Primăria Deta finanțează organizațiile nonguvernamentale

Consiliul Local al oraşului Deta pregătește lansarea unui apel de proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul Programului SPRIJIN PENTRU ONG-uri

Conducerea Primăriei Deta vrea o implicare cât mai mare a cetățenilor în viața comunității, astfel că are în vedere alocare a 58.500 lei pentru sprijinirea asociațiilor din localitatea noastră. Pot depune proiecte organizatiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în dezvoltare comunitară, socială şi activităţi civice, lucrul cu tineretul sau protecţia mediului. Scopul programului susținut de Primărie și de Consiliul Local este de a promova cetățenia activă, alături de activitățile de protecție a mediului și implicarea tineretului în viața comunității. Pentru obţinerea unei finanţări pot aplica organizaţiile non-profit care îşi au sediul pe teritoriul oraşului Deta (asociaţii, fundaţii, uniuni) înregistrate în baza O.G. 26/2000 si au activitate de cel puţin un an de zile. O organizaţie poate depune o singura cerere de finanţare. A.L.
Publicarea acestui program anual de finanţare nerambursabilă nu creează Consiliului Local Deta obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie.

Bani europeni pentru dezvoltare rurală prin GAL „TIMIŞ TORONTAL BÂRZAVA”


Proiectele din microregiunea  noastră primesc o finanțare de peste 3 milioane de euro

Inițiative locale să fie, căci finanțările europene așteaptă sa fie împărțite! Grupul de Acţiune Locală “Тimiş Torontal Bârzava” anunță toate structurile interesate că, pe site-ul asociației, www.timistorontalbarzava.ro, se află publicat calendarul sesiunilor de depunere a proiectelor eligibile pentru finanțare. În total, GAL-ul gestionează 3.706.000 euro, sumă din care, 610.800 euro sunt alocați pentru asistență tehnică, iar 3.096.000 euro vor ajunge în activitătile proiectelor declarate câștigătoare.  Criteriile de selecţie şi punctajele aferente sunt cuprinse în ”Apelurile de selecţie” postate pe site-ul Grupului de Acţiune Locală “Тimiş Torontal Bârzava”, cu cel puţin 30 de zile înaintea termenului limită de depunere a proiectelor, împreună cu Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor promovată de către GAL, în calitate de asociație autorizată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Decizia nr. 62164/29.08.2011  pentru a implementa Strategia de Dezvoltare Locală, cu finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  Axa IV- LEADER. Până acum, pe parcursul celor 12 luni de funcționare efectivă, GAL-ul “Тimiş Torontal Bârzava” a lansat 3 apeluri de selecţie şi au fost depuse pentru evaluare şi selecţie 69 de proiecte cu o valoare care depăşeşte 1.200.000 euro. Cel mai mare succes l-au avut măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri ” şi măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”. Ioan Iovan.
Cine formează GAL-ul “Тimiş Torontal Bârzava”?
Parteneriatul public-privat “Тimiş Torontal Bârzava” este format din reprezentanții următoarelor unităţi administrativ-teritoriale: Consiliul Judeţean Timiş, Deta, Gătaia, Banloc Birda Denta, Ghilad, Giera, Jamu Mare, Jebel, Liebling, Livezile, Moraviţa, Pădureni, Voiteg şi ADI Timiş Torontal, din judeţul Timiş şi  Berzovia, Forotic şi Măureni din judeţul Caraş Severin. Pe lângă aceşti parteneri publici din asociaţie mai fac parte 29 de societăţi comerciale  şi 8 asociaţii non-guvernamentale.

Care este rolul GAL-ului “Тimiş Torontal Bârzava”?
Rolul Grupului de Acţiune Locală  Asociaţia ”Timiş Torontal Bârzava” este de a anima structurile din microregiune în vederea depunerii de proiecte, alături de selectarea proiectelor şi înaintarea lor spre finanţare către OJPDRP Timiş. 

Editorial Petru Roman

Bani pentru proiecte

Într-o perioadă în care toată lumea se plânge că nu sunt bani, în Deta nu putem spune că e tocmai criză. Chiar dacă nu avem foarte mulți bani, există totuși multe posibilități de finanțare pentru cei care au idei și care scriu proiecte. Probabil știți că noi, cei din primărie am găsit în ultimii ani mai multe variante de finanțare din fonduri europene, iar aceste demersuri continuă. Prin Grupul de Acțiune local avem în continuare oportunități de finanțare. Mai mult, Primăria poate oferi fonduri pentru organizații nonguvernamentale cu condiția să existe proiecte, iar eu consider că așa este firesc, să îi finanțăm pe cei care se organizează și pe cei care au proiecte concrete. Nimeni nu dă bani fără să aibă o garanție că acești bani sunt folosiți corect și că vor avea un efect pozitiv în comunitate. Important pentru noi toți este ca acești bani să producă efecte în oraș și cât mai mulți locuitori ai Detei să simtă aceste efecte.  

Festivalul „Lada cu zestre”

Casa de cultură orăşenească Deta, s-a prezentat, la Jebel, la faza zonală a Festivalului „Lada cu zestre” cu Formaţia de dansuri populare româneşti şi Formaţia de dansuri populare sârbeşti, și a obţinut calificarea pentru faza judeţeană, care va avea loc în data de 9 iunie, în Timişoara.

Originalitatea costumelor populare, coregrafie de excepţie, autenticitate şi profesionalism, astfel poate fi descrisă prestaţia Formaţiei de dansuri populare româneşti, a Casei de cultură din Deta, în cadrul Festivalului-concurs, "Lada cu zestre". Dansul popular din zona de pustă a Banatului, s-a făcut remarcat în rândul publicului, confirmând încă o dată valoarea formaţiei de dansuri din oraşul nostru. Priceperea dansatorilor s-a ridicat la nivelul coregrafiei realizate de Cătălin Voicu, momentul artistic reuşind să atragă îndelungi aplauze şi aprecieri din partea spectatorilor cât şi a juriului. Formaţia de dansuri populare sârbeşti a participat pentru a doua oară la acest festival și a prezentat o suită de dansuri populare sârbeşti tradiţionale, coregrafia şi costumele stârnind interesul major al juriului.

Doresc să mulţumesc membrilor formaţiei pentru activitatea pe care o desfăşoară, pentru faptul că oriunde se află reprezintă cu succes şi mândrie oraşul Deta. Ovidiu Ivancea.

Festivalul – concurs folcloric “Lada cu zestre”, este o manifestare cultural – artistică de mare amploare organizată de către Consiliul Judeţean Timiş prin Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş. Acesta a constituit un bun prilej de revitalizare a formaţiilor folclorice, a creatorilor, a artei culinare tradiţionale, de înfiinţare a unor formaţii noi precum şi de valorificare şi conservare a creaţiei populare autentice.

RUGA BANAŢEANĂ LA OPATIŢA

În a doua zi de Paşte, locuitorii din Opatiţa au avut motive să sărbătorească de două ori, o dată Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului Hristos, cât și Hramul Bisericii din localitatea lor. La iniţiativa primarului Petru Roman și cu sprijinul Primăriei, al Consiliului Local şi al Casei de cultură orăşeneşti Deta, Ruga Bănățeană a adus încă o dată bucurie în sufletele familiilor din Opatița și a invitațiilor lor. Pentru mult așteptatul eveniment a fost invitată formaţia de muzică populară condusă de cunoscutul interpret Doru Petrean, compusă din doi saxofonişti, un sopranist, organist şi armonică sârbească, ajutat de solista de muzică populară Laura Lită, care au creat o atmosferă de sărbătoare și de petrecere pentru toţi cei prezenţi. Jocul a început la orele 18.00 pe platoul amenajat în aer liber, iar balul la orele 23.30, în aceeaşi locaţie.

Cu eforturi deosebite, anul trecut au fost finalizate lucrările de reabilitare a Casei Naţionale din Opatiţa, astfel încât orice eveniment cultural reprezintă acum, o adevărată încântare și un prilej de bucurie. Atmosfera de localitate îngrijită este întregită de ceasul stradal care indică ora, data şi temperatura aerului, instalat la dorinţa cetăţenilor din localitate. Ovidiu Ivancea, director Casa de cultură.

Muzeul oraşului Deta, punct de atracție pentru tinerii din județul Timiș

Zeci de elevi au învățat despre istoria orașului Deta și despre identitatea noastră ca români, în cadrul proiectului „Școala Altfel”, ocazie cu care le-a fost prezentat Muzeul orașului nostru cu tot ce are el mai valoros. Cele mai reușite vizite, cu cele mai numeroase grupe, au fost organizate pentru două clase de la Liceul Economic din Timişoara, pentru patru clase din ciclul primar şi trei grupe de preşcolari de la instituţiile de învăţământ din Deta. Ovidiu Ivancea

A N U N Ţ

În data de 1 iunie 2013,  începând cu ora 7, se va desfăşura concursul de pescuit  sportiv staţionar la balta TERMAL Deta, pentru tinerii pescari – juniori. Participanţii vor avea în mod obligatoriu juvelnic. Grupa Deta a A.P.S Timiş

CONCURS DE PESCUIT

Ca în fiecare an, şi în 2013, Grupa Deta a Asociaţiei Pescarilor Sportivi a organizat în data de 4 mai, concursul de pescuit sportiv staţionar pe balta TERMAL din oraş. După tragerea la sorţi a participanţilor pentru ocuparea locurilor în standurile de pescuit, la ora 7 s-a dat semnalul de începere a concursului. După aproximativ 5 ore de pescuit s-a trecut la cântărirea peştelui pentru stabilirea locurilor câştigătoare şi pentru eliberarea peştelui, fiind în perioadă de prohibiţie la pescuit. Câştigătorii au fost răsplătiţi cu diplome şi scule de pescuit. Mulţumim Consiliului local al oraşului Deta, Primăriei oraşului Deta pentru sponsorizarea făcută şi Poliţiei Oraşului Deta pentru sprijinul acordat în desfăşurarea concursului. Mihai Veljacsek, Şef. Grupa Deta a A.P.S.

Câştigătorii concursului :
Locul I   – FRANK ERVIN - 9 kg peşte.
Locul II  – LUCHICI NICOLAE - 6 kg peşte.
Locul III – HOK SEBASTIAN – 4,5 kg peşte.
Menţiuni:
ROTAR RADU – 2,8 kg peşte.

ROTARU IOAN – 2,7 kg peşte.

9 Mai, Ziua Independenței României și Ziua Europei

Ziua de 9 Mai a fost sărbătorită la Deta şi în acest an, printr-un eveniment organizat la Monumentul Eroilor din fata Muzeului oraşului nostru.  În prezenţa oficialităţilor locale şi a reprezentanţilor principalelor instituţii şi partide politice, ceremonia  a început cu discursul domnului primar Petru Roman, care a punctat importanţa acestei zile, atât din perspectivă națională, cât și europeană. Tedeumul şi slujba de pomenire a eroilor căzuţi în lupte pentru apărarea ţării, a fost oficiată de către protopopul Ion Prisăceanu şi părintele paroh Ciprian Blagoe. Momentul emoţionant creat de feţele bisericeşti, a fost urmat de evocarea istorică realizată şi expusă de colega noastră, Diana Tătăruşanu, după care a urmat intonarea Imnului Naţional al României şi depunerea de coroane din partea principalelor instituţii prezente: Primăria oraşului Deta, Asociaţia Veteranilor de război, Politia oraşului Deta, Poliţia de frontieră a oraşului Deta, Unitatea de jandarmi Deta, Unitatea de pompierii militari Deta, precum şi de organizaţiile locale ale partidelor politice şi ale unor asociaţii: Partidul Democrat Liberal, Partidul Social Democrat, Uniunea Democrată Maghiară, Partidul Conservator, Uniunea Sârbilor, Uniunea Bulgară, UNPR,  Asociaţia  seniorilor din Deta, Forumul German Deta.

În calitate de director al Casei de cultură orăşeneşti Deta, doresc să mulţumesc conducerii Primăriei oraşului Deta, Consiliului Local Deta, precum şi tuturor celor care s-au implicat şi au participat la acest eveniment cu o însemnătate deosebită pentru toţi românii. Ovidiu  Ivancea.

Poliţia oraşului Deta sfătuiește tinerii

Dragi tineri și elevi,
·                     Nu vă implicaţi în conflicte sau încăierări. În cazul unor astfel de situaţii, apelaţi la părinţi, profesori sau organele de ordine pentru aplanarea  acestora;
·                     Aveţi grijă la anturajele pe care le frecventaţi. Nu vă lăsaţi influenţaţi de persoane rău intenţionate şi nu participaţi la comiterea unor acte ilegale;
·                     Nu lăsaţi o simplă ceartă să degenereze în violență;
·                     Nu consumaţi alcool. Când vă aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice puteţi comite acte pentru care veţi răspunde penal;
·                     Nu consumaţi droguri, indiferent de cantitatea sau tipul acestora;
·                     Dacă primiţi diferite obiecte sau bunuri despre care ştiţi sau bănuiţi că provin sau ar putea proveni din fapte ilicite (furturi, tâlhării, etc.), nu încercaţi să le comercializaţi sau să le  păstraţi deoarece în acest caz veţi săvârşi o infracţiune. Predaţi aceste bunuri autorităţilor (Poliţie, Jandarmerie) pentru ca acestea să poată lua măsurile legale;
·                     Alarmarea falsă a autorităţilor cu privire la un pericol de o gravitate  majoră (de exemplu atac terorist), este sancţionată de lege cu pedeapsa închisorii. Nu recurgeţi la astfel de farse deoarece veţi răspunde pentru faptele voastre. Șeful Poliței orașului Deta, comisar-șef Cornel Glăvan.

DRUMUL CRUCII

Manifestarea “Drumul Crucii” din data de 6 mai 2013 a fost organizată pentru prima dată în oraşul Deta şi a fost un eveniment interesant şi reuşit. Un grup interconfesional de actori creştini, au jucat drama privind acuzarea, condamnarea şi răstignirea lui Isus din Nazaret. Tema a fost pe baza poveştii adevărate din Sfânta Scriptură, cu Marele Preot, Pilat, soldaţii, Maria, mama lui Isus, tâlharii, mulţimea, Baraba şi Isus. Au participat un număr de 40 actori şi echipa lor, din diferite oraşe din judeţul Timiş. Credem că au fost peste 600 de spectatori din oraşul Deta, Voiteni, Denta şi alte localităţi din jur.

Cu un cuvânt de bun-venit, muzica dramatică și toboşari, s-a pornit din zona Târgu Mare spre centru. Pe treptele Bisericii Ortodoxe a avut loc condamnarea Domnului Isus cu guvernatorul Pontius Pilat, apoi s-a continuat cu drumul suferinţei şi în final procesiunea a ajuns în parc, lângă scena, unde a avut loc răstignirea Domnului Isus şi a celor doi tâlhari.

Actorul Daniel Cociuba a prezentat mesajul final, făcând o invitaţie la unitate între confesiuni, oamenii fiind îndemnaţi să citească Biblia, să practice rugăciunea, să respecte şi să se roage pentru oficialităţile din oraş, şi să trăiască prin credinţă în Dumnezeu.

Unii spectatori au spus că drama era prea dură!

Într-adevăr răstignirea lui Isus a fost ceva foarte dur, cu brutalitate, suferinţă, batjocură, umilinţă, ură şi moarte cruntă. Dar, nu a fost finalul...pentru ca în Biblie scrie că "Mesia trebuia să sufere, şi  a treia zi să învieze". Scopul "Drumului Crucii" este să ne trezească, să ştim că putem să ne împăcăm cu Dumnezeu, iar pentru toţi care-L urmează pe Domnul Isus Christos înviat există o mare binecuvântare, iertare de păcate, viaţa din belşug şi un loc ceresc după moarte. Crucea era un instrument de executare a pedepsei, dar din ceva urât şi dureros, Isus, fiul lui Dumnezeu a făcut o cale pentru noi, ca să primim dragoste în locul pedepsei pentru păcate noastre.


Dorim să mulţumim pe această cale Primăriei oraşului Deta, Poliţiei şi Jandarmeriei locale pentru implicare şi pentru buna colaborare, Hotelului Bellavista pentru garderobă şi prânz,  Restaurantului On-West line pentru masa de după eveniment şi nu în ultimul rând, actorilor şi echipei, pentru voluntariat şi profesionalism.

"Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos".(1 Corinteni 15:21-23).


Coordonatori locali  - Wallington Paul (prezbiter, Biserica „Casa Tatălui”) şi Belciug Aurel (diacon, Biserica Crestină Baptistă „Beraca").

La mulți ani Constantin și Elena!

În fiecare an, pe 21 mai, creștinii celebrează una dintre cele mai mari sărbători religioase și îi sărbătoresc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Tuturor locuitorilor orașului Deta care și-au sărbătorit onomastica, Primăria și Consiliul Local Deta, le urează multă bucurie, sănătate și prosperitate! Fie ca Sfinții Constantin și Elena să ne ocrotească mereu!

Primăria orașului Deta urează casă de piatră proaspeților căsătoriți

• ZAHARIA VIRGIL şi ASLER NICOLETA, căsătoriţi la data de 26 aprilie 2013.
• CONSTANTINICĂ SORIN şi MATEI RAMONA PETRONELA, căsătoriţi la data de 18 mai 2013.
• OMUŢ IONEL-DANIEL şi MOLDOVAN IZABELA-GABRIELA, căsătoriţi la data de 18 mai 2013.

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

• BĂLUŢĂ MARIA, 80 ani, decedată la data de 10 aprilie 2013.
• KANALAS ŞTEFAN, 70 ani, decedat la data de 12 aprilie 2013.
• DAN FLOAREA, 83 ani, decedată la data de 28 aprilie 2013.
Primăria orașului Deta transmite famiilor îndoliate, sincere condoleanțe!