CURĂŢENIE DE PRIMĂVARĂ IN PARC

In Deta, a început acţiunea de curăţire a parcului oraşului de pomii căzuţi din cauza intemperiilor şi a vârstei acestora, precum şi a celor care sunt uscaţi.

Zăpada, ploile şi vântul au doborât la pământ un număr mare de pomi, unii dintre ei blocând chiar căile de acces. Alţi copaci care sunt uscaţi sau care nu au fost dezrădăcinaţi complet sunt un real pericol pentru populaţie, fiind în apropierea aleilor şi a reţelelor de curent electric. Materialul lemnos rezultat va fi vândut populaţiei ca şi lemn de foc, la preţul de 85 lei/t., preţ stabilit de Consiliul local al oraşului Deta prin Hotărârea nr. 22/24 februarie 2009. Odată cu această acţiune se realizează şi igienizarea parcului prin acţiuni de curăţire a arbuştilor de soc şi a lăstărişului, urmând să se facă curăţirea gunoaielor iar în perioada 15 martie – 15 aprilie 2009 să se facă plantări de puieţi.

Cetăţenii care doresc să cumpere lemn de foc se pot adresa, cu cerere scrisă, Registraturii Primăriei oraşului Deta, str. Victoriei nr.32.
A.L.

12 martie, Ziua Gărzii Naţionale de Mediu


Ziua Gărzii Naţionale de Mediu a fost celebrată în Parcul oraşului Deta printr-o acţiune de plantare a peste 100 puieţi de pomi.

La acţiune au participat: dl. comisar Cădariu Gelu, d-na. comisar Vasiescu Rodica, ambii din partea Gărzii Naţionale de Mediu Timiş; dl. Şămanţu Gerhart – viceprimar, dl. Maxim Severus – inspector de mediu, ambii din partea Primăriei oraşului Deta; un număr de 30 de elevi din cadrul Clubului Ecologist “PRO-ECO” aparţinând Grupului Şcolar “Sfântu` Nicolae” Deta-clasele V-VIII, coordonat de dl. prof. Szabo Francisc şi muncitori din cadrul Primăriei oraşului Deta. Despre importanţa acestei zile a vorbit dl. Cădariu Gelu, comisar la Garda Naţională de Mediu Timiş.
Gerhart Şămanţu

EDITORIAL PETRU ROMAN, martie 2009

Stimaţi cetăţeni
În cursul lunii martie Consiliul Judeţean Timiş va vota bugetul pe anul 2009 şi vom cunoaşte sumele de bani ce vor fi repartizate oraşului Deta. Suntem convinşi că bugetul acestui an va fi un buget auster, un buget de suferinţă, dar ceea ce aleşii locali au promis în campania electorală trebuie pus în practică.
Rolul dumneavoastră este foarte important, în decizia pe care Consiliul local al oraşului Deta o va lua în repartizarea şi cheltuirea banilor publici. Apelez pe această cale la toţi cetăţenii oraşului Deta, care sunt interesaţi de investiţiile ce urmează să le facem în acest an, să participe la dezbaterile publice pe tema bugetului local, să-şi spună necazurile şi doleanţele, să ceară consilierilor locali să voteze o corectă repartizare a banilor publici. Acum este momentul discuţiilor, a dezbaterilor şi a luării deciziilor, pentru că după ce bugetul local va fi votat putem doar comenta pe seama lui. Sunt convins că împreună vom putea promova idei noi, vom putea găsi soluţii, iar consiliul local prin votul aleşilor locali va lua acele decizii, care să aducă beneficii tuturor cetăţenilor din oraşul Deta.
Primăria oraşului Deta urează casă de piatră proaspeţilor căsătoriţi:

NISTOR PETRU şi KOHLHAMMER DANIELA căsătoriţi la data de 14.02.2009

GĂINĂ FLORIN-FLAVIUS şi VIDRA ESTERA-GABRIELA căsătoriţi la data de 27.02.2009

DEPUTATUL GHEORGHE CIOBANU A OBTINUT BANI PENTRU BISERICA, martie 2009

Aşa cum a promis, deputatul Gheorghe Ciobanu, ajută comunitatea reuşind să obţină sprijin financiar de la bugetul de stat pentru biserica din Deta. Construcţia bisericii a început în anul 1996, iar în prezent valoarea subvenţiilor primite de la Secretariatul de Stat pentru Culte este de 581.000 RON. Suma obţinută de deputatul Gheorge Ciobanu este de 160.000 RON, banii fiind deja intraţi în contul administraţiei locale. Această sumă este rezultatul unui amendament făcut personal de deputat. "Mă bucur că am reuşit atât de repede să fac ceva pentru comunitatea care m-a ales. Ştiu că Biserica din Deta este un obiectiv important şi vreau ca în cel mai scurt timp lucrările de construcţie să se încheie, astfel încat locuitorii din Deta să se poată ruga în linişte într-un lăcaş nou. Priorităţile mele rămân biserica, bătrânii şi copiii, iar fiecare zi în Parlament însemnă pentru mine un moment în care îi ajut pe cei care m-au ales" a declarat deputatul Gheorghe Ciobanu. De menţionat că înca din luna noiembrie, anul trecut, Gheorghe Ciobanu a făcut o donaţie Bisericii Ortodoxe, banii fiind folosiţi pentru placarea cu granit a scărilor. O altă realizare la început de mandat este obţinerea a 40.000 RON din bugetul de stat pentru spitalul orăşenesc din Deta.

NOI DENUMIRI DE STRAZI, martie 2009

Prin Hotărârea nr. 17 din 24 februarie 2009 a Consiliului local al oraşului Deta au fost atribuite noi denumiri de străzi în oraşul Deta, în Zona Termal. Noile străzi cuprinse în Planul Urbanistic Zonal - Ansamblu de locuinţe Termal Deta sunt :

1. Strada Pădurii se prelungeşte până la dudărie - Strada Pădurii
2. Strada care porneşte din strada Aurel Vlaicu până la Ştrandul Termal - Strada Termal
3. Strada care porneşte din strada Termal înspre dudărie - Strada Brânduşelor
4. Strada care porneşte din strada Brânduşelor înspre baltă - Strada Ghioceilor
5. Strada care porneşte din strada Brânduşelor înspre strada Pădurii - Strada Viorelelor
6. Strada care porneşte din strada Termal înspre dudărie pe lângă baltă - Strada Pescarilor
7. Strada care porneşte din strada Termal înspre strada Pădurii - Strada Lalelelor
8. Strada care porneşte din strada Lalelelor înspre vest (spre Termal) - Strada Narciselor
9. Strada care porneşte din strada Lalelelor spre est (capătul grădinilor din strada Aurel Vlaicu) - Strada Zambilelor
10. Strada care porneşte din strada Lalelelor spre est (capătul grădinilor din strada Vasile Alecsandri) - Strada Bujorilor
11. Zona blocurilor de locuinţe - Strada Orhideeelor
12. Strada care porneşte din strada Pescarilor înspre strada Ghioceilor - Strada Pescăruşilor

REABILITAREA TERMICA A LOCUINTELOR, martie 2009

În conformitate cu art. 12 din H.G. nr. 1.735/2006 privind modificarea anexei la H.G. nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, prin Hotărârea nr. 18 din 24 februarie 2009 a Consiliului local al oraşului Deta au fost aprobate criteriile de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare termică.
Criteriile de selecţie a clădirilor sunt :
a) vechimea clădirii, prioritate având clădirile cu o vechime mai mare;
b) sistemul constructiv al anvelopei clădirii, prioritate având clădirile realizate din prefabricate de beton armat;
c) numărul de apartamente, prioritate având clădirile cu un număr mai mare de apartamente;
d) existenţa la nivelul asociaţiilor de proprietari a resurselor financiare, prioritate având asociaţiile care fac dovada constituirii fondului de reparaţii în cuantum de minim 350 lei/apartament;
e) apartenenţa blocurilor de locuinţe-condominii la sistemul centralizat de încălzire, prioritate având clădirile fără apartamente deconectate;
f) vechimea cererii asociaţiei de proprietari de includere în programul anual de reabilitare termică, prioritate având asociaţiile cu o vechime a cererii mai mare;
g) existenţa factorilor cu efecte agravante asupra igienei şi sănătăţii locatarilor ( igrasie). Clădirile care prezintă existenţa majoră a factorilor cu efecte agravante ( igrasie) vor putea fi incluse în programele anuale după asanarea lor prin grija asociaţiilor de proprietari;
h) starea tehnică a clădirilor din punctul de vedere al cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, prioritate având cele care nu necesită lucrări de consolidare.
Ponderea criteriilor de selecţii :
a) vechimea clădirii - punctajul maxim stabilit la 40 de puncte se va aloca clădirilor construite înainte de anul 1950. Pentru clădirile construite în perioada 1950-1996 punctajul se va diminua cu câte un punct/an;
b) sistemul constructiv al anvelopei clădirii:
10 puncte pentru clădirile construite din cărămidă;
50 puncte pentru blocurile construite din prefabricate de beton armat;
25 puncte pentru clădirile mixte ( beton şi cărămidă);
c) numărul de apartamente – punctajul acordat pentru acest criteriu va fi identic cu numărul de apartamente ale clădirii ( 1 punct/apartament);
d) existenţa resurselor financiare – punctajul va fi determinat de cuantumul fondului de reparaţii disponibil, conform relaţiei:
Nr. puncte=[( F.R.D.- F.R.M.) / F.R.M.] x 10
unde F.R.D.- fondul de reparaţii disponibil ;
F.R.M. – fondul de reparaţii minim (350lei/apartament);
e) apartenenţa la sistemul centralizat de încălzire- punctajul maxim (10 puncte) se acordă blocurilor de locuinţe fără apartamente deconectate de la sistemul centralizat, urmând ca el să poată fi diminuat conform relaţiei:
Nr. puncte=10-( nr. ap. deconectate/ nr. total ap.)x 10
f) vechimea cererii – acest criteriu va departaja imobilele care cumulează acelaşi număr de puncte.
Aurel Lungu

COMPARTIMENTE IN CADRUL PRIMĂRIEI martie 2009

Activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual la Primăria oraşului Deta se desfăşoară în cadrul serviciilor, birourilor şi a compartimentelor. Vă prezentăm lunar, câte unul dintre ele.

Compartimentul Administraţie publică locală, secretariat şi protocol.

Este organul de lucru din aparatul de specialitate al primarului care asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin acestuia cu privire la activitatea de administraţie publică locală. Atribuţiile acestui birou sunt următoarele:
- întocmeşte lucrările pregătitoare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale şi generale;
- participă la elaborarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local şi ale dispoziţiilor primarului, verificând legalitatea acestora;
- comunică şi afişează actele normative emise de consiliul local şi primar;
- ţine evidenţa hotărârilor consiliului local şi dispoziţiilor primarului;
- întocmeşte şi păstrează dosarele cu şedintele consiliului local.

Dorin Sculean

ASISTENŢĂ SOCIALĂ - martie 2009

Compartimentul Relaţii cu publicul şi asistenţă socială al Primăriei oraşului Deta acordă consultanţă şi preia dosare pentru acordarea de prestaţii sociale în conformitate cu legislaţia privind protecţia socială, după cum urmează :

Acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare
Acte necesare:
1. Buletin de identitate – copie xerox - pentru toţi membrii familiei;
2. Certificat de căsătorie –copie xerox -
3. Certificate naştere copii – copie xerox -
4. Hotărâre încredinţare copii în plasament – dacă este cazul – copie xerox
5. Contract de locuinţă –copie xerox -
6. Adeverinţă teren agricol eliberată de Primăria oraşului Deta – biroul Registratură;
7. Certificat de atestare materială eliberat de Trezoreria oraşului Deta;
8. Pentru persoanele apte de muncă – adeverinţă eliberată de Oficiul Forţelor de Muncă din care să rezulte că se află în evidenţa lor în vederea repartizării unui loc de muncă;
9. Cupoane pensie – luna curentă -;
10. Adeveriţă cu salarul net pe ultima lună pentru persoanele încadrate în muncă;
11. Adeverinţe şcolare pentru copiii de vârste şcolare;
12. Cupoane alocaţii de stat pentru copii cu vârsta între 0 – 7 ani;
13. Cupon plată indemnizaţie plasament;
14. Cerere tip după modelul alăturat;
15. Declaraţie privind veniturile realizate după modelul alăturat; 15.1 Dosar plic;

Baremul stabilit de lege pentru obţinerea venitului minim garantat începând cu data de 01.01.2009, conform h.g. nr.1664/2008 este în funcţie de numărul membrilor unei familii astfel familiile formate din:
1 Persoană - 108 Lei
2 Persoane - 196 Lei
3 Persoane - 272 Lei
4 Persoane - 339 Lei
5 Persoane - 402 Lei
Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 din familie se va acorda suma de 27 lei;

Dezvoltarea, un proces continuu - martie 2009

Dezvoltarea oraşului Deta se bazează pe proiecte, acestea fiind scrise şi implementate de către personalul Serviciului Dezvoltare economică.

Pe lângă proiectele amintite în numerele anterioare dorim să vă facem cunoscute alte proiecte la care lucram şi care sunt în diferite faze de maturitate. In cadrul Programului de Cooperare transfrontalier HU-RO am depus un proiect de cooperare în domeniul cultural-educativ, proiect aflat în faza de evaluare, iar în pregătire pentru accesarea de fonduri nerambursabile avem două proiecte:
- cel prin care se va demara amenajarea parcului din oraşul nostru. La aceasta dată s-a lansat în SEAP licitaţia pentru achiziţionarea de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic. Termenul de execuţie al contractului de servicii este de două luni de la semnarea contractului.
- cel de al doilea vizează obţinerea de fonduri nerambursabile pentru renovarea clădirilor care aparţin Grupului Şcolar “Sfantu` Nicolae”. Proiectul se află în faza de întocmire a documentaţiilor pentru achiziţionarea de servicii în vederea întocmirii studiilor de fezabilitate.

Ioan Iovan

Dumnezeu să-i odihnească în pace! martie 2009

STRAINOVICI IOAN, 76 de ani, decedat la data de 17.02.2009.

LASLO ŞTEFAN, 70 de ani, decedat la data de 17.02.2009.

TOMELE ANA, 78 de ani, decedată la data de 4.03.2009.

DERMESTIOV IOSIF, 70 de ani, decedat la data de 5.03.2009.

NEDA IONEL, 63 de ani, decedat la data de 6.03.2009.

ANUNT martie 2009

Primăria oraşului Deta a trimis o adresă către Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin care, conform Hotărârii nr. 16 din 24 februarie 2009 a Consiliului local al oraşului Deta, predă în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 2720 m2, pe strada Orhideelor în Zona Termal Deta, în vederea construirii a două noi blocuri de locuinţe, pentru tineri, a câte 32 de apartamente fiecare, cu un regim de înălţime de D+P+3E. Oraşul Deta se va ocupa de amenajarea infrastructurii rutiere şi a utilităţilor necesare (apă, canal, curent electric, gaze). După terminarea lucrărilor terenul şi obiectivul de investiţii, realizat gratuit, vor fi preluate de către Consiliul local al oraşului Deta.

MODIFICĂRI ÎN ORGANIZAREA FORMELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, martie 2009

Începând cu anul şcolar 2009 – 2010 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării anunţă modificări esenţiale în organizarea formelor de învăţământ la nivelul liceal şi profesional. Clasele a IX-a profesional - şcoala de arte şi meserii se vor transforma în clase de liceu tehnologic. La Grupul Şcolar „Sfântul Nicolae” Deta vor funcţiona începând cu anul şcolar 2009 – 2010 următoarele clase a IX-a: filiera teoretică, profilul real o clasă şi profilul uman o clasă, filiera tehnologică, profilul servicii, o clasă, profilul fabricarea produselor din lemn, două clase, profilul industrie textilă şi pielărie, o clasă. Tot în anul şcolar 2009 – 2010 va funcţiona o clasă a IX-a frecvenţă redusă unde se pot înscrie absolvenţii de 8 clase care au depăşit vârsta şcolară. Până la data de 1 mai 2009 au loc înscrierile copiilor de vârstă şcolară pentru clasa I-a anul şcolar 2009 – 2010.

Director Prof. Ion Jinaru

POLIŢIA DE PROXIMITATE DETA, martie 2009

Împreună pentru mai multă siguranţă

Poliţiştii oraşului Deta vă recomandă câteva măsuri pentru siguranţa dvs. Protejaţi-vă în vederea prevenirii furturilor auto:
- parcaţi autoturismul numai în locuri bine iluminate, special amenajate. Întunericul este un aliat al hoţilor;
- nu lăsaţi în interiorul maşinii, la vedere, bunuri şi valori tentante, bani, acte, îmbrăcăminte etc., care atrag atenţia hoţilor;
- nu lăsaţi cheile în contact, chiar dacă lipsiţi doar câteva minute;
- blocaţi portierele şi portbagajul, închideţi geamurile ori de câte ori părăsiţi autoturismul, chiar şi pentru scurt timp;
- nu lăsaţi actele în torpedoul maşinii. Ele sunt în deplină siguranţă;
- aparatura electronică (radiocasetofon, CD, staţie de amplificare, GPS, detector de radar) este vizitată adesea de către hoţi, dar o puteţi proteja nelăsînd-o în autoturism, atât ziua cât şi noaptea;
- nu încredinţaţi autoturismul pentru a fi condus decât persoanelor de încredere;
- aplicaţi pe roţile şi uşile autoturismului mecanisme antifurt;
- dacă a fost furat buşonul rezervorului, înlocuiţi toate încuietorile şi cheia de contact (la maşinile care folosesc o singură cheie).

În România, zilnic, 8 autoturisme sunt furate şi peste 100 sunt sparte. Prejudiciul acestor infracţiuni se ridică la sute de milioane de lei, iar cei care suportă aceste pierderi sunt, de regulă proprietarii şi/sau societăţile de asigurare. Dacă lăsaţi la vedere în autoturism obiecte de valoare, favorizaţi comiterea acestor infracţiuni.

Comandant Poliţia Oraşului Deta
Com. şef. Viorel Goloşie

In curand

Numarul 5 al Monitorului Primariei Deta, luna martie 2009, va aparea in 3 zile. Actualizarea saptamanala a Monitorului on line presupune ajutorul dumneavoastra prin propunerile, articolele si imaginile pe care ni le trimiteti. De aceea va rugam sa nu ezitati sa ne scrieti la adresa monitorulprimarieideta@gmail.com.