Anunț important

SĂRBĂTOAREA  POMULUI  DE CRĂCIUN

Marţi 24 decembrie 2013, începând cu orele 17.00, în faţa Muzeului oraşului Deta, vă aşteptăm la tradiţionalul concert de colinde. Moş Crăciun va fi acolo. Veniţi să colindăm împreună!

Cum a sărbătorit orașul Deta Ziua Națională a României


Vineri, 29 noiembrie, începând cu orele 12.00, Liceul Teoretic „Sfântul Nicolae” din Deta a organizat un program artistic în fața Muzeului Oraşului Deta. Acțiunea pregătită cu mare drag de tinerii entuziaști a cuprins o prezentare inedită a semnificaţiei zilei de 1 Decembrie, cântece patriotice interpretate de către corul şcolii, solişti şi un grup vocal, alături de dansuri populare bulgăreşti și un spectacol oferit de formaţiile de dansuri populare româneşti si sârbeşti ale Casei de cultură orăşeneşti Deta.


Duminică, 1 decembrie, la iniţiativa conducerii Primăriei oraşului Deta, a Consiliului Local şi a Casei de cultură orăşeneşti Deta, începând cu orele 12.00, la Monumentul eroilor, a avut loc aniversarea efectivă a Zilei Naţionale a României. Cuvântul de deschidere al evenimentului a fost rostit de de către primarul oraşului, domnul Petru Roman, iar Tedeumul şi slujba de pomenire, a fost oficiată, la fel ca și în anii trecuți de către părintele paroh, Ciprian Blagoe. Evocarea momentului istoric a fost realizată de domnişoara Diana Tătăruşanu.


În cinstea eroilor care au luptat ca noi să avem astăzi un stat național, au fost depuse coroane de flori de către: Primăria oraşului, Asociaţia veteranilor de război, Biserica Ortodoxă Română, Poliţia oraşului, Poliţia de frontieră, Unitatea de jandarmi, Unitatea de pompieri militari, Firma de pază şi protecţie Trans Guard, Liceul Tehnologic „Sfântul Nicolae”, Spitalul orăşenesc Deta,  Grădiniţa Grupa Mare PP „Prevent” din cadrul Grădiniţei, Partidul Democrat Liberal, Partidul Social Democrat, Partidul National Liberal, UDMR, UBB, Uniunea Sârbilor, Asociaţia Seniorilor, Partidul Conservator, UNPR și Forumul German. Ovidiu Ivancea, Directorul Casei de Cultură Deta

Tinerii din Deta au spus un altfel de La mulți ani României!

În 1 decembrie 2013 s-au împlinit 95 de ani de la Marea Unire, iar elevii de la Liceul Tehnologic "Sfântul Nicolae" Deta şi-au dorit să aducă un suflu nou sărbătoririi Zilei Naționale în orașul Deta. Cu ajutorul imaginației lor remarcabile, elevii au reușit să pună la punct un spectacol desăvârșit, cu cântec, joc, cuvinte alese și o mulțime de steaguri tricolore. Locația a fost și ea cea mai potrivită, tinerii dovedindu-și talentul la Monumentul Eroilor - Muzeul oraşului - Turnul Pompierilor. Mulţumesc Biroului Consiliului Şcolar al Elevilor, organizatorii acestui eveniment, şi tuturor celor care au făcut posibilă desfășurarea programului artistic (corului şcolii, dansatorilor de la Casa de Cultură Deta și micilor dansatori de la Ansamblul de dansuri populare bulgăreşti şi sârbeşti). Chiar dacă afară au fost puţine grade, pe chipul celor prezenţi s-a putut citi bucuria şi emoţia date doar de un moment înălţător, de o mare sărbătoare, Ziua României. Prof. Galamboş Lenuţa

„CASA DE JOACĂ” DETA


Cu ocazia Zilei Diasporei Maghiare și cu ajutorul Organizaţiei judeţene a U.D.M.R Timiş, în data de 16 noiembrie 2013, orașul Deta a fost gazda unui atelier de creaţie susținut de d-na Andrasy Noemi. La eveniment au luat parte şcolarii şi preşcolarii secţiei maghiare, copiii dând dovadă de mare iscusinţă şi o deosebită îndemânare în a confecţiona diverse decoraţiuni şi în a colora desene create de d-na Andrasy Noemi. 

Împreună cu d-na educatoare Czifra Iuliana, dorim să-i mulţumim d-nei Andrasy pentru timpul petrecut împreună, aceste ore fiind deosebit de plăcute şi instructive în acelaşi timp. Nutrim speranţa că în viitorul apropiat vom mai putea organiza asemenea activităţi de creaţie și vom petrece din nou clipe plăcute şi educative. Borsos Eva.


Editorial Petru Roman

Sărbători fericite și La mulți ani

În pragul Sărbătorilor de iarnă îndrept spre dumneavoastră toate gândurile bune și mii de mulțumiri pentru modul în care v-ați implicat în comunitatea noastră, pentru voluntariatul pe care l-ați făcut sau pur și simplu pentru înțelegerea de care ați dat dovadă atunci când a fost nevoie. Sper ca Sfintele zile de Crăciun să vă găsească în armonie cu cei dragi, iar noul an să ne aducă tuturor, mai multă înțelepciune, răbdare și bucurie curată. Încheiem cu bine un an care nu a fost ușor și sunt convins că ne așteaptă vremuri din ce în ce mai bune. Vă urez Crăciun fericit și un An nou minunat!

Mesaj cu ocazia Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului

                                                        ,,Astăzi s-a născut Hristos
                                                             Mesia chip luminos
                                                             Lăudaţi şi cântaţi
                                                             Şi vă bucuraţi”.
Nu este credincios care să nu tresalte de bucurie în această noapte sfântă şi să nu-şi reverse bucuria în imnele noastre bisericeşti şi în colindele străbune. Bucuria aceasta ne leagă cu înaintaşii noştri, cu fraţii noştri de credinţă de pe plaiurile româneşti şi cu toţi credincioşii care preamăresc pe Cel ce ,,trup s-a facut” (Ioan 1,14) pentru mântuirea tuturor.
           
Bucuria luminoasă a Crăciunului izvorăşte din faptul că Dumnezeu s-a făcut om pentru ca „lumea
viaţă să aibă şi mai multă să aibă” (Ioan 10,10) Bucuria ajută şi întăreşte puterile sufleteşti. Credinţa în Hristos naşte în suflet bucuria, liniştea şi pacea. În vremea încercărilor şi necazurilor care apar în viaţă, credinţa dă putere de a le învinge. Ea dă tărie sufletului să biruiască necazul şi să-şi făurească un viitor luminos. Ea dă vieţii bucuria. Domnul nostru Iisus Hristos a spus ucenicilor săi:,,În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea”.(Ioan 16,33) Când se aflau apostolii cu corabia pe valurile furtunoase ale lacului Ghenizaret, Iisus le-a spus:,,Nu vă temeţi, Eu sunt cu voi”. Dar nu-i destul să ne bucurăm şi să cântăm, să preamărim pe Hristos. Se cuvine să păşim pe urmele Lui, să ne străduim să vieţuim aşa cum a vieţuit El. Aşa ne învaţă Sfântul Apostol Ioan:,,Cine zice că petrece în El dator este precum Acela a umblat şi el aşa să umble”. (I Ioan 2,6) Mai cu seamă astăzi când în faţa credincioşilor apar tot mai multe încercări prin care se urmăreşte îndepărtarea de credinţă sau impunerea unor obiceiuri străine de Ortodoxia noastră, să fim mărturisitori ai credinţei creştine prin cuvânt şi prin faptă, prin rugăciune continuă şi dragoste generoasă faţă de fraţii noştri, mai ales faţă de cei aflaţi in  nevoi. Să ne amintim şi să ne lăsăm pătrunşi de porunca pe care Iisus a lăsat-o ucenicilor Săi:,, Să vă iubiţi unul pe altul. Precum v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul”. (Ioan 13,34) Să facem ca în fiecare casă, de sărbători, să fie bucurie, pace și bună înţelegere. Să nu reducem sărbătorile numai la îmbrăcăminte mai frumoasă sau la mâncăruri mai alese, ci să ne gândim că şi acum, în această zi de mare praznic, Pruncul dumnezeiesc îşi caută sălaş în mijlocul nostru. El bate la poarta inimii fiecăruia dintre noi.

El ne caută căci vrea să se nască în sufletul fiecărui creştin, ca să ne sfinţească prin prezenţa Sa şi să ne mântuiască prin harul Său. Dacă în Betleem n-a găsit un locaş primitor, a aflat totuşi în peştera unde păstorii I-au oferit găzduire cu toată dragostea sufletului lor curat şi s-au sârguit să-I slujească. Să păstrăm şi noi curăţenia sufletului şi să deschidem larg porţile inimii ca să primim cuvântul lui Hristos şi harul care se revarsă astăzi cu binecuvântare peste toţi cei credincioşi şi îi ajută spre tot lucrul bun. Cu aceste gânduri şi simţăminte rog pe bunul Dumnezeu să vă învrednicească să petreceţi sfintele sărbători ale Naşterii Domnului, ale Anului Nou si ale Bobotezei cu deplină sănătate, în pace şi îndestulare cu toţi cei dragi. ,,Bucuraţi-vă, desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi” (II Cor.13,11). Protopop Pr. Ioan Prisăcean.

Mesaje cu ocazia Crăciunului și Anului Nou


„Gyermek született, Fiú adatott nekünk, az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Isten örök terveinek hírnöke.” (Izaj 9,6) Ezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog Újévet!

„Un prunc ni s-a născut nouă, un Fiu ni s-a dat nouă şi domnia a fost pusă pe umerii lui, iar numele lui este Sfetnic minunat.” (Isaia 9,6) Prin aceste gînduri doresc tuturor Crăciun plin de har şi An Nou Fericit!

„Ein Licht strahlt heute über uns auf, denn geboren ist uns der Herr. Und man nennt ihn: Starker Gott, Friedensfürst, Vater der kommenden Welt.“(Izaja 9,6) Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen gesegnete Weinachten und ein Gutes Neues Jahr.

Na sate verni Zéla sas moglu milusti palni Koladni praznici i idna srécna no va Gudina!

P.c.Lokodi Attila preot-paroh

Urare de Sărbătorile de iarnă

Sărbătoarea Crăciunului se apropie, ocazie cu care fiecare dintre noi îşi aduce aminte de cei dragi. Naşterea Domnului şi sărbătorile de  iarnă, să umple sufletele noastre cu bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Crăciunul este sărbătoarea bucuriei, când cu toţii aşteptăm şi ne bucurăm de Naşterea Pruncului Hristos. Dumnezeul nostru se naşte, aducând nouă oamenilor pace şi bunăvoinţă.

Anul Nou care se apropie, să fie mai bun, mai fericit şi mai îmbelşugat, decât cel vechi.

Crăciun Fericit! La Mulţi Ani 2014!

Preot paroh Boghicevici Liubodrag

Un gând bun de Sărbători

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi a Noului An, vă doresc multă sănătate, bucurii şi împlinirea tuturor dorinţelor. Ovidiu Ivancea, directorul Casei de cultură orăşenească Deta.

VESTEA BUNĂ

Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” (Luca 2:10-12).
Vestea bună care a fost adusă de îngeri pentru noi oamenii, este că Dumnezeu, la vremea împlinirii, a trimis în lumea noastră pe singurul Lui Fiu, care prin trăirea, ascultarea şi jertfirea Lui să ne împace cu Tatăl. Pentru aceasta a venit El aici jos în valea plângerii, pentru ca să ne salveze de sub robia şi povara păcatului şi să ne strămute în Împărăţia Lui Dumnezeu.

Atunci când Domnul Isus a venit, lumea era cuprinsă de teamă, disperare şi înfăşurată în întuneric. La vederea semnelor care au precedat naşterea Domnului oamenii au reacţionat diferit. Păstorii din câmp s-au înfricoşat, dar după ce la îndemnul îngerilor au mers în locul indicat şi au văzut că ceea ce li s-a spus este adevărat ei au plecat slăvind şi lăudând pe Dumnezeu. Magii când au văzut steaua în răsărit au venit să i se închine, i-au adus daruri Celui născut în iesle şi au plecat înapoi plini de bucurie. Tot aşa astăzi, când din nou sărbătorim pe Cel născut în iesle, oamenii vor reacţiona diferit. Unii vor fi plini de frică, alţii vor încerca să dea o semnificaţie aparte acestor sărbători pentru a putea să se simtă bine, iar alţii care înţeleg adevărata semnificaţie a naşterii Domnului Isus Hristos i se vor închina, vor slăvi, vor lăuda şi se vor bucura cu adevărat, pentru că Dumnezeu, atât de mult a iubit lumea, încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Şi acum Domnul Isus doreşte să aducă bucurie într-o lume întristată, într-o lume care confundă pe Cel care trebuie sărbătorit cu sărbătoarea, lumină pentru omenirea care se află în întuneric, iertare şi viaţă veşnică pentru fiecare păcătos lipsit de speranţă. Pentru fiecare om pierdut în negura păcatului, Isus Hristos reprezintă singura cale de salvare. Oricât de departe v-aţi afla de Dumnezeu, prin Isus Hristos Îl puteţi găsi pe Dumnezeu, puteţi veni la El pentru a fi apoi umpluţi de bucuria veşnică.


Biserica creştină Baptistă „Beraca” din Deta, vă doreşte sărbători pline de pace, bucurie, sănătate şi multe binecuvântări cereşti şi pământeşti, din partea celui ce este pururi veşnic. Diacon, BELCIUG AUREL.

Pentru al doilea an la rând, la creșa și grădinițele din Deta, Moș Crăciun a venit din Olanda

Primăria Deta mulțumește grupului de voluntari olandezi care și în acest an a făcut o mare surpriză micuților de la Creșa din Deta, de la Grădinița cu Program Normal Deta, Grădinița cu Program Prelungit Deta, Grădinița Prevent și Grădinița Opatița. Hans Niesink,  Frank Niesink, Vincent Niesink și Bennie Hendriksen au adus bucuria în sufletul a 215 copii cu ajutorul pachetelor de Crăciun pregătite chiar de către copiii olandezi. Fiecare cadou a purtat eticheta “băiat” sau “fată” astfel încât zâmbetul micuților să nu fie umbrit de nepotrivirea unor obiecte din pachet. Primăria orașului Deta este recunoscătoare familiilor și copiilor care au pregătit cadourile, precum și generoasei echipe care a făcut tot posibilul ca pachetele să ajungă în România, la copii din Deta. 

NOI PREMIERE MEDICALE LA SPITALUL DETA


Bilanț pozitiv de activitate pentru Spitalul orășenesc din Deta! Cea a doua jumătate a anului 2013 a adus o creştere substanţială a numărului de intervenţii chirurgicale, alături de diversificarea paletei de servicii oferite şi creşterea complexităţii actului chirurgical.

Histerectomii pe cale endovaginală, lipectomii cu corecţia peretelui abdominal, intervenţii chirurgicale pentru tumori digestive şi ginecologice, acestea sunt operațiile realizate în premieră la spitalul nostru, de către echipa formată din dr. Liviu Moise, dr. Cucui Vasile, dr. Mihailovici Vidosav, dr. Mihart Catalin, dr. Bianca Gavrilita, medicul anestezist Korom Atila, asistent Mirela Oprea, asistent Gherasim Marcel și infirmierele Hojda Svetlana şi Fulop Loredana.

Pe lângă premierele deja enumerate, Spitalul din Deta a înregistrat o crestere a numărului colecistectomiilor, al cezarienelor, precum și a celor din sfera ginecologică pentru tumori şi chiste de ovar. Toate aceste realizări reflectă în mod evident preocuparea permanentă a echipei manageriale pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii blocului operator, astfel încât să nu existe discontinuităţi în aprovizionarea cu medicamente şi materiale sanitare. La rândul lor, dotările cu aparatură de ultimă generaţie efectuate la blocul operator (echipamente de chirurgie laparoscopică, aparat de anestezie nou, analizor de biochimie de ultima generaţie) vin şi ele în sprijinul unui act medical la standarde înalte, astfel încât populaţia oraşului Deta şi localităţilor din zonă, să se poată adresa cu încredere spitalului nostru pentru rezolvarea problemelor de sănătate pe care le au. Dr. Codruţa Bungău

Artele marțiale, practicate cu succes la Deta

Munca, efortul susținut pentru performanță și sprijinul comunității duc la rezultate remarcabile

Antrenamentele pentru artele marțiale, ramura kickboxing, le-am început în orașul Deta încă din anul 2009, cu convingerea că un astfel de sport este benefic pentru tinerii din localitate, prin canalizarea energiei și forței către un scop nobil, și anume, performanța sportivă. Competițiile care au urmat au cerut multă muncă, dărurire și seriozitate, însă rezultatele bune obținute ne-au încurajat să continuăm efortul pentru a ajunge și mai sus. Una dintre cele mai mari realizări a fost selecționarea și participarea la gala “Luptă Timișoara”, eveniment de nivel înalt, unde au participat sportivi din mai multe oraşe ale ţării. 

Cea de-a doua parte a anul 2013 a venit cu vești și mai bune pentru activitatea noastră, deoarece s-a înființat Asociația Sportivă Orășenească Deta, în cadrul căreia am fost incluși ca ramură sportivă. 
Acest lucru ne-a ajutat mult deoarece am primit sprijin financiar pentru achiziţionarea de echipament, cheltuieli de transport şi taxe de participare la concurs. Încrederea și sprijinul primit nu au rămas fără ecou în rândul sportivilor noștri, astfel că, de la înființarea asociației, am participat la doua competiții, și în ambele cazuri rezultatele au fost de exceptie. Sunt mândru și doresc să îi felicit pe cei patru sportivi care au ocupat locul întâi şi pe cei patru care au ocupat locul doi la cele două competiţii pe categorii diferite. De asemenea țin să mulţumesc consiliului local al oraşului şi nu în ultimul rând conducerii asociaţiei pentru tot sprijinul acordat. Dan Pantiș

Feriți-vă de incendii în sezonul rece!

Gospodăria și viața familiei dumneavoastră rămân în siguranță dacă respectați regulile de prevenire a incendiilor pe timp de iarnă. Curățarea coșurilor de fum este obligatorie, soba nu trebuie supraîncălzită, iar aparatele electrice se verifică periodic pentru depistarea eventualelor defecțiuni.  

Din evidenţele anilor trecuți reiese clar că, în sezonul de iarnă, incendiile în gospodării cresc în mod semnificativ. În cele mai multe cazuri, acestea sunt cauzate de coşurile de fum necurăţate sau de mijloacele de încălzire defecte, improvizate ori nesupravegheate. Din nefericire, astfel de incendii se produc chiar şi la operatorii economici sau instituţii, fapt care este cu atât mai grav deoarece pun în pericol viața oamenilor și generează pagube materiale însemnate, cu perturbarea gravă a activităţilor zilnice.


Având în vedere că temperaturile au scăzut considerabil, recomand cetăţenilor care utilizează sobe sau aparate electrice de încălzire să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor la locuinţe:
o   Asiguraţi curăţarea periodică a coşurilor de fum şi înlăturaţi fisurile produse în acestea. Uşiţele sau localurile speciale prin care se curăţa de funingine coşurile şi sobele, trebuie închise sau astupate ermetic, orice defecţiune putând conduce la pătrunderea scânteilor sau particulelor aprinse în spaţiile din jur;
o   Nu folosiţi decât material combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncălzirea acesteia. Prin căldura radiantă aceasta poate aprinde obiectele din jur.
o   Respectaţi distanţele de protecţie dintre sobă şi materialele combustibile. Uscarea şi aşezarea pe sobă a hainelor sau altor obiecte combustibile este interzisă.
o   Nu folosiţi soba decât cu uşiţa închisă. Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa acesteia pentru a asigura protecţie faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse.
o   Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale la distanţe cât mai mari faţă de depozitele de furaje, iar în condiţii de vânt se vor stinge cu apă.
o   Nu folosiţi aparatele ori mijloacele  de încălzire electrice cu defecţiuni sau improvizaţii. Verificaţi periodic starea acestora;
o   Nu lăsaţi copii singuri în casă cu sobe, plite, radiatoare şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune. Înlăturaţi orice curiozitate a copiilor în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul care îl reprezintă pentru viaţa lor.

Rubrică asigurată de Maior HERIŞANU Ioniţă, Comandantul Staţiei de Pompieri Deta

Primăria oraşului Deta urează casă de piatră proaspeţilor căsătoriţi:

  • STEF VASILE şi SOPTEREAN ELENA, căsătoriţi la data de 29 noiembrie 2013.

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

  • GIUCHICI LUCIA, 80 ani, decedată la data de 17 noiembrie 2013.
  • DIMITRIEVICI SVETOZAR, 77 ani, decedat la data de 21 noiembrie 2013.
  • CISMA ELVIRA, 83 ani, decedată la data de 26 noiembrie 2013.
  • CRIŞAN VERONA, 81 ani, decedată la data de 28 noiembrie 2013.
  • ARDELEAN ANETA, 76 ani, decedată la data de 2 decembrie 2013.
  • TELBIS ROZALIA, 82 de ani, decedată la data de 4 decembrie 2013.
  • KUTRI MIHAI, 53 de ani, decedat la data de 4 decembrie 2013.

Primăria oraşului Deta transmite familiilor îndoliate, sincere condoleanţe!