Cadou de la Forumul German

Ultima lună a anului trecut a adus un cadou frumos pentru oraşul nostru. Forumul Democrat al Germanilor din România a cedat către Primărie clădirea de pe strada Ştefan cel Mare, în care funcţionează Casa de Cultură a oraşului.
În imobilul, care a aparţinut iniţial Fabricii de placaj, funcţiona un cenaclu literar. Clădirea a fost atribuită Forumului German în 1999 printr-o hotărâre de guvern, chiar dacă în acel moment nu s-a putut face o legătură directă între cenaclul literar şi FDGR. După mai multe serii de discuţii dintre primarul oraşului Deta şi conducerea Forumului German, la finalul anului trecut s-a ajuns la o înţelegere. Reprezentanţii FDGR au fost de acord să cedeze gratuit clădirea în favoarea primăriei, urmând că activităţile membrilor forumului să se desfăşoare în două încăperi care vor rămâne în folosinţa lor. Primăria a primit dreptul de administrare pentru clădirea care va funcţiona ca un aşezământ cultural, aici urmând să se desfăşoare serbări, spactacole şi alte evenimente culturale destinate tuturor locuitorilor oraşului. „Avem deja un proiect de reabilitare şi reparaţii pentru această clădire, iar acum încercăm să găsim fonduri guvernamentale pentru a finanţa acest proiect. Oricum lucrările vor începe chiar în acest an pentru că am convingerea că vom avea înţelegerea consilierilor locali pentru a aloca fonduri din bugetul local în acest scop. Vreau să le mulţumesc celor din Forumul German pentru acest cadou oferit tuturor locuitorilor oraşului nostru”, spune primarul Petru Roman.

Staţie de epurare din fonduri europene

Chiar la începutul acestui an, în data de 3 ianuarie, Aquatim a semnat contractul “Lot 1- Realizare Staţie de Epurare nouă în Deta” din cadrul Proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”.Contractul, în valoare de 9,33 milioane lei (2,17 milioane de Euro), a fost atribuit, în urma licitaţiei publice deschise, unui consorţiu de firme având ca lider firma SC Grup Romet SA. Proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” este în valoare de 118,87 milioane de Euro (din care autorităţile locale contribuie cu 1,73%, restul fiind asigurat de Aquatim – 13,04%, bugetul de stat – 11,30% şi Uniunea Europeană – 73,93% din Fondul de Coeziune) şi este destinat investiţiilor în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş.Se vor realiza în cadrul proiectului: extinderea reţelei de canalizare cu 200 km, extinderea reţelei de apă cu 100 km, construirea a 7 staţii de epurare a apei uzate şi 3 staţii de tratare a apei potabile. Localităţile incluse în acest proiect sunt Timişoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Buziaş, Gătaia, Recaş, Făget, Ciacova, Săcălaz, Sânmihaiu Român.La Deta, lucrările vor fi finalizate până la sfârşitul anului 2012 când oraşul va beneficia de o nouă staţie de epurare a apelor uzate.

Asociaţia seniorilor din Deta şi-a intrat în drepturi

Constituită anul trecut, Asociaţia Seniorilor din oraşul Deta a început să arate cât de importantă este organizarea şi ce rezultate se pot obţine atunci când există colaborare şi înţelegere.

În data de 16 decembrie 2011 în sala de conferinţe din Parcul oraşului Deta a avut loc adunarea generală a asociaţiei, urmată de un program artistic: fanfară, ansambluri de dansuri româneşti şi sârbeşti şi un program al copiilor de la grădiniţă,care a adus în sufletul pensionarilor multă bucurie. Invitaţi speciali la acest eveniment au fost primarul Petru Roman şi deputatul colegiului 10 Deta, Gheorghe Ciobanu.

Cei doi invitaţi, primiţi cu aplauze de către pensionari le-au spus celor prezenţi cât de important este pentru ei faptul că s-au constituit într-o asociaţie putând astfel să obţină mult mai multe avantaje. „Sunteţi foarte bine reprezentaţi iar vocea voastră se aude acum mult mai bine. Vă asigur că uşa mea vă este permanent deschisă şi ştiu că şi domnul primar vă ajută să vă duceţi la bun sfărşit proiectele. Sunteţi un exemplu de unitate pentru noi toţi şi vă asigur de tot sprijinul meu”, le-a spus deputatul Gheorghe Ciobanu celor peste 100 de pensionari prezenţi la această acţiune.

Asociaţia Seniorilor din oraşul Deta este o organizaţie la nivel naţional cu personalitate juridică, constituită în temeiul art.40 aliniatul 1 din Constituţia României, a Legii nr.246/2005 şi prevederile din Dreptul internaţional al omului. Organizaţia Seniorilor din oraşul Deta, este persoană juridică autonomă, non-guvernamentală, fără scopuri politice, având ca principală atribuţiune apărarea drepturilor, intereselor, a demnităţii pensionarilor şi a tuturor membrilor acesteia.

Membrii fondatori ai acestei asociaţii sunt: Duţă Gheorghe- preşedinte, Voiculescu Alexandru-vicepreşedinte, Magdău Dumitru-vicepreşedinte. În cadrul aceleiaşi acţiuni au fost aleşi şi membrii noii conduceri a asociaţiei. Voiculescu Alexandru a fost ales preşedinte, Magdău Dumitru, vicepreşedinte şi Virag Alexandru totvicepreşedinte.

La adunare au fost prezenţi un număr de 167 de pensionari, membrii noii conduceri fiind votaţi de cei prezenţi cu majoritate de voturi. În cadrul şedinţei au fost alese şi comisiile pe domenii.
Comisia Organizatorică va fi condusă de Frunţeanu Ioan, preşedinte, Ursulescu Emil, Pârvulescu Gheorghe, Făgeţean Ioan, Stoica Alexandru, membrii. Comisia Economic, financiar şi patrimoniu va fi coordonată de Palici Elisabeta, preşedinte, Rujan Nicolae şi Tuşineanu Maricica, membrii. Comisia de Cultură, sport şi agrement va fi condusă de Trâmbaci Gina, preşedinte, Mihard Ana, Vesici Zvesdlana, Potyecs Aneta, Ciocan Antoniu membrii. Comisia Juridic, Secretariat, cotizaţie îi va avea la conducere pe Susa Virgil, preşedinte, Bistriceanu Petru şi Gruiescu Aurel, membrii. Comisia Social, sănătate va fi coordonată de Sculean Dorina,preşedinte, Braicu Edith şi Mogoş Niculina, membrii. Comisia de Investigaţii, protocol îi va avea în conducere pe Tânjălău Nicolae, preşedinte, Drăgan Nicolae şi Ghiţuică Dumitru, membrii. Comisia de Monitorizare relaţii cu alte instituţii va fi condusă de Duţă Gheorghe, preşedinte şi Veronica Iosif, membru. Nu în ultimul rând, Comisia de cenzori va fi coordonată de Neda Ivanca, preşedinte, Puiu Georgeta şi Lungu Florica-Maria membrii.


Asociaţia Seniorilor din oraşul Deta este înregistrată la Judecătoria Deta, finanţe, notariat urmând a se înregistra şi la Registrul Comerţului. În prezent asociaţia are un număr de 220 de mebrii cotizanţi cu legitimaţii, iar înscrierile continuă. Cotizaţia pentru anul 2012 este de 3 lei/lună, care se va plăti în ultimile două săptămâni din lună la d-nul Bistriceanu Petru, marţi şi joi între orele 16-18 la Primăria oraşului Deta, biroul informaţii.

Din încasările realizate din plata cotizaţiei, suma de 3.200 lei, fiecare membru al asociaţiei a primit un pachet, care a fost îmbunătăţit în conţinut cu sprijinul sponsorilor: Luchici Ana, Rotaru Veronica, Vertopan Zoran şi Primăria oraşului Deta.

Membrii asociaţiei doresc să îi mulţumească domnului Roman Petru, primarul oraşului Deta pentru sprijinul acordat în constituirea asociaţiei şi d-lui deputat Ciobanu Gheorghe, rugându-i ca şi în viitor să sprijine activităţile asociaţiei în 2012, adică excursii, două baluri de Paşte şi Crăciun, activităţi culturale, vizite medicale şi ajutorarea bătrânilor nevoiaşi.

Cele mai importante sunt problemele cetăţenilor din Deta

Interviu cu primarul Petru Roman

Care sunt cele mai importante proiecte realizate de Primăria oraşului Deta în 2011 ?
Anul 2011 a fost pentru administraţia oraşului Deta un an bun, atunci când vorbim de proiecte realizate. Aceste proiecte sunt multe, începând cu amenajări de străzi, trotuare, canale pluviale, terenuri sportive, parcul oraşului, bisericile, sau şcolile. Dar de departe cel mai deosebit şi important proiect finalizat în anul care a trecut este iluminatul arhitectural al celor două biserici din Deta şi una din satul Opatiţa, precum şi a turnului pompierilor din Deta. Sigur dacă ne uităm în curtea vecinilor noştri spun că aceste realizări sunt multe şi ca număr şi ca valoare, dar dacă privim la oraşele dezvoltate din vestul Europei cu părere de rău spun că mai avem încă mult de muncit şi de recuperat.

Cu ce probleme v-aţi confruntat pe parcursul anului trecut ?
La primărie te confrunţi cu foarte multe probleme legate de proiecte europene, urbanism, taxe şi impozite, avize, sănătate, şcoli etc., dar cele mai importante rămân problemele cetăţenilor din Deta. Ele trebuie rezolvate cu prioritate, dar din păcate uneori nu avem soluţii şi oamenii nu înţeleg acest lucru. Exemplul cel mai concret este lipsa de locuinţe. Deta este un oraş în plină dezvoltare, în care numai în ultimii doi ani s-au construit 100 de apartamente noi, dar cererile se ridică la 700, iar pentru acoperirea acestor solicitări deocamdată nu sunt fonduri. O altă problemă cu care ne confruntăm şi care de multe ori ne blochează activitatea este cea legată de achiziţii, noul sistem prin care ANRMAP-ul aprobă licitaţiile ne întârzie luni de zile, este o problemă de care se lovesc toate primăriile şi care trebuie rezolvată.

Cum aţi colaborat cu autoritătile judeţene ?
Ca şi în anii precedenţi, am avut o colaborare bunăƒ cu autorităţile judeţene. Am găƒsit şi în acest an în persoana domnului preşedinte Constantin Ostaficiuc un partener de excepţie, un om care înţelege să pună înainte de toate interesele judeţului Timiş şi implicit interesele cetăţenilor din judeţul nostru. Sunt sigur că în acest an vom continua această bună colaborare şi chiar o vom dezvolta.

Aţi primit sprijin de la deputatul Colegiului 10, Gheorghe Ciobanu pentru proiectele locale ?
Relaţia cu deputatul Colegiului 10, domnul Gheorghe Ciobanu, este una de excepţie. Am simţit în permanenţă sprijinul domnmului deputat, fie că a fost vorba de contacte la nivel guvernamental sau la alte instituţii de la Bucureşti. Pot să spun că domnul deputat Ciobanu ne reprezintă cu cinste la Bucureşti, dar nu uită să vină să stea de vorbă cu noi atunci când îl solicităm. A fost alături de noi la cele mai importante evenimente ale oraşului şi sunt convins că această bună colaborare va continua şi în anii următori. Spre deosebire de alţi oameni politici care doar vorbesc domnul deputat Ciobanu face ceea ce zice.

Care sunt cele mai importante proiecte pentru 2012 ?
În anul 2012 primul mare proiect care este în derulare este construcţia noii staţii de epurare a apelor uzate în valoare de 2,17 milioane euro, care va fi finalizată până la sfârşitul anului. Legat de acest proiect în acest an vor fi licitate extinderea reţelei de apă şi canal în Zona Termal, înlocuirea conductelor vechi de azbociment la reţeaua de apă, reabilitarea Uzinei de apă, 2 foraje noi şi o staţie de pompare la Jebel, proiectul în valoare de peste 9 milioane de euro se va finaliza la sfîrşitul anului 2013. Un alt proiect ce se va derula pe 3 ani, până în 2014 este şi el început, a fost licitat, şi se referă la amenajarea de străzi în oraşul Deta, concret, Zona Termal, str. Elena Ghenescu şi str. Cernei, în total circa 2,7 km. Din bugetul local şi cu sprijin de la Consiliul Judeţean proiectul pe care îl vom începe imediat după ce consiliul local va vota bugetul este amenajarea Zonei Libertăţii şi Pieţei Pompierilor. Vom continua de asemenea investiţii în canale pluviale şi trotuare, acolo unde acestea nu există sau sunt deteriorate. Încercăm să salvăm din Ştrandul Termal ce mai poate fi salvat, vom face investiţii în parc, şcoli şi peste tot unde este necesar şi bugetul ne permite. Realizările obţinute în acest mandat se datorează în mare parte şi conlucrării cu toţi factorii decizionali şi de execuţie începând cu angajaţii primăriei, Consiliul Local, Consiliul Judeţean, deputatul colegiului 10. Atunci când ne-am împotmolit, soluţiile salvatoare au venit, o mână ni s-a întins întotdeauna şi sunt convins ca acest lucru se va întâmpla şi pe viitor.

Din suflet… pentru Sfântul Nicolae

Înălţat Arhiepiscop al Mirelor Lichiei, Sfântul Nicolae, este părintele bun şi înţelept care dăruieşte lumină şi har credincioşilor, este ocrotitor al copiilor şi apărător al credinţei ortodoxe, fiind slăvit indiferent de etnie, popor sau religie.

În tradiţia bogată a poporului sârb sărbătorirea hramului bisericii sau a sfântului protector al casei, al familiei, ori al unui ansamblu este un dar de la Dumnezeu, pe care sârbii au reuşit până astăzi să îl preţuiască ca pe cea mai mare comoară din lada cu zestre.

Din iubire, respect si credinţă în tradiţiile şi poporul pe care îl reprezintă, ansamblul de dansuri populare sârbeşti “Sveti Nikola” al oraşului nostru, şi-a sărbătorit protectorul ansamblului lor pe rit vechi în ajunul zilei Sfântului Nicolae, pe 18 decembrie, conform obiceiului sârbesc, prin tăierea colacului la biserica ortodoxă sârbă din Deta.


După oficierea vecerniei şi împărţirea bucatelor specifice acestei zile pregătite de către “naşi”: colac, colivă, plăcinta cu dovleac şi vin, alături de invitaţii lor, 5 ansambluri de dansuri populare, aceştia au format tradiţionalul “kolo” pe şoseaua din faţa bisericii cu sprijinul Poliţiei şi Jandarmeriei oraşului Deta, după care în splendoarea şi diversitatea costumelor populare au pornit prin cântece şi voie bună acompaniaţi de acordioniştii Ovidiu Ivancea şi Cristian Chelciov spre sala de Conferinţe a oraşului Deta unde s-a desfăşurat spectacolul închinat Marelui Sfânt Nicolae, un spectacol care a curpins ceea ce deţine oraşul Deta cel mai de preţ, multiculturalitate.

Astfel, oaspeţi de seamă ne-au păşit pragul, precum Ansamblul de dansuri populare sârbeşti “Mladost” Timişoara, Ansamblul de dansuri populare sârbeşti “Kruna” din Sânmartinul Sârbesc şi Ansamblul de dansuri populare ucrainiene “Moloda Nadia” din Soca, dar şi ansamblurile Casei de cultură Deta au acceptat invitaţia de a le fi alături colegilor lor: ansamblul de dansuri populare româneşti şi ansamblul de dansuri populare maghiare “Buza Virag”. A fost un prilej de bun augur şi pentru grupa mică a ansamblului gazdă de a împărtăşi munca cu publicul pentru prima dată, iar rezultatul lor a fost apreciat cu ropote de aplauze din partea spectatorilor.

Spectacolul s-a încheiat cu un cadou de suflet venit din partea domnului primar Petru Roman şi a Casei de cultură Deta pentru toţi cetăţenii oraşului, un grup de colindători format din interpreţi de muzică populară ai Banatului, PRO AMICIŢIA din Timişoara.

Cu sprijinul Uniunii Sârbilor, Primăriei Deta şi a Casei de cultură Deta toate aceste momente au reuşit să aducă bucurie şi spiritul sărbătorilor în sufletele publicului entuziast din sală. Prilejul de a îl sărbători pe Sfântul Nicolae a strâns la Deta 6 ansambluri folclorice, reprezentative pentru interculturalitatea Banatului, într-un eveniment scris din suflet pentru sufletele oraşului Deta. (Diana Tătăruşanu)

Sărbătoarea pomului de Crăciun

Crăciunul este o sărbătoare importantă pentru noi toţi: este sărbătoarea Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al păcii si al liniştii sufleteşti. Este o perioadă în care dăruim si primim multă căldură sufletească. Acest lucru se remarcă si în entuziasmul cu care se fac pregătirile pentru această sărbătoare.


Seara de ajun, 24 decembrie, seara colindelor, bradul împodobit cu globuri si lumini multicolore, venirea lui Moş Crăciun, naşterea Domnului Isus, trezeşte în fiecare dintre noi cele mai frumoase amintiri ale copilăriei, cele mai nobile sentimente, cele mai intense trăiri. Este seara în care trebuie să uităm de rutina zilnică, să devenim mai buni si să acordăm atenţie celor din jurul nostru, să facem pentru copiii noştri tot ceea ce ne stă în putinţă pentru ai bucura.


Nici anul acesta Primăria si Consiliul Local Deta împreună cu Casa de cultură orăşenească Deta nu s-au lăsat mai prejos fată de anii trecuţi, ba dimpotrivă au oferit ceva nou pentru locuitorii oraşului nostru. În seara de 24 decembrie, seara de ajun, începând cu orele 18.00 a fost organizată ,,Sărbătoarea Pomului de Crăciun,, în fata Muzeului oraşului Deta. Programul a început cu un superb foc de artificii admirat de toţi cei prezenţi dar si de cei care nu au participat la acest eveniment, jocurile de lumini multicolore, ploaia de stele, putând fi observat din orice colţ al oraşului.


Focul de artificii, bradul împodobit cu lumini care fascinează pe oricare privitor, prezenţa Moşului încărcat cu daruri, au pregătit atmosfera specifică pentru concertul de colinde susţinut de: Biserica ortodoxă română Opatiţa, Biserica ortodoxă sârbă, Biserica romano-catolică, Uniunea Bulgară, Biserica penticostală, Biserica „Casa Tatălui”. Fiecare membru al corurilor de colindători precum si toţi copiii prezenţi la acest eveniment ajuns deja o tradiţie pentru locuitorii din oraşul Deta, a primit câte o pungă cu dulciuri de la Moş Crăciun. (Ovidiu Ivancea)

Cadouri de Crăciun din partea primăriei

La fel cum s-a întâmplat în ultimii ani, Moş Crăciun a venit şi în acest an pentru toţi copiii care frecventează instituţiile de învăţământ, Grădiniţa cu Program Prelungit din oraşul Deta. Fiecare preşcolar care merge la grădiniţă în Deta şi Opatiţa, a primit, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, o pungă cu diverse cadouri dulci. Cadourile au intrat în posesia lui Moş Crăciun prin grija Primăriei şi Consiliului Local Deta, iar distribuţia către preşcolari a fost organizată de fiecare instituţie de învătământ, în ultimile zile înainte de vacanţa de iarnă. De pungile de cadouri au beneficiat antepreşcolarii de la Creşă şi preşcolarii de la Gradiniţa P.P., P.N. Deta şi Grădiniţa P.N. Opatiţa. Costurile legate de această acţiune au fost suportate din bugetul local al oraşului Deta. (Director, MARIANA VERTOPAN)

Plata impozitelor locale

Impozitul pe clădiri și teren şi impozitul pe mijloacele de transport se plătește în două rate egale: una până la 31 martie 2012, a doua până la 30 septembrie 2012. Impozitul anual pe clădiri, teren, pe mijloacele de transport, datorat de persoane fizice și juridice, de până la 50 lei (inclusiv), se plătesc integral, fiecare în parte, până la 31 martie 2012. Pentru plata cu anticipație de către persoanele fizice a impozitului/taxei pe clădiri, teren și mijloace de transport, pe întregul an, până la data de 31 martie 2012 se acordă o bonificație de 10%. Valoarea acestor impozite şi taxe rămâne neschimbată faţă de anul trecut.

Casatorii ianuarie 2012 - Casa de piatra!

• COVACI FLORIN ADRIAN şi MÎŢU RAMONA ANDREEA, căsătoriţi la data de 21 ianuarie 2012.

Decese decembrie 2011 - ianuarie 2012

• CERCEGA ELENA, 92 de ani, decedată la data de 11 decembrie 2011.
• DOMOKOS ELISABETA, 67 de ani, decedată la data de 13 decembrie 2011.
• FUZER ŞTEFAN, 84 de ani, decedat la data de 18 decembrie 2011.
• GLIGOR BARBARA, 79 de ani, decedată la data de 1 ianuarie 2012.
• RACHIŞ MARIOARA, 67 de ani, decedată la data de 11 ianuarie 2012.
• MICŞA FLOAREA, 89 de ani, decedată la data de 14 ianuarie 2012.

Dumnezeu sa-i odihneasca in pace!

Staţie de epurare din fonduri europene

Chiar la începutul acestui an, în data de 3 ianuarie, Aquatim a semnat contractul “Lot 1- Realizare Staţie de Epurare nouă în Deta” din cadrul Proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”. Contractul, în valoare de 9,33 milioane lei (2,17 milioane de Euro), a fost atribuit, în urma licitaţiei publice deschise, unui consorţiu de firme având ca lider firma SC Grup Romet SA.


Proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” este în valoare de 118,87 milioane de Euro (din care autorităţile locale contribuie cu 1,73%, restul fiind asigurat de Aquatim – 13,04%, bugetul de stat – 11,30% şi Uniunea Europeană – 73,93% din Fondul de Coeziune) şi este destinat investiţiilor în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş. Se vor realiza în cadrul proiectului: extinderea reţelei de canalizare cu 200 km, extinderea reţelei de apă cu 100 km, construirea a 7 staţii de epurare a apei uzate şi 3 staţii de tratare a apei potabile. Localităţile incluse în acest proiect sunt Timişoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Buziaş, Gătaia, Recaş, Făget, Ciacova, Săcălaz, Sânmihaiu Român.La Deta, lucrările vor fi finalizate până la sfârşitul anului 2012 când oraşul va beneficia de o nouă staţie de epurare a apelor uzate.