Realizări ale administrației locale Deta între anii 2008-2012

În ultimii patru ani, administrația locală a demarat și finalizat o serie de lucrări în infrastructu­ra din Deta și satul aparținător, Opatița. S-au realizat ample investiții în asfaltări de drumuri, extinderi ale rețelei de apă, reabilitări de clădiri publice, amenajări de locuri de joacă, terenuri de sport. Un sprijin important au primit toate cultele din oraș, mișcarea culturală sau sportivă. Valoarea totală a investițiilor administrației locale în acești patru ani se cifrează la suma de 14,57 milioane de lei iar ale finanțărilor guvernamentale, strict pentru lucrări de infrastructură, de 1,16 milioane lei.

Loc de joaca
Primaria orasului Deta
Teren de sport
Investitii in infrastructura
 

Editorial Petru Roman

În folosul cetăţenilor
Am ajuns la finalul celor patru ani de mandat şi vin în faţa dumneavoastră cu un raport al principalelor realizări din această perioadă. Consider că este o datorie de onoare pentru mine ca primar să arăt ce am făcut în aceşti patru ani. Dumneavoastră mi-aţi acor­dat încredere alegându-mă primar al oraşului Deta, iar acum este normal ca eu să vă spun ce am realizat în această poziţie onorantă, dar în acelaşi timp plină de responsabilitate. Nu vreau să spun că am făcut multe sau am făcute puţine pentru oraşul nostru. Dumnea­voastră sunteţi cei care judecaţi şi apre­ciaţi activitatea mea. Un primar nu face nimic pentru el. Tot ce lasă în urmă sa este în folosul cetăţenilor, al comuni­tăţii care l-a ales. Va mărturisesc că am avut un mandat dificil. Am trecut cu to­ţii printr-o puternică criză financiară şi am fost nevoiţi să găsim soluţii pentru a depăşi aceste vremuri grele. Am fost ameninţaţi de şomaj şi de alte pericole specifice perioadelor de criză, dar am reuşit să trecem peste toate clipele de cumpănă pentru că nu am fost singuri. Principalul membru al echipei mele, cei pe care i-am simţit cel mai aproape în aceşti ani, aţi fost dumneavoastră, miile de locuitori ai oraşului care mi-aţi spus o vorbă bună atunci când am fă­cut lucruri bune, sau m-aţi tras de mâ­necă atunci când aş fi putut greşi. I-am mai avut alături pe angajații primăriei şi pe consilierii locali. Un aliat impor­tant în lupta permanentă de găsire de fonduri şi soluţii la probleme a fost pre­şedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc. Tuturor vreau să le mulţumesc din suflet. Am reuşit impreună să trecem peste o perioadă grea şi sunt sigur că tot împreună vom contribui la dezvoltarea oraşului nostru şi în următorii ani.

PROIECTE DE VIITOR

Primar Petru Roman:
Vreau să continuăm împreună și în acest sens vă propun ur­mătoarele proiecte pe care do­resc ca, alături de dumneavoastră, să pot să le duce la bun sfârșit:

                        amenajare Centru cultural de pe str. Ștefan cel Mare, Deta

                        amenajare parc oraș Deta, alei, apă, canal, locuri de joacă

                        realizare trotuare, acolo unde nu corespund

                        realizare canale pluviale, acolo unde nu există

                        reabilitare clădiri Liceu Deta

                        pictura interioară în Biserica Or­todoxă Română

                        amenajare vestiare la terenul de sport din parc

                        amenajare sens giratoriu în intersecția str. Victoriei cu Ștefan cel Mare și Înfrățirii

                        realizare apă, canal și drumuri în Zona Termal

                        reabilitare clădirii Grădinița cu Program Prelungit Deta

                        realizare apă, canal, drum asfaltat pe străzile V.Alecsandri și A. Vlaicu

                        realizarea utilităților la Parcul In­dustrial al orașului Deta

                        amenajarea străzii Calea Banlocului”.

În iunie 2008 mi-ați acordat încrederea și m-ați ales ca primar al vostru. În acești pa­tru ani am realizat importante lu­crări în infrastructura orașului. Și mă refer în principal la asfaltări și pietruiri de drumuri, reabilitări de biserici, amenajări de parcuri și lo­curi de joacă, extinderea rețelei de apă. De asemenea, învățământul, mișcarea culturală și sportivă, spri­jinirea tuturor cultelor din Deta și Opatița au fost alte priorități ale mele și echipei din fruntea administrației locale. Pe de altă parte, am fixat obiectivele pentru viitor. Am toată convingerea că, alături de dumneavoastră, vom finaliza investițiile pe care le-am demarat și vom începe împreu­nă altele noi. Şi de acum înainte, vă asigur că voi veghea pentru ca toate proiectele de dezvoltare ale comunei să devină realitate.”

 

Realizarile primariei Deta 2008 - 2012

INFRASTRUCTURĂ

DRUMURI

S-au asfaltat în raza orașului Deta 5,157 km de drumuri, valoarea lucrărilor fiind de 3,39 milioane lei.

Acestea sunt următoarele:

- amenajare 0,61 km pe strada Pădurii (valoarea investiției - 638.036 lei)

- amenajare 0,585 km pe strada Victor Babeș (valoarea investiției - 376.810 lei)

- amenajare 0,58 km pe strada Mihail Kogălniceanu (valoarea investiției - 360.752 lei)

- amenajare 0,61 km pe strada Parcului (valoarea investiției -485.282 lei)

- amenajare pe o distanță de 0,6 km a străzilor M. Damaschin, 16 Decembrie, Sf. Ioan (valoarea investiției 392.896 lei)

- amenajare 0,28 km pe strada Bistriței (valoarea investiției 244.596 lei)

- amenajare 0,6 km pe strada Carpați (valoarea investiției 339.115 lei)

- amenajarea străzilor Trandafirilor și Tg.Mare pe o distanță de 0,6 km (valoa­rea investiție - 254.970 lei)

- amenajare 0,6 km pe strada Șirul Birda (valoarea investiției - 223.659 lei)

- amenajare 0, 2 km pe strada Ștefan cel Mare (valoarea investiției - 74.973 lei)

Au mai fost asfaltate străzile 1 Mai, A. Iancu, M. Eminescu și Revoluției. S-au amenajat șanțuri pluviale pentru stră­zile M. Viteazul, Bistriței, Călimănești, Mărășești, M. Eminescu, Ștefan cel Mare (în lucru). Pe următoarele străzi au fost amenajate trotuare: Victoriei, Mărășești (parțial), Călimănești (parțial), Pădurii, 1 Mai (parțial) M. Viteazul (parțial), M. Eminescu, Str, Pompierilor. De ase­menea a fost reparat și drumul comunal Deta - Opatița. Tot la Opatița au mai fost amenajate drumuri din interiorul localității și au fost reabilitate șanțuri și podețe. Se află în lucru Piața Pompieri­lor și Piața Libertății unde se fac lucrări de asfaltare și parcări.
 

APĂ ȘI CANALIZARE

Rețeaua de apă a fost reabilitată pe o lungime de 1,25 km iar cea de canalizare pe 0,2 km. Valoarea lucrărilor a fost de 278.888 lei.

- canalizare 0,2 km pe Ștefan cel Mare, în zona ANL (valoarea investiției - 30.753 lei)

- reabilitarea a 11,25 km de rețea ali­mentare cu apă pe străzile 1 Mai, A. Iancu, M. Eminescu și Cernei (valoarea investiției - 248.135 lei)

A fost extinsă rețeaua de apă și la Opatița. De asemenea, se află în stadiul de execuție construirea unei stații noi de epurare a orașului Deta.

ÎNVĂȚĂMÂNT

Au fost reabilitate și modernizate școli și grădinițe astfel ca orele preșcolarilor și elevilor să se desfășoare în cele mai bune condiții. Valoarea investițiilor a fost de 124.230 lei.

- reabilitare termică Școala Generală clasele I-VIII - 74.987 lei

- reparații interioare creșa Ștefan cel Mare - 22.064 lei

- lucrări modernizare Grădinița PN Deta - 27.269 lei

- reabilitare clădire liceu în curs de desfășurare

PROIECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Administrația locală a acordat o grijă deosebită mediului înconjurător, fiind reabilitate și amenajate locuri de joacă, parcuri, terenuri de sport.

286. 240 lei s-au investit pentru ca locu­itorii din Deta și Opatița să aibă locuri de recreere și posibilitatea să facă sport. De asemenea, micuților li s-au amenajat locuri de joacă. Nici calitatea apei nu a fost neglijată. Astfel, după 50 de ani apa este curată pe pârâul Birdeanca.

Parcuri

- amenajare drum acces teren tenis - 108.711 lei

- teren de sport multifuncțional Parc Deta - 146.248 lei

Locuri de joacă pentru copii

- loc de joacă grădinița cu program pre­lungit - 17.548 lei

- loc de joacă Opatița - 13.733 lei

- loc de joacă ștrandul termal

Baze sportive

- amenajare teren sport în parcul orașului Deta

- amenajare tribună și gard la Stadionul din parcul orașului Deta

- amenajare teren sport în satul Opatița

REABILITĂRI CLĂDIRI PUBLICE

A fost acordată atenție și renovării, mo­dernizării unor clădiri de interes public. Astfel, au fost realizate următoarele:

                        reabilitare clădirea Primăriei oraș Deta

                        reabilitare fostul Muzeu Deta

                        reabilitare și amenajare clădire multifuncțională oraș Deta

                        reabilitare Spital oraș Deta

                        reabilitare clădire strada Victoriei nr. 36

SPRIJIN PENTRU BISERICI

Cu fonduri de la Guvern ori din banii orașului au fost sprijinite bisericile din Deta și Opatița.
Cu bani de la București

- Biserica Ortodoxă Deta - 240.000 lei

- Biserica Ortodoxă Opatița - 80.000 lei

- Biserica Ortodoxă Sârbă - 30.000 lei

- Biserica Catolică Deta - 140.000 lei

- Biserica Penticostală - 30.000 lei

- Biserica Baptistă - 12.500 lei

Cu bani de la bugetul local local

- Biserica Ortodoxă Deta - 49.638 lei

- Biserica Ortodoxă Opatița - 104.634 lei

- Biserica Romano- Catolică Deta - 55. 672 lei

- Biserica Ortodoxă Sârbă - 30.000 lei

PROIECTE REALIZATE CU SPRIJINUL GUVERNULUI ROMÂNIEI

S-a alocat de către Guvern suma de 1,16 milioane lei pentru realizarea următoa­relor obiective de investiții:

- 199.000 lei pentru reabilitare termică a următoarelor blocuri:

                        Bloc A5 în Zona Tg. Mare; Bloc B nr. 25-27 str. Ștefan cel Mare;

                        Bloc A16 în Zona Elena Ghenescu

- 440.306 lei pentru realizarea bazei sportive la Opatița

- 522. 911 lei pentru reabilitarea Casei Naționale de la Opatița

ALTE REALIZĂRI

                        amenajare dispensar medical în satul Opatița

                        realizare drum acces Eybl- pod parc Deta

                        realizare drum acces Ștrand- Restau­rant Parc Deta

                        amenajare parțială a trotuarului și ale­ile din parcul orașului Deta

                        realizarea documentației Parc Indus­trial Deta

                        reabilitarea Casei de Cultură a satului Opatița

                        realizare pod Opatița

                        realizare locație îmbăiat oi Opatița

                        amenajare parcări pe strada M. Emi­nescu

                        amenajare ștrand termal

                        finalizarea lucrărilor pentru sfințirea Bisericii Ortodoxe Române

                        amenajarea centrului civic al orașului Deta

                        închiderea gropii de gunoi a orașului Deta

                        construirea de 100 apartamente ANL

ACȚIUNI PENTRU TINERI

Viitorul orașului sunt copiii și tinerii din Deta și Opatița. Pentru aceștia s-au or­ganizat următoarele activități:

                        Balul bobocilor în fiecare an

                        Serbări anuale de 1 Iunie în fiecare an

                        Distribuirea de pachete de Crăciun

                        turneu de fotbal și handbal feminin

                        concurs de pescuit

SPRIJIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Locuitorii în vârstă au fost tot tim­pul în atenția admnistrației locale fiind sprijiniți cu organizarea următoarelor:

                        excursii anuale cu pensionarii la mănăstiri

                        excursii pe Clisura Dunării ( Hercu­lane, Orșova, plimbări pe Dunăre)

                        program artistic, pachete la final de an (înainte de Crăciun)

                        excursii Deta-Moneasa

                        balul pensionarilor
 

Proiecte pentru Deta

PROIECTE ACCESATE DIN FONDURI EURO­PENE

Administrația locală a reușit între anii 2008-2012 să acce­seze, în cadrul unor proiecte, finanțări europene în valoare de 792.000 euro. Acestea sunt următoarele:

 Proiecte din cadrul programului de cooperare transfrontali­eră Ungaria- România

- ,,Șezători cu tradiții și noutăți la Deta și Bordany”- proiect în valoare de 55.000 euro. De acesta beneficiază comunitățile din Deta și Bordany

- ,,SPORTUL- un limbaj comun ce ne apropie” - pro­iect în valoare de 56.000 euro. De acesta beneficiază comunitățile din Deta și Bordany
 
 
Proiecte din cadrul programului de cooperare transfrontali­eră Serbia- România

- ,,Iluminat arhitectural”- proiect în valoare de 240.000 euro. De acesta beneficiază comunitățile din Vrsac și Deta. Prin acest proiect au fost iluminate arhitectural Bisericile Ortodoxe din Deta și Opatița, Bieserica Romano- Catoli­că și Muzeul Pompierilor din Deta.

- ,,Parc industrial- studii”- proiect în valoare de 160.000 euro. De acesta beneficiază comunitățile din Plandiște și Deta
 
Proiecte din cadrul programului PHARE 2006

- ,, Inițiativa rromilor”- proiect în valoare de 232.000 euro. De acesta beneficiază comunitatea din Opatița fiind mo­dernizate străzi

- ,, Sănătatea e bunul cel mai de preț”- proiect în valoare de 54.000 euro. Prin acest proiect s-a reușit reabilitarea cabinetului medical de la Opatița
 
Primar Petru Roman: Accesarea fondurilor europene mi-au dat posibilitatea, ca alături de o echipă din primărie, să realizez câte­va proiecte majore pentru Deta ale căror finanțare din bugetul local erau aproape imposibil de realizat deoarece veniturile bugetului local au fost mult mai mici decât cos­turile proiectului în sine”  

ALTE PROIECTE

Pe lângă finalizarea proiectelor cu bani europeni, edilii lo­cali au reușit să realizeze o serie de proiecte din fonduri naționale sau fonduri proprii. Valoarea totală a acestora este de 10,74 milioane de euro, din care 9 milioane de euro sunt nerambursabili. Aceste proiecte sunt următoarele:

Proiect finanțat din bugetul local

- ,,Modernizare străzi în Deta”- proiect în valoare de 980.000 euro. De acesta benefiziază orașul Deta.

Proiect din cadrul programului de reabilitare, modernizare și dotare case de cultură în mediul rural

- ,, Casa de cultură Opatița”- proiect în valoare de 200.000 euro ( 80.000 euro valoare nerambursabilă). De acesta be­neficiază orașul Deta  

Proiect de construcție bază sportivă

- construcție bază sportivă la Opatița, prin OG 7, în valoa­re de 160.000 euro ( 120.000 euro valoare nerambursabilă).

Proiect din cadrul programului ANL

,,Blocuri ANL”- proiect în valoare de 1.100.000 euro (1.000.000 euro valoare nerambursabilă). De acesta bene­ficiază orașul Deta

Proiect cu finanțare de la guvern

,,Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canaliza­re”- proiect în valoare de 9.205.000 euro. De acesta bene­ficiază orașul Deta, inițiatorul proeictului fiind operatorul regional Aquatim.