păzind ,,hotarele legii” şi răspunzând chemării lui Dumnezeu, spre mântuire, suntem chemaţi să ne străduim mereu spre ţinta desăvârşirii noastre. Din această strădanie, se naşte răspunderea noastră în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. Dumnezeu ne-a dat viaţa, ne-a dat şi libertatea. Fiul lui Dumnezeu a venit in lume ca noi să avem viaţă, să avem viaţă veşnică în Dumnezeu, a venit să ne slobozească din robia păcatului. El a venit să ne ajute să împlinim întreita dorinţă a sufletului: dorinţa de a trăi, de a trăi mai bine şi de a fi nemuritori.

Iisus Hristos a venit în lume ca să ajute oamenilor să-şi poată împlini această dorinţă, să trăiască o viaţă curată şi demnă, să înainteze pe drumul desăvârşirii şi să aibă viaţă veşnică. Să avem inimile larg deschise pentru primirea lui Hristos,să vedem că El este Domnul şi Mântuitorul lumii şi să-L vestim cu cuvântul şi cu fapta: Hristos se naşte, măriţi-L!

Lokodi Attila - preot-paroh Biserica Catolică Deta

"Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek."
Így énekeltek az angyalok Jézus születésekor. Isten üzenete ez. Jézus születését ünnepelve azt kívánom, hogy ezt az üzenetet megértsük és adjuk meg a Jóistennek a teljes tiszteletünket, hogy megkaphassuk tőle a békét. Kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog új évet!

"Mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință”, cântau Îngerii la nașterea lui Isus.
Acest cântec este Mesajul Divin către om. Cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului doresc, ca toți să înțelegem acest mesaj, și să aducem ”mărire lui Dumnezeu”,ca să primim de la el pacea atât de mult dorită de noi toți.
Sărbători fericite și La mulți Ani”

"Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menchen seiner Gnade."
So sang die Engel bei der Geburt Jesu. Gottes Botschaft ist. Wenn Wir feiern die Geburt von Jesus, ich möchte diese Botschaft verstehen und Gottes kommen für die ganze unseren Respekt, um seinen Frieden zu erhalten.
Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen gesegnete Weinachten und ein Gutes Neues Jahr.

Na sate verni Zéla sas moglu milusti palni Koladni praznici i idna srécna no va Gudina!


LIUBODRAG BOGHICEVICI – preot paroh Biserica Ortodoxă sârbă

Ultimele zile ale anului sunt gata să se termine și se apropie încet sărbătorile de iarnă și incă un an nou. Să deschidem ușa pentru cei dragi și inima noastră pentru speranță, bucurie și lumină. Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere. Să avem credință în Dumnezeu, cel care Ne călăuzește pașii. De Crăciun este timpul să uităm de griji și supărări, să iubim și să ne amintim de cei care ne sunt aproape. Anul Nou să aducă multe bucurii și împliniri!
Crăciun Fericit!
La mulţi ani 2016!


Pastor Sporea Gheorghe – Biserica Baptistă Deta

UN CRĂCIUN MINUNAT
DIN MĂREŢIA ZĂRILOR SENINE
DE DRAGOSTEA DE OAMENI MOTIVAT
DOMNUL MĂRIRII A VENIT ÎN LUME
SĂ NE SALVEZE DIN AL NOST PĂCAT” V.S.

Trăim într-o lume a extremelor şi a unei tensiuni fără de sfârşit chiar înainte de a sărbători Miracolul miracolelor, naşterea Domnului Hristos. Copii, tinerii, adulţii, bătrânii, cu toţii aşteptăm momentul sublim al naşterii Mântuitorului, Prinţul Emanuel care a venit printre noi şi a trăit plin de har şi de adevăr. Momentul plin de încărcătură emoţională şi de adevăr ne cuprinde inima şi mintea într-un remember care cauzează încântare şi bucurie adâncă, veneraţie şi uimire. Copilul care ni s-a născut, Fiul care ni s-a dat, rămâne pentru noi sursa inepuizabilă de viaţă şi sănătate, putere şi încredere, mângâiere şi siguranţă. Bill Crowder zicea: Tu nu eşti diferit prin ceea ce ţi se întâmplă ţie ci prin felul în care răspunzi la ceea ce ţi se întâmplă. Dacă ai avut o decepţie în viaţă, Hristosul întrupat te-a ajutat să depăşeşti momentul cel greu şi astfel să mergi înainte visând şi sperând la vremuri mai bune. Dacă ai avut o mare durere sufletească, imposibil de descris în cuvinte, tot El te-a mângâiat şi întărit ca să poţi rezista şi depăşi acea durere. Dacă ai fost la răscruce de drumuri, Cel ce e numit şi „Sfetnic” te-a încurajat şi luminat să alegi calea cea bună pentru viitorul vieţii tale. Nouă, tuturor celor din Deta, preţuiţi şi stimaţi de noi credincioşii baptişti, vă dorim un Crăciun care să vă aducă pe lângă cadouri, pace, speranţă, mângâiere, binecuvântare, vindecare şi fericire continuă. Versurile unei cântări sună aşa: „Pe noi Isuse dulce, Tu ne-ai iubit nespus, În schimb noi prin păcate, te-am întristat de-ajuns, Deci dă-ne nouă astăzi, Drept dar de Crăciun, O inimă curată, Un cuget sfânt şi bun„.
Cu dragoste şi consideraţie.


Ovidiu Ivancea-director Centrul Cultural al orașului Deta
Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, doresc tuturor locuitorilor orașului nostru, multă sănătate, bucurii și un An Nou fericit!

Succes pentru corul din Deta la Festivalul Internațional de Datini


La începutul lunii decembrie, am răspuns invitației Primăriei Jimbolia și am participat cu corul mixt al Centrului Cultural al orașului Deta, la Festivalul Internațional de Datini și Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou „O, brad frumos”, aflat la cea de-a XX-a ediție. Alături de coruri și grupuri vocale din Jimbolia dar și din alte localități, am colindat și noi, corul mixt a Centrului Cultural al orașului Deta, încheind acest program cultural-artistic. Având deja aproape un an de la înființare, sub bagheta domnului profesor Dan Oroșan, corul din Deta s-a prezentat cu strigături și colinde specifice Crăciunului. Intrarea în sunet de tobă și strigături a creat publicului prezent starea necesară pentru ceea ce a urmat, adică interpretarea corală pe trei voci a mai multor colinde printre care: O ce veste minunată, Stea curată, Mărire întru cele înalte, Scoală gazdă din pătuț, ultima fiind cea mai apreciată de public mai ales datorită părții solistice cu acompaniament coral. Ropotele de aplauze, aprecierea și considerația publicului prezent, au fost mulțumirea noastră a tuturor, după multe ore de muncă petrecută în cadrul repetițiilor. O mare bucurie a fost prezența celui care iubește și susține actul cultural din orașul Deta, primarul Petru Roman. Invitat fiind pe scenă de primarul orașului Jimbolia, după urările transmise cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, primarul Petru Roman a încheiat cu lacrimi în ochi spunând „Sunt mândru de voi”, cuvinte care au rămas ca un ecou în sufletele fiecăruia dintre noi. (Ovidiu Ivancea-director Centrul Cultural al orașului Deta)

Încheierea proiectului GLOSS, proiect implementat în cadrul parteneriatului Deta - Vârșeț

Primăria orașului Deta anunță încheierea proiectului GLOSS (Green Lights for Safety and Sustainability of Roads) România, proiect finanţat în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia. Proiectul european în valoare totală de 797.067,60 euro, dintre care 342.100 euro pentru partenerul român, a fost implementat în orașele Deta și Vârșeț, Primăria Deta beneficiind de modernizarea sistemelor de iluminat public din oraș prin utilizarea ultimelor tehnologii de iluminare, inclusiv a surselor de energie regenerabilă. Tehnologia implementată în Deta este considerată cea mai performantă la ora actuală. Proiectul GLOSS a avut și o componentă educativă deoarece în proiect au fost cuprinse două ateliere de lucru pe tema utilizării energiilor regenerabile, la care au participat un număr mare de persoane din Deta și împrejurimi.

Ansamblul Sveti Nikola la Reșiţa


Sâmbătă, 5 decembrie, Ansamblul „Sveti Nikola” din Deta a onorat invitaţia Uniunii Sârbilor Filiala Reșiţa, participând la spectacolul care a avut loc cu ocazia desfășurării Zilelor Culturii Sârbe în orașul Reșiţa. Prin acest spectacol au fost valorificate tradiţiile și folclorul sârbesc care este deja foarte bine cunoscut ca fiind unul diversificat și extrem de energic. Membrii ansamblului s-au prezentat cu o coregrafie din zona Banatului Sârbesc semnată de Senadin Cârstici, întreaga performanţă fiind extrem de apreciată de către public. Dansatorii au fost răsplătiţi cu ropote de aplauze parcă interminabile. Alături de dansatorii noști în spectacol au participat și orchestra de tamburași „Batini Becari” din Sânicolau Mare, precum și ansamblurile „Kuna” din Sânmartinul Sârbesc și „Plavi Delija” din Sânpetru Mare. Pentru Ansamblul Sveti Nikola acest spectacol a însemnat o nouă experienţă pozitivă care însumează noi cunoștinţele dobândite, toate aceste reprezentând motorul de funcţionare în lumea mirifică a folclorului sârbesc. (Tătărușanu Diana)

Primăria oraşului Deta urează casă de piatră proaspeţilor căsătoriţi:

CARTEPUTREDĂ C-TIN - MĂDĂLIN și NICOLICI RAMONA – căsătoriţi la data de 25.11.2015 NICA DORU și NICA TEREZIA- căsătoriţi la data de 3.12.2015

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

PASCU ION, 50 ani, decedat la data de 26.11.2015
PETRAŞCU VILMA, -83 ani, deceda- tă la data de 3.12.2015
CAIA IOAN, 70 ani, decedat la data de 7.12.2015
Primăria oraşului Deta transmite familiilor îndoliate, sincere condoleanţe!