Încă două blocuri ANL în oraşul nostru

În oraşul Deta sunt în construcţie încă două blocuri ANL care, probabil, vor terminate la finele lunii septembrie. Cele 60 de apartamente cu două camere şi 4 garsoniere, care vor fi finalizate, se adaugă la cele 18 apartamente şi 20 garsoniere existente deja.

Aceste sunt destinate tinerilor de până la 35 de ani şi vor fi atribuite pe baza unor criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate aprobate de Consiliul Local în baza Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. La această dată, la Compartimentul Relaţii cu publicul al Primăriei oraşului Deta sunt depuse un număr de 373 de cereri pentru obţinerea unei locuinţe A.N.L. După finalizarea apartamentelor solicitanţii vor trebui să depună dosarele, care cuprind actele doveditoare, pentru obţinerea unei astfel de locuinţe. Comisia de analiză, constituită prin dispoziţia primarului, compusă din consilieri şi funcţionari publici din cadrul compartimentelor de specialitate ale primăriei va analiza dosarele depuse, pe baza criteriilor prezentate şi va stabili ordinea de prioritate, pe care o va propune apoi spre aprobare Consiliului Local. Aceasta este procedura de atribuire a unei locuinţe ANL.
Criteriile de acces la locuinţă ANL
-titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie sa fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste;
-titularul să îşi desfăşoare activitatea în oraşul Deta ;
-titularul şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - să nu deţină sau să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate ori să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitaţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea.
Solicitanţilor de locuinţe ANL care îndeplinesc aceste criterii de acces vor fi fi departajaţi pe baza de punctaj pe baza criteriilor de ierarhizare şi astfel va fi stabilită ordinea de priorităţi.
Criteriile de ierarhizare în stabilirea ordinii de priorităţi sunt:
- situaţia locativă actualăa titularului ;
- starea civilă;
- starea de sănătate;
- numărul de persoane în întreţinere;
- vechimea cererii solicitantului;
- nivelul de studii şi pregătire profesională.
Fiecare criteriu în parte va fi punctat, punctajul general contând în stabilirea ordinii de priorităţi.

Colaborare pentru a aduce fonduri europene la spital

O delegaţie a Primăriei Deta, condusă de primarul Petru Roman a participat la începutul acestei luni la o întâlnire cu autorităţile locale din comuna Petrovac, Serbia. Cele două localităti încearcă în această perioadă să acceseze fonduri transfrontaliere pentru a achiziţiona aparatură medicală pentru spitalele din Deta şi Petrovac.

Cu câteva zile înaintea acestei vizite, o importantă delegaţie din Serbia, condusă de un ministru secretar de stat al Guvernului de la Belgrad s-a aflat la Deta pentru a pune bazele realizării acestui important proiect. „Oraşul Deta are deja o experienţă importantă în privinţa proiectelor europene. Aceste finanţări ale Uniunii europene înseamna foarte mult pentru o comunitate locală. Acum a apărut o nouă oportunitate care se numeşte IPA. Aceste fonduri transfrontaliere sunt extrem de importante, căci dincolo de investiţii, bani şi lucrări, aceste proiecte ne oferă şansa de a ne ragăsi, de a reînoda prietenii vechi şi de a reconstrui puntea dintre România şi Serbia, o punte care există de secole. Eu consider că legăturile noastre cu autorităţile din Serbia sunt naturale şi nu fac altceva decât să sudeze mai bine o relaţie excelentă care nu poate fi distrusă de conjuncturi. Acum încercăm împreună să dotăm spitalele din Petrovac şi din Deta la standarde europene. Avem în faţă un proiect extrem de ambiţios, dar mai ales extrem de util pentru locuitorii celor două localităţi, deoarece sănătatea, alături de învăţământ, credinţă şi cultură reprezintă pilonii pe care se clădeşte o comunitate sănătoasă din punct de vedere social. M-aş bucura ca acest proiect să fie doar un început în relaţia dintre Deta şi Petrovac, şi m-aş bucura ca localităţile noastre să se înfrăţească şi să dezvolte relaţii de colaborare în cât mai multe planuri”, a spus primarul Petru Roman la întâlnirea cu autorităţile din Petrovac.

Editorial Petru Roman

Locuinţele, una din priorităţile administraţiei
În această toamnă oraşul nostru se va putea mândri cu două blocuri ANL noi nouţe. Mă bucur că am reuşit să intrăm în linie dreaptă cu această investiţie, extrem de importantă pentru comunitatea noastră. Am fost foarte preocupat în ultima perioadă să găsesc cât mai multe oportunităţi de deschidere a unor fabrici în oraşul nostru. După cum probabil aţi remarcat am făcut păşi importanţi în această direcţie şi într-o perioadă în care mulţi investitori şi-au restrâns activitatea, sau chiar şi-au închis fabricile din România, la Deta s-au deschis noi unităţi de producţie, care înseamnă locuri de muncă, dar şi taxe şi impozite la Primărie. Ne putem mândri cu una dintre cele mici cifre ale şomajului din Timiş şi chiar din ţară. Am oferit condiţii optime pentru deschiderea de noi unităţi de producţie prin infrastructură şi prin profesionalismul funcţionarilor din administraţia publică. Acum prioritatea noastră este să oferim şi locuinţe celor care muncesc în aceste fabrici noi. Este o misiune dificilă pentru Primărie, dar sunt convins că vom găsi soluţii. Pentru că locuitorii oraşului nostru care au acum locuri de muncă trebuie să beneficieze şi de condiţii civilizate de locuit, dar şi de spaţii de relaxare şi de petrecere a timpului liber. Deocamdată, cele două blocuri noi nu acoperă necesarul de locuinţe, aşa cum reiese din cererile depuse până acum la Primărie. Din acest motiv vom căuta noi surse de finanţare şi vom continua acest tip de investiţii şi în anii următori.

Ziua eroilor la Deta

Ziua Eroilor şi Martirilor Neamului Românesc, sărbătorită anul acesta pe 2 iunie, în toată ţara, a fost marcată şi atât în oraşul Deta, cât si în localitatea Opatiţa printr-un ceremonial religios, evocarea evenimentului şi depuneri de coroane.

În prezenţa oficialităţilor locale şi a reprezentanţilor principalelor instituţii şi partide politice, ceremonia a fost deschisă de primarul oraşului, domnul Petru Roman care a subliniat importanţa acestei zile. Aceşti oameni şi-au dat viaţa cu certitudinea că jertfa lor nu va fi în zadar. Au luptat pentru o cauză şi acest lucru ar trebui să fie o lecţie pentru noi toţi. Dar poate cea mai importantă lecţie pe care ne-au dat-o eroii acestei ţări este cea a unirii. Nimic nu s-a făcut prin dezbinare, în schimb totul s-a făcut prin unire. Toţi paşii importanţi făcuţi de ţara noastră spre progres şi spre libertate s-au făcut atunci când oamenii din această ţară au fost uniţi, atunci când s-au pus toţi împreună şi au luptat pentru o cauză. Dezbinarea a fost cea care ne-a ţinut în loc sau chiar ne-a întors în timp”, a spus primarul Petru Roman. Slujba de pomenire a eroilor căzuţi în lupte pentru apărarea ţării, a fost oficiată de către protopopul Ion Prisăceanu şi părintele paroh Ciprian Blagoe la Deta, iar la Opatiţa de către părintele Ioan Rujan. După acest impresionant moment, a urmat o scurtă evocare a importantei acestei zile, susţinută de Diana Tătăruşanu. În încheiere, rând pe rând, reprezentanţi din partea Primăriei, ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Poliţiei din Deta, ai Poliţiei de frontieră, ai Unităţii de pompieri militari, ai Grupului Şcolar ,,Sfântul Nicolae,, ai Asociaţiei veteranilor de război, au depus coroane pentru cinstirea şi pomenirea veşnică a celor care s-au jertfit pentru neamul românesc. Partidele politice din Deta, nu au rămas indiferente în faţă unui astfel de eveniment, la ceremonia comemorativă participând de asemenea Partidul Democrat Liberal, Partidul Social Democrat, Uniunea Democrată Maghiară, Partidul Conservator, Uniunea Sârbă, Forumul Democrat German si consilierul independent Ioţcov Lucian. „Noi românii, popor creştin prin tradiţie, am legat comemorarea eroilor neamului de una din marile sărbători ale creştinismului şi anume, de Ziua Înălţării la cer a Domnului nostru Isus Hristos. De Ziua Eroilor sunt comemoraţi soldaţii căzuţi în cele două războaie mondiale şi în războiul de independenţă”, a punctat directorul Casei de Cultură, Ovidiu Ivancea. Ziua Eroilor a fost organizată de către Primărie şi Consiliul Local, alături de Casa de cultură orăşenească din Deta.

Seara Folclorului Sârbesc la Deta
Folclorul sârbesc a fost apreciat de cetăţenii oraşului nostru sâmbătă, 18 iunie, într-un spectacol realizat în urma colaborării Primăriei Deta cu Uniunea Sârbilor din România. Iubitorii de folclor din Deta au avut prilejul de a urmări un ansamblu cu renume, emblema şi imaginea comunităţii sârbe din România pentru întreaga Europă. Prin cântec şi dans Ansamblul profesionist „Mladost” a transpus pe scena sălii de spectacole din parcul oraşului Deta valori autentice ale obiceiurilor şi datinilor sârbeşti, stârnind bucuria de a-i urmări şi entuziasmul tuturor celor prezenţi. Alt oaspete cu renume a fost şi orchestra de tamburaşi din Sânnicolau Mare, „Batini Becari”, care ne-a adus în dar melodii autentice din Banatul sârbesc. Nu putea lipsi nici Ansamblul folcloric sârbesc al oraşului nostru „Sveti Nikola”, care a sărbătorit împlinirea unui an de activitate, membrii acestuia fiind foarte apreciaţi pentru evoluţia lor.
Diana Tătăruşanu

Sport şi prietenie

În cadrul proiectului “Sportul – un limbaj comun ce ne uneşte” s-a desfaşurat la Bordany, în Ungaria, în perioada 11-14 iunie 2011 “Crosul comunei Bordany”. Activitatea s-a derulat cu prilejul “Zilelor comunei Bordany” şi este prima dintr-o serie de activităţi care se vor desfaşura în cadrul acestui proiect şi care au ca scop cunoaşterea şi apropierea între locuitorii din oraşul Deta şi comuna Bordany.

Pentru oraşul Deta această activitate se doreşte a fi un model de bune practici, motiv pentru care a trimis la Bordany o delegaţie de 50 de persoane pe o perioada de trei zile. Din delegaţie au făcut parte reprezentanţi ai administraţiei locale, echipa de handbal a Grupului Şcolar “Sfântu` Nicolae” Deta, Ansamblul de dansuri populare al Casei de Cultură a oraşului Deta şi locuitori ai oraşului Deta. Scopul principal al activităţii a fost învăţarea modului de organizare în vederea mobilizării participării în număr cat mai mare la cros. Pentru aceasta a avut loc o întâlnire cu organizatorii, care au avut amabilitatea să explice modul în care se organizează şi se desfăşoară Crosul la Bordany.

Pe lângă participarea la cros, delegaţia din Deta a participat şi la activităţile culturale organizate cu acest prilej, formaţia de dansuri populare a Casei de Cultură a oraşului Deta fiind răsplătită cu numeroase aplauze pentru spectacolul prezentat. Activitatea a fost şi un prilej de reîntâlnire, o parte din membrii delegaţiei fiind membrii fondatori ai relaţiilor dintre Deta şi Bordany, relaţii care durează de peste 18 ani. Felicitări trebuiesc aduse şi echipei de handbal care şi-a învins toate adversarele, câştigând turneul de handbal la care a participat. În plus echipa s-a evidenţiat şi în cele două meciuri amicale, în unul obţinând victoria şi în celălalt terminând la egalitate, în compania a două echipe de vârsta superioară. Acţiunea de la Bordany poate fi considerată o reuşită şi putem spune că s-a valorificat încă o ocazie pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie dintre cele două localităţi şi s-au pus bazele pentru transferul unui model de buna practică de la Bordany la Deta. Ioan Iovan, manager proiect.

Prestaţie de excepţie la Festivalul ,,Lada cu zestre,,

Casa de cultură orăşenească Deta, s-a prezentat la faza zonală a Festivalului – concurs „Lada cu zestre” în data de 11.06.2011. La competiţia care a avut loc în comuna Moraviţa, oraşul Deta a participat cu Formaţia de dansuri populare româneşti si Formaţia de dansuri populare sârbeşti obţinând calificarea pentru faza judeţeană. Festivalul – concurs folcloric “Lada cu zestre”, este o manifestare cultural – artistică de mare amploare, organizată de către Consiliul Judeţean Timiş, prin Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş. Acesta a constituit un bun prilej de revitalizare a formaţiilor folclorice, a creatorilor, a artei culinare tradiţionale, de înfiinţare a unor formaţii noi precum şi de valorificare şi conservare a creaţiei populare autentice. Originalitatea costumelor populare, coregrafie de excepţie, autenticitate şi profesionalism, astfel poate fi descrisă prestaţia Formaţiei de dansuri populare româneşti, a Casei de cultură din Deta, în cadrul festivalului-concurs "Lada cu zestre". Dansul popular din zona de pustă a Banatului, s-a făcut remarcat în rândul publicului, confirmând încă o dată valoarea formaţiei de dansuri din oraşul nostru. Priceperea dansatorilor s-a ridicat la nivelul coregrafiei realizate de Cătălin Voicu, momentul artistic reuşind să atragă îndelungi aplauze şi aprecieri din partea spectatorilor. Formaţia de dansuri populare sârbeşti, aflată la început de drum, debutantă la acest festival, a reprezentat cu succes oraşul Deta, coregrafia fiind asigurată de Diana Tătăruşanu. „Doresc să mulţumesc membrilor formaţiei pentru activitatea pe care o desfăşoară, pentru faptul că oriunde se află reprezintă cu succes si mândrie oraşul Deta”, a spus la finalul concursului Ovidiu Ivancea, directorul Casei de Cultură din Deta.

Ziua copilului la Deta

În cadrul Grădiniţelor cu program prelungit şi program normal Deta s-au desfăşurat cu ocazia Zilei Internationale a Copilului acţiuni prin care s-a încercat ca fiecare copil să se afirme, să se exprime liber, să se simtă egal în drepturi si integrat în viaţa comunitătii din care face parte. Colectivul cadrelor didactice au organizat un concurs local numit ,,Din tainele visului de copil”, caesta desfăşurându-se pe două secţiuni. Prima secţiune a avut loc în prima parte a zilei şi a cuprins concursul de artă-plastică. Copiii au fost coordonaţi de doamnele educatoare iar la final toţi copiii au primit diplome de participare. Această primă secţiune s-a terminat cu o expoziţie frumoasă în incinta grădiniţei. Cea de-a doua secţiune a concursului, a fost prezentarea unui program artistic iar concursul a debutat la ora 16 ,la Casa de Cultură orăşenească Deta. Spectacolul a cuprins un program de dansuri moderne, dansuri populare româneşti, sârbeşti şi ţigăneşti. Copiii au dansat, au cântat în faţa părinţilor, bunicilor şi invitaţilor care au făcut ca sala mare a Casei de Cultură să devină neîncăpătoare. Micuţii au avut şi un invitat special, un clown care a încântat şi mai mult ziua copiilor oferind la sfârşitul programului prezentat, pachete de dulciuri din partea Primăriei oraşului Deta. “Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira comunitatea si familia noastră, de a aprecia şi iubi copiii şi, de ce nu, de a-i pregăti pentru un viitor sănătos, fericit si plin de succese”, a spus doamna director, Mariana Vertopan.

Mai mulţi copii de la grădiniţă s-au despărţit de prima parte a copilăriei

Gaudeamus igitur s-a auzit şi la gradiniţa din oraşul nostru. 40 de copii vor lăsa jocurile copilăriei pentru a lua în braţe abecedarul şi numaratoarea. Prichindeii de la grădiniţa Deta şi-au luat la revedere de la grupa pregătitoare, la fel ca nişte oameni în toată firea. Chiar dacă mulţi dintre ei abia au împlinit şapte ani, au absolvit un ciclu din viaţă cu robe şi cu tocile pe care le-au aruncat în aer în semne de bucurie. Cântând versurile absolvenţilor micuţii de la Grădiniţa P.P. Deta şi-au luat adio de la educatoarea dragă, de la prieteni şi colegi, de la prima parte a copilăriei. “Copiii mi-au spus că e foarte trist când te desparţi de o persoană dragă. Se refereau la educatoarea lor, pe care au îndrăgit-o ca pe o mamă. Toţi copiii au promis doamnelor că vor veni în ospeţie şi că vor avea note bune la şcoală”, aspus directoarea grădiniţei Mariana Vertopan.

Primăria oraşului Deta urează casă de piatră proaspeţilor căsătoriţi:

SIMION SEBASTIAN LUCIAN şi BRUNDEAN LIA, căsătoriţi la data de 26 mai 2011.

FŐLDIAK ATTILA SEBASTIAN şi BOJINCĂ ROXANA ELENA, căsătoriţi la data de 2 iunie 2011.

SZABO PETRU şi ZELE VIOLETA MARCELA, căsătoriţi la data de 4 iunie 2011.

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

ROBU VIORICA, 75 de ani, decedată la data de 17 mai 2011.
VIKONKAL IULIANA, 79 de ani, decedată la data de 18 mai 2011.
VIZI GHEORGHE, 74 de ani, decedat la data de 14 iunie 2011.
SLANINĂ OCTAVIAN, 89 de ani, decedat la data de 15 iunie 2011.

Tinerii fotbalişti din Deta au participat la un turneu de nivel naţional

Peste 50 de tineri din colegiul 10, dintre care aproape jumătate din Deta, au participat în perioada 11 - 13 iunie la un turneu de fotbal organizat la Bucureşti şi la un program de familiarizare cu cele mai importante instituţii democratice din România.
Acţiunea organizată de Cabinetul Parlamentar Gheorghe Ciobanu a fost un adevărat succes, iar participanţii s-au declarat încântaţi de iniţiativa deputatului colegiului 10 Deta. La turneul de fotbal, organizat pe un teren sintetic din Complexul Lia Manoliu, au participat mai multe echipe reprezentând colegii din Bucureşti, Brăila, Arad şi Timiş. Echipa Timişului a fost selecţionată în urma unui turneu organizat la nivel local în urmă cu o lună. Turneul local a fost organizat la Ciacova şi s-a finalizat cu stabilirea selecţionatei colegiului 10, formată din tineri fotbalişti de la liceele din Deta, Gătaia, Ciacova şi Peciu Nou. Trei dintre tinerii fotbalişti din aceasta selecţionată, Darius Tatarici, Patrick Marta şi Ovidiu Semeniuc sunt din oraşul nostru.

Selecţionata colegiului 10 a făcut o figură frumoasă la turneul naţional de la Bucureşti, clasându-se pe locul 2 după ce a învins echipa Bucureştiului cu 1 - 0, pe cea Brăilei cu 4 – 2, fiind învinsă doar de echipa Aradului cu 2 - 0. Echipa colegiului 10 a avut de departe cea mai numeroasă şi cea mai frumoasă galerie din turneu. La finalul competiţiei observatorul permanent al turneului, Rica Răducanu, însoţit de invitatul special, Gică Popescu şi de cei 4 deputaţi organizatori, au înmânat medaliile şi diplomele câştigătorilor. În afara competiţiei, deputaţii români au disputat o partidă amicală cu o selecţionată a administraţiei din Azerbaijan, meciul încheindu-se cu victoria parlamentarilor români cu scorul de 4 - 2. Deputatul PDL al colegiului 10, Gheorghe Ciobanu a marcat două goluri şi a fost autorul unei superbe pase de gol. „Eu consider că avem nevoie şi de astfel de momente”, ne-a declarat deputatul colegiului 10, Gheorghe Ciobanu. „Actiunile de acest tip au darul să ne încarce bateriile şi copiii au prilejul să se distreze, să călătorească, dar şi să înveţe câte ceva. România are o problemă la capitolul atragerii tinerilor către terenurile de sport. Eurobarometru „Tineret în acţiune”, publicat recent, arată că doar 13 % dintre tinerii români sunt înscrişi într-un club sportiv, în timp ce în ţările Uniunii Europene acest procent este mult mai ridicat. Eu mă bucur că tinerii din colegiul 10 şi în special cei din Deta sunt dispuşi să participe la astfel de evenimente, iar numărul celor care ar fi dorit să fie astăzi alături de noi, la această acţiune de la Bucureşti este mult mai mare. Voi continua acest efort şi voi sprijini organizarea de astfel de evenimente deoarece tinerii au nevoie de ele”, ne-a mai declarat deputatul Gheorghe Ciobanu. În a doua zi a acţiunii desfăşurate la Bucureşti tinerii din colegiul 10 au vizitat Parlamentul României şi au învăţat cum funcţionează această instituţie de bază pentru orice democraţie. Din programul acţiunii nu au lipsit distracţia şi petrecerile, dar şi un concert al cunoscutului artist Tavi Colen.